din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2375 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

  Publicat: 31 Mar 2017       7177 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Publicata Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen care defineste creanta
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza masurile destinate instalarii infrastructurii pentru combustibili alternativi, cu scopul de a reduce la minimum dependenta de petrol si de a atenua impactul transporturilor asupra mediului.

Art. 2. - Pentru realizarea scopului prevazut la art. 1, prezenta lege stabileste cerinte minime privind crearea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv punctele de reincarcare destinate vehiculelor electrice si punctele de realimentare cu gaz natural comprimat, gaz natural lichefiat si hidrogen, care urmeaza sa fie puse in aplicare prin intermediul cadrelor nationale de politica, si specificatii tehnice comune pentru astfel de puncte de reincarcare si de realimentare, precum si cerinte privind informarea utilizatorilor.

Art. 3. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) combustibili alternativi - combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial, drept substitut pentru sursele de combustibil fosil in furnizarea de energie pentru mijloacele de transport si care au potentialul de a contribui la decarbonizarea acestora si de a imbunatati performanta de mediu a sectorului transporturilor. Acestia includ, in principal:

- energia electrica;

- hidrogenul;

- biocarburantii, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- combustibilii sintetici si parafinici;

- gazul natural, inclusiv biometanul, in stare gazoasa (gaz natural comprimat, denumit in continuare GA/C) si lichida (gaz natural lichefiat, denumit in continuare GA/L);

- gazul petrolier lichefiat, denumit in continuare GPL\

b) vehicul electric - autovehiculul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel putin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reincarcabil de stocare a energiei, care poate fi reincarcat extern; un vehicul electric hibrid reincarcabil din exterior este considerat ca fiind un vehicul electric;

c) punct de reincarcare - o interfata care este capabila sa incarce, pe rand, cate un vehicul electric sau sa schimbe, pe rand, cate o baterie a unui vehicul electric;

d) punct de reincarcare cu putere normala - un punct de reincarcare care permite un transfer de energie electrica catre un vehicul electric, la o putere mai mica sau egala cu 22 kW, excluzand dispozitivele cu o putere mai mica sau egala cu 3,7 kW care sunt instalate in gospodarii private sau al caror scop principal nu este reincarcarea vehiculelor electrice si care nu sunt accesibile publicului;

e) punct de reincarcare cu putere inalta - un punct de reincarcare ce permite un transfer de energie electrica catre un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW;

f) alimentarea cu energie electrica de la mal - furnizarea de energie electrica de la mal prin intermediul unei interfete standardizate catre navele maritime sau navele de navigatie interioara in dana;

g) punct de reincarcare sau de realimentare accesibil publicului - un punct de reincarcare sau de realimentare care furnizeaza un combustibil alternativ si care ofera utilizatorilor un acces nediscriminatoriu in intreaga Uniune Europeana; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare si plata;

h) punct de realimentare - o instalatie de realimentare pentru furnizarea oricarui combustibil, cu exceptia GNL, prin intermediul unei instalatii fixe sau mobile;

i) punct de realimentare cu GNL - o instalatie de realimentare pentru furnizarea de GNL, constand fie intr-o instalatie fixa sau mobila, fie intr-o instalatie offshore, astfel cum aceasta este definita la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore, fie din alte sisteme;

j) punct de reincarcare inteligenta - punct de reincarcare la care furnizarea de energie electrica este controlata printr-un sistem de comunicatii, pentru optimizarea costurilor si cresterea fiabilitatii echipamentelor;

k) autoritate de reglementare competenta - Ministerul Energiei.

CAPITOLUL II

Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi

Art. 4. - Cadrul national de politica pentrn dezvoltarea pietei, in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul

transporturilor si pentru instalarea infrastructurii necesare relevante, cuprinde cel putin urmatoarele:

a) evaluarea situatiei prezente a dezvoltarii viitoare a pietei

in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul

transporturilor, inclusiv din perspectiva eventualei lor utilizari simultane si combinate, precum si a dezvoltarii infrastructurii pentru combustibili alternativi, luand in considerare, acolo unde este relevant, continuitatea transfrontaliera;

b) tintele si obiectivele nationale necesare instalarii infrastructurii pentru combustibili alternativi, care se stabilesc cu respectarea art. 7 alin. (1)-(3) si (6), art. 10 alin. (1)-(4), (6) si (7) si, dupa caz, art. 9 alin. (1); respectivele tinte si obiective nationale se stabilesc si se revizuiesc dupa evaluarea cererii existente la nivel national sau teritorial, asigurandu-se totodata respectarea cerintelor minime in materie de infrastructura prevazute in prezenta lege;

c) masuri care pot promova instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi in serviciile de transport public;

d) identificarea aglomerarilor urbane/suburbane, a altor zone dens populate si a retelelor care, in functie de necesitatile pietei, urmeaza sa fie dotate cu puncte de reincarcare accesibile publicului, in conformitate cu art. 7 alin. (1) si (2);

e) desemnarea aglomerarilor urbane/suburbane, a altor zone dens populate si a retelelor care, in functie de necesitatile pietei, urmeaza sa fie dotate cu puncte de realimentare cu GNC, in conformitate cu art. 10 alin. (6);

f) evaluarea posibilitatii de a instala puncte de realimentare cu GNL in porturile din afara retelei transeuropene de transport (TEN-T);

g) oportunitatea de a instala surse de alimentare cu energie electrica in aeroporturi, pentru a fi utilizate in cazul avioanelor stationare.

Art. 5. - (1) La stabilirea politicii nationale pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi sunt luate in considerare toate modurile de transport existente pe teritoriul Romaniei, inclusiv cele limitate in prezent la combustibilii fosili.

(2) Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi ia in considerare, dupa caz, interesele autoritatilor regionale si locale, precum si ale partilor interesate in cauza.

(3) Autoritatea de reglementare competenta coopereaza cu statele membre ale Uniunii Europene, prin consultari sau prin intermediul cadrelor de politica comune, pentru a asigura coerenta si coordonarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor nationale si/sau zonale.

Art. 6. - (1) Masurile de sprijin privind ajutoarele de stat, protectia mediului si de clima, destinate infrastructurii pentru combustibili alternativi, se pun in aplicare in conformitate cu legislatia in vigoare.

(2) Obiectivele si masurile nationale de politica privind dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, actualizate in mod periodic, se comunica Comisiei Europene la termenele si cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (2).

(3) Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi este conform cu legislatia in vigoare a Uniunii Europene in materie de mediu si de protectie a climei.

(4) Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare competenta, notifica Comisiei Europene Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL III

Furnizarea energiei electrice, a hidrogenului si a gazului natural pentru transporturi

SECTIUNEA 1

Furnizarea energiei electrice pentru transporturi

Art. 7. - (1) Data pana la care autoritatea de reglementare competenta isi propune sa infiinteze un numar corespunzator de puncte de reincarcare a vehiculelor cu energie electrica, accesibile publicului, pentru a circula cel putin in aglomerarile urbane/suburbane si in alte zone dens populate, precum si, daca este posibil, in alte zone, este 31 decembrie 2020.

(2) Numarul punctelor de reincarcare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala se stabileste in cuprinsul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, dupa consultarea si in acord cu autoritatile administratiei publice locale, prin luarea in considerare, printre altele, a numarului de vehicule electrice estimat sa se inregistreze pana la sfarsitul anului 2020, precum si a bunelor practici si a recomandarilor emise de Comisia Europeana . Se iau in considerare, acolo unde este cazul, necesitatile specifice legate de instalarea punctelor de reincarcare accesibile publicului in statiile de transport public.

(3) Masurile concrete de incurajare si facilitare a instalarii punctelor de reincarcare neaccesibile publicului vor fi cuprinse in Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi.

Afişează Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 34/2017    Petrol    Gaze    Combustibili alternativi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de vanzare-cumparare si de livrare de produse petroliere. Neindeplinirea obligatiei de a contracta cantitatea minima trimestriala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.79 din data 29.06.2011

Contract de vanzare-cumparare si de livrare produse petroliere. Lipsa consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.79 din data 29.06.2012

Contract colectiv de munca. Suplimentarea salariala reprezentand ajutor material
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita - Sentinta civila nr. 529 din data 26.02.2009

Drepturi salariale suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita - Decizia civila nr. 60 din 09 ianuarie 2009Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra caracterului echitabil si constitutional al despagubirilor prevazute de Legea Petrolului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Recuperare spor pentru ore suplimentare neplatite
Sursa: MCP Cabinet avocati

Ipoteca mobiliara. Dispozitii generale (Art. 2.387 - Art. 2.397 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro