din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2510 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

  Publicat: 31 Mar 2017       7240 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Publicata Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Furnizarea de energie electrica de la mal
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
* serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Opera legislativa, care are ca scop redactarea intr-o conceptie unitara
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,
Combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial,

(4) Punctele de reincarcare cu putere normala pentru vehiculele electrice, exclusiv unitatile fara fir sau cu inductie, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cel putin cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 1.1 din anexa nr. 2 si cu cerintele specifice de siguranta in vigoare la nivel national.

(5) Punctele de reincarcare cu putere inalta pentru vehiculele electrice, excluzand unitatile fara fir sau cu inductie, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cel putin cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 1.2 din anexa nr. 2 si cu cerintele specifice de siguranta in vigoare la nivel national.`

(6) Necesitatea alimentarii cu energie electrica de la mal, din porturile maritime si din porturile interioare, pentru navele din navigatia interioara si pentru navele maritime, este evaluata in Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi conform art. 4. Alimentarea cu energie electrica de la mal se instaleaza in mod prioritar in porturile retelei transeuropene de transport (TEN-T) si in alte porturi pana la data de 31 decembrie 2025, cu exceptia cazului in care nu exista cerere sau in situatia in care costurile sunt disproportionate in raport cu beneficiile, inclusiv beneficiile de mediu. Instalatiile de alimentare cu energie electrica de la mal, pentru transportul maritim, construite sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 1.7 din anexa nr. 2.

(7) In cazul in care este posibil din punct de vedere tehnic si rezonabil din punct de vedere economic, pentru reincarcarea vehiculelor electrice la punctele de reincarcare accesibile publicului vor fi utilizate sisteme de contorizare inteligenta, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 38 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea cerintelor prevazute la art. 10 alin. (3) din aceeasi lege.

Art. 8. - (1) Toate punctele de reincarcare accesibile publicului sunt obligate sa puna la dispozitia utilizatorilor de vehicule electrice posibilitatea de incarcare ad-hoc, fara a incheia un contract cu furnizorul de energie electrica sau cu operatorul punctului de reincarcare in cauza.

(2) Operatorii sistemului de transport/distributie coopereaza in mod nediscriminatoriu cu orice persoana care instaleaza sau exploateaza puncte de reincarcare accesibile publicului. Preturile practicate de operatorii punctelor de reincarcare accesibile publicului sunt rezonabile, usor si clar comparabile, transparente si nediscriminatorii.

(3) Operatorii punctelor de reincarcare accesibile publicului au libertatea de a achizitiona energie electrica de la orice furnizor de energie electrica din Romania sau din Uniunea Europeana, sub rezerva acordului furnizorului, si au posibilitatea de a furniza clientilor servicii de reincarcare a vehiculelor electrice pe baza de contract, inclusiv in numele si in beneficiul altor furnizori de servicii .

(4) Statul roman, prin institutiile abilitate, asigura cadrul juridic care permite incheierea de contracte de alimentare cu energie electrica pentru un punct de reincarcare cu alti furnizori decat entitatea care furnizeaza energie electrica gospodariei sau incintei in care se situeaza respectivele puncte de reincarcare.

SECTIUNEA a 2-a

Furnizarea hidrogenului pentru transportul rutier

Art. 9. - (1) Autoritatea de reglementare competenta include in Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi puncte de realimentare cu hidrogen accesibile publicului, pana la data de 31 decembrie 2025, in numar corespunzator, pentru a asigura circulatia autovehiculelor care functioneaza cu hidrogen, inclusiv a vehiculelor cu pila de combustie, atat in cadrul retelelor nationale de drumuri, cat si la punctele si legaturile transfrontalierei acolo unde este cazul .

(2) Punctele de realimentare cu hidrogen, prevazute la alin. (1), accesibile publicului, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2.

SECTIUNEA a 3-a

Furnizarea gazului natural pentru transporturi

Art. 10. - (1) Autoritatea de reglementare competenta, prin intermediul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi elaborat in colaborare cu Ministerul Transporturilor, asigura instalarea unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNLIn porturile maritime pana la data de 31 decembrie 2025, respectiv in porturile interioare pana la data de 31 decembrie 2030, pentru a permite navelor de navigatie interioara sau navelor maritime care functioneaza cu GNL sa circule in intreaga retea transeuropeana de transport (TEN-T). Autoritatea de reglementare competenta coopereaza cu statele membre invecinate, atunci cand este necesar, pentru a asigura acoperirea corespunzatoare a retelei transeuropene de transport (TEN-T).

(2) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, desemneaza in timp rezonabil porturile maritime si interioare care urmeaza sa asigure accesul la punctele de realimentare cu GNL, luand in considerare necesitatile efective ale pietei.

(3) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor si cu alte institutii abilitate, prin intermediul Cadrului national`de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi elaborat, asigura instalarea, pana la data de 31 decembrie 2025, in cazul in care exista cerere, cel putin de-a lungul retelei transeuropene de transport (TEN-T) existente, a unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNL, pentru autovehiculele grele care circula in intreaga Uniune Europeana, la costuri rezonabile.

(4) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, prin intermediul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, va asigura conditiile de natura juridica si tehnica functionarii pe teritoriul national a unui sistem de distributie adecvat pentru alimentarea cu GNL, inclusiv instalatii de incarcare pentru vehiculele-cisterna pentru GNL, pentru a alimenta punctele de realimentare prevazute la alin. (1) si (3).

(5) In contextul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, Romania se poate asocia cu statele membre invecinate in scopul indeplinirii cerintei prevazute la alin. (4). Acordurile de asociere vor fi notificate Comisiei Europene.

(6) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, asigura conditiile de natura juridica si tehnica necesare existentei unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNC, accesibile publicului, instalate in zonele urbane si suburbane si in alte zone dens populate pana la data de 31 decembrie 2020.

(7) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, asigura conditiile de natura juridica si tehnica necesare functionarii unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNC, accesibile publicului, instalate pana la data de 31 decembrie 2025 cel putin de-a lungul retelei transeuropene de transport (TEN-T) existente, pentru a asigura faptul ca autovehiculele care functioneaza cu GNC pot circula in intreaga Uniune Europeana.

(8) Punctele de realimentare cu GNC a autovehiculelor, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, vor trebui sa fie conforme cu specificatiile si normativele tehnice in domeniu din Uniunea Europeana.

CAPITOLUL IV

Informarea utilizatorilor

Art. 11. - (1) Fara a aduce atingere Hotararii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile abilitate iau masurile necesare pentru a se asigura ca utilizatorilor le sunt puse la dispozitie informatii relevante, consecvente si clare privind autovehiculele care pot fi alimentate in mod obisnuit cu diferiti combustibili introdusi pe piata sau reincarcate la punctele de reincarcare. Aceste informatii sunt puse la dispozitia publicului in manualele de utilizare a autovehiculelor, la punctele de realimentare si de reincarcare, la bordul autovehiculelor si la comerciantii de autovehicule. Aceasta cerinta se aplica tuturor autovehiculelor si manualelor de utilizare a acestora introduse pe piata dupa data de 1 mai 2017.

(2) Furnizarea de informatii prevazuta la alin. (1) se bazeaza pe dispozitiile privind etichetarea referitoare la conformitatea combustibililor in temeiul standardelor in vigoare, din Romania sau din Uniunea Europeana, care stabilesc specificatiile tehnice ale combustibililor. Atunci cand astfel de standarde fac trimitere la o reprezentare grafica, inclusiv la un sistem de codificare cu culori, reprezentarea grafica este simpla si usor de inteles si se pozitioneaza intr-un mod vizibil:

a) la pompele relevante si la ajutajele acestora la toate punctele de realimentare, de ia data la care combustibilii sunt introdusi pe piata;

b) pe toate capacele rezervoarelor autovehiculelor recomandate si compatibile cu respectivul combustibil sau in imediata apropiere a acestora, precum si in manualele autovehiculelor, in momentul introducerii pe piata a autovehiculelor respective dupa data de 1 mai 2017.

(3) Daca este cazul si in special in ceea ce priveste gazul natural si hidrogenul, la afisarea preturilor combustibililor intr-o statie de alimentare cu combustibil, comparatia dintre preturile pe unitate relevante va trebui sa fie afisata in scop informativ. Afisarea acestor informatii se va face nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020 si va fi de asa natura incat sa nu induca in eroare si sa nu creeze confuzie in randul utilizatorilor.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 12. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare competenta, informeaza Comisia Europeana in acest sens.

(2) Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare competenta, va transmite Comisiei Europene un raport privind punerea in aplicare a Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi pana la data de 18 noiembrie 2019 si, ulterior, din 3 in 3 ani. Aceste rapoarte contin informatiile prevazute in anexa nr. 1, iar acolo unde este cazul, acestea vor include o justificare relevanta privind gradul de realizare a tintelor si a obiectivelor nationale prevazute la art. 4.

(3) In termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va emite actele normative necesare punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 13. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Prezenta lege transpune art. 1 si 2, art. 3 alin. (1)-8), art. 4 alin. (1)-(12), art. 5 alin. (1) si (2), art. 6 alin. (1)-(4) si alin. (6)-(9), art. 7 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), anexa I si anexa II din Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 307 din 28 octombrie 2014.

ANEXA Nr. 1

INFORMATII

continute de raportul privind punerea in aplicare a Cadrului national de politica

pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi

Raportul contine o descriere a masurilor intreprinse in sprijinul crearii infrastructurii pentru combustibili alternativi. Raportul respectiv include cel putin urmatoarele elemente:

1. Masuri juridice

Informatii privind masurile juridice, care pot cuprinde masuri legislative, de reglementare sau administrative de sustinere a crearii infrastructurii pentru combustibili alternativi, cum ar fi eliberarea autorizatiilor de constructie, eliberarea autorizatiilor pentru parcari, certificarea performantei de mediu a intreprinderilor si concesionarea statiilor de alimentare cu combustibil

2. Masuri de politica pentru sustinerea punerii in aplicare a Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi

Informatiile privind aceste masuri includ urmatoarele elemente:

- stimulentele directe pentru achizitionarea de mijloace de transport care utilizeaza combustibili alternativi sau pentru construirea infrastructurii aferente;

- disponibilitatea stimulentelor fiscale pentru promovarea mijloacelor de transport care utilizeaza combustibili alternativi si a infrastructurii relevante;

- utilizarea achizitiilor publice, inclusiv a achizitiilor publice comune, pentru a sustine combustibilii alternativi;

- stimulentele nefinanciare care sa actioneze la nivelul cererii, de exemplu accesul preferential in zone restrictionate, politica de stationare si benzile dedicate;

- examinarea necesitatii unor puncte de realimentare cu combustibil regenerabil pentru aviatie in aeroporturile din cadrul retelei transeuropene de transport (TEN-T);

Afişează Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 34/2017    Petrol    Gaze    Combustibili alternativi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de vanzare-cumparare si de livrare de produse petroliere. Neindeplinirea obligatiei de a contracta cantitatea minima trimestriala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.79 din data 29.06.2011

Contract de vanzare-cumparare si de livrare produse petroliere. Lipsa consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.79 din data 29.06.2012

Contract colectiv de munca. Suplimentarea salariala reprezentand ajutor material
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita - Sentinta civila nr. 529 din data 26.02.2009

Drepturi salariale suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita - Decizia civila nr. 60 din 09 ianuarie 2009Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra caracterului echitabil si constitutional al despagubirilor prevazute de Legea Petrolului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Recuperare spor pentru ore suplimentare neplatite
Sursa: MCP Cabinet avocati

Ipoteca mobiliara. Dispozitii generale (Art. 2.387 - Art. 2.397 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro