din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare

  Publicat: 02 Jan 2017       187987 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare - Republicata si Actualizata 2017

Actualizata prin:
- Ordonanta de urgenta 98/2016, publicata in M. Oficial nr. 1030 din 21 decembrie 2016)
- Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (publicata in M. Oficial nr. 975 din 06 decembrie 2016)

Comune, orase, municipii si judete.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Comune, orase, municipii si judete.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Comune, orase, municipii si judete.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comune, orase, municipii si judete.
Comune, orase, municipii si judete.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Comune, orase, municipii si judete.
Comune, orase, municipii si judete.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care detine un bun, stapanindu-l fara intentia sau vointa de a efectua aceasta stapanire pentru sine,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Comune, orase, municipii si judete.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara

(345) Agentia Nationala deconteaza lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale in conditiile alin. (341) si (342) , in limitele prevazute la alin. (30) si (31) .
(346) Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(347) in vederea asigurarii finantarii complementare prevazute la alin. (343) si (344) , unitatile administrativ-teritoriale care intentioneaza demararea lucrarilor de inregistrare sistematica a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru indeplinirea obiectivului finalizarii inregistrarii sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin. (341) si (342) , au obligatia de a transmite oficiilor teritoriale in raza carora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a se incheia contractul de finantare, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a procedurii prevazute la alin. (346) . In vederea derularii Programului national de cadastru si carte funciara, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, termenul de 45 de zile se va calcula de la primirea de catre unitatea administrativ-teritoriala a instiintarii transmise de oficiul teritorial cu privire la suma alocata" pentru finantare si a modelului contractului de finantare .
(348) La implinirea a 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (347) , oficiile teritoriale vor notifica unitatile administrativ-teritoriale care nu au solicitat incheierea contractului de finantare, pentru a solicita incheierea contractului in termen de 15 zile de la primirea notificarii, sub sanctiunea pierderii finantarii.
(349) Unitatile administrativ-teritoriale care au initiat lucrari de inregistrare sistematica prin protocoale de colaborare incheiate cu Agentia Nationala, precum si unitatile administrativ-teritoriale incluse in Programul national de cadastru si carte funciara, prin proceduri initiate de Agentia Nationala, sunt exceptate de la prevederile alin. (341) si (342) .
(3410) Efectuarea lucrarilor de inregistrare sistematica derulate in conditiile alin. (341) si (342) se face cu respectarea dispozitiilor alin. (7) -(9) , precum si a dispozitiilor art. 11 alin. (2) - art. 17.
(3411) Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, nu se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect contractarea serviciilor de inregistrare sistematica, de catre unitatile administrativ-teritoriale sau de catre Agentia Nationala, in aplicarea alin. (23) .
(3412) Unitatile administrativ-teritoriale beneficiare au obligatia sa transmita Agentiei Nationale toate documentele necesare monitorizarii si finantarii prin program a obiectivului prevazut la alin. (341) si (342) si sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea si legalitatea datelor prezentate.
(35) Lucrarile de inregistrare sistematica demarate in cadrul Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007 si ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificarile ulterioare, vor fi finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale.
(37) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de geodezie, cartografie, fotogrammetrie si aerofotografiere sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala, inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie.
(38) Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara sunt stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si contin, in principal, activitatile aferente etapelor prevazute la art. 11 alin. (2) .
CAPITOLUL III: Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara

Articolul 10
(1) Inregistrarea sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza pe baza masuratorilor necesare realizarii planului cadastral, in care sunt determinate pozitia limitelor dintre imobilele invecinate, din oficiu, gratuit si in mod sistematic, pe baza realitatii din teren, identificata conform art. 11 alin. (2) lit. e) si f) , indiferent de apartenenta imobilului la domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale sau de calitatea de proprietar, posesor ori detinator legal sau detentor precar prevazut la art. 918 din Codul civil. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate, in indeplinirea functiei tehnice a cadastrului.
(2) Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.
(3) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.
(4) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in documentele tehnice cadastrale, in scopul inscrierii imobilelor in cartea funciara.
(5) In scopul accelerarii inregistrarii sistematice, precum si al cresterii numarului imobilelor inscrise in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, Agentia Nationala, prin oficiile teritoriale, poate deschide carti funciare din oficiu, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, prin conversia in format electronic a informatiilor existente in evidentele oficiilor teritoriale referitoare la drepturile reale pentru care au fost indeplinite formalitatile legale de publicitate, precum si a informatiilor grafice si textuale ale imobilelor.
(6) Ulterior finalizarii inregistrarii efectuate potrivit alin. (5) , se vor afisa opisul alfabetic al proprietarilor, precum si registrul cadastral.
(7) Afisarea documentelor prevazute la alin. (6) se face conform mijloacelor prevazute pentru inregistrarea sistematica, respectiv prin publicarea si afisarea, la nivel central, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, iar contestarea acestora se poate face si electronic, inclusiv pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, si se solutioneaza prin proces-verbal, care se contesta in conditiile art. 14 alin. (4) .
(8) Titularii drepturilor asupra imobilelor inscrisi in cartile funciare deschise potrivit prevederilor alin. (5) au la dispozitie un termen de un an de la data deschiderii din oficiu a cartilor funciare, in care pot sa solicite actualizarea gratuita a acestora.
(9) In cartile funciare astfel infiintate se vor face mentiunile corespunzatoare referitoare la deschiderea acestora din oficiu, prin convertirea informatiilor existente, precum si cu privire la posibilitatea indreptarii erorilor sau actualizarii inscrierilor dupa caz, in termen de un an de la data deschiderii.
(10) Actualizarea evidentelor astfel convertite se poate efectua si prin deschiderea din oficiu a cartilor funciare la finalizarea inregistrarii sistematice, prin redarea realitatii din teren, potrivit dispozitiilor alin. (1) , ca urmare a parcurgerii etapelor prevazute la art. 11 alin. (2) .

Articolul 11
(1) Unitatile administrativ-teritoriale si/sau, dupa caz, sectoarele cadastrale in care se vor derula lucrari de inregistrare sistematica se aduc la cunostinta publica, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in scopul informarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, precum si a persoanelor fizice si juridice care detin drepturi referitoare la imobile, cu privire la obligatia de a furniza date si informatii privitoare la imobile, necesare derularii procesului de inregistrare sistematica, precum si la obligatia tuturor detinatorilor de imobile de a verifica corectitudinea acestor informatii.
(2) Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
a) instiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor detinatori, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata la nivel national si local, cu privire la inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica, precum si cu privire la procedura de realizare, beneficiile, drepturile si obligatiile ce le revin pe parcursul derularii lucrarilor de inregistrare sistematica a proprietatilor;
b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale;
c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
d) integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informatiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritatile si institutiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice;
e) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;
f) identificarea titularilor drepturilor reale si a posesorilor, precum si preluarea, in cazul in care inscrisul nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a autoritatii administratiei publice locale ori a emitentului acestora, de catre persoana autorizata care efectueaza lucrarile de inregistrare sistematica, a actelor in original sau in copie legalizata;
g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;
h) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica si intocmirea documentelor tehnice cadastrale;
i) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre personalul de specialitate numit in aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (28) ;
j) publicarea, in scop de informare publica, cu cel putin 5 zile inainte de afisare, a anuntului prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului, intr-un ziar de larga circulatie, intr-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administratiei publice locale, precum si pe cea apartinand Agentiei Nationale;
k) publicarea si afisarea, la nivel central, pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop, precum si la nivel local, la sediul consiliului local sau intr-un alt loc stabilit in acest scop de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale, pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale a documentelor tehnice cadastrale;
l) inregistrarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv in ceea ce priveste contestarea calitatii de posesor, se poate face si electronic, inclusiv pe pagina de internet special creata de catre Agentia Nationala in acest scop;
m) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii cererilor de rectificare, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare;
n) inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara;
o) deschiderea noilor carti funciare;
p) inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
q) punerea la dispozitia persoanelor interesate conform inscrierilor din cartea funciara a extraselor de carte funciara pentru informare, emise fara a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara, precum si a extrasului din noul plan cadastral, prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale pentru documentele in format analog, sau prin accesarea serviciului destinat acestei operatiuni de pe pagina de internet special creata in acest sens a Agentiei Nationale;
r) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscriere in cartea funciara;
s) eliberarea de catre notarul public, la cererea posesorilor imobilelor care au facut obiectul inregistrarii sistematice, in termen de maximum 2 ani, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data deschiderii cartilor funciare, a certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari.
(3) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizand limitele unitatilor administrativ-teritoriale si limitele intravilanelor din sistemul integrat de cadastru si carte funciara .
(4) Limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt identificate, marcate, rectificate ori actualizate de catre comisia de delimitare, numita in acest scop prin ordin al prefectului.
(5) Limitele recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale sunt descrise si reprezentate in procesul-verbal de delimitare ce contine si inventarul coordonatelor punctelor ce definesc aceste limite, determinate in sistem national de proiectie. Dupa semnarea si stampilarea procesului-verbal de delimitare si a tuturor anexelor de catre membrii comisiei de delimitare si aprobarea de catre prefect, limitele devin oficiale si sunt introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara .
Afişează Legea cadastrului, Actualizata 2017. LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Cadastru    Publicitate imobiliara    Legea 7/1996    Legea 7/1996 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro