din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2469 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Drepturi salariale suplimentare

Drepturi salariale suplimentare

  Publicat: 18 Dec 2009       8856 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In temeiul dispozitiilor art. 176 alin. 2 din Contractul Colectiv la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze pe anul 2006, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr. 288/02/15.02.2006 si publicat in Monitorul Oficial nr. 9/26.03.2007, intrat in vigoare in anul 2007, salariatii S.N.P. Petrom S.A. beneficiaza de o suplimentare a drepturilor salariale

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Patronatul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,

in cuantum minim de un salariu minim pe ramura, insa doar pentru anul 2007, neexistand prevederi anterioare referitoare la aceste drepturi pentru anii 2005 si 2006 si nici referitoare la contravaloarea a 4.000 m.c. de gaze pentru perioada 2005-2007, astfel ca actiunea este admisibila numai in parte .

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 238 alin. 1 din Codul Muncii contractele colective de munca la nivel de unitate nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele incheiate la un nivel superior.Referitor la cererea reclamantilor de stabilire si acordare gratuita a actiunilor conform art. 168 alin. 6 din Contractele Colective de munca la nivel de unitate pe perioada 2004-2008, aceasta nu este admisibila, intrucat prin Protocolul incheiat la 10.10.2008, parata a initiat demersurile prevazute de acest contract, insa nu au fost parcurse toate etapele stabilite de partile contractante.


Prin cererea inregistrata la 07.10.2008, reclamantii T.V. si altii, in contradictoriu cu parata S.C. Petrom S.A., au solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta aceasta sa fie obligata la plata drepturilor salariale restante pentru anii 2005-2007 prevazute de art. 176 alin. 1 si 2 din C.C.M. la nivel de ramura de energie electrica, termica, petrol si gaze, art. 176 alin. 1 si 168 alin. 1 din C.C.M. la nivel de societate, drepturile urmand sa fie reactualizate in functie de rata inflatiei.Au mai solicitat obligarea paratei la stabilirea si acordarea gratuita a actiunilor la care aveau dreptul ca urmare a trecerii la o forma de privatizare potrivit dispozitiilor art. 168 alin. 6 din Contractele Colective de Munca pe anii 2004-2008.Motivand cererea au aratat ca sunt salariatii paratei, astfel cum rezulta din Contractele Colective de Munca, ca pe langa salariul de baza pentru munca prestata, urmau sa beneficieze si de toate drepturile acordate in baza Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivel de ramura de energie electrica, termica, petrol si gaze, prevazute de art. 176 alin. 1 si 2, respectiv o suplimentare a drepturilor salariale sub forma unui adaos in suma fixa in cuantum de un salariu minim pe ramura, ca in C.C.M. incheiat la nivel de societate pe anii 1994-1996, se prevede la art. 168 alin. 1 acordarea unor suplimentari salariale in cuantum de un salariu minim pe Petrom S.A., cu ocazia sarbatorilor de Paste, Craciun, ziua petrolistului, precum si in luna octombrie pentru aprovizionarea de toamna, iar in C.C.M. pe societate pentru anii 1994-1996, la art. 176 alin. 1 se prevede dreptul salariatilor de a primi anual un ajutor material egal cu contravaloarea a 4.000 m.c. de gaze naturale.Reclamantii au mai aratat in anul 1997 in urma negocierilor dintre Patronat si Sindicat, drepturile reprezentand aprovizionarea de toamna si contravaloarea a 4.000 m.c. de gaze naturale au fost introduse in salariu, insa pentru anii urmatori, aceste suplimentari nu au fost introduse in salariu si nici nu au mai fost acordate, cuantumul lor fiind diferit de la an la an, avand in vedere ca salariul minim pe societate, precum si pretul pe m.c. al gazelor naturale au crescut.Au precizat ca in Contractele Colective de Munca incheiat la nivel de societate pentru anii 2005-2007, nu se mai face nici o referire la aprovizionarea de toamna, iar in privinta contravalorii a 4.000 m.c. de gaze naturale se limiteaza a mentiona ca acest ajutor a fost compensat prin C.C.M. pe 1997, ca au fost prejudiciati prin neacordarea acestor beneficii, atitudinea societatii fiind abuziva si contrara prevederilor art. 232 din C.C.M., care stabilesc ca drepturile salariatilor nu pot face obiectul vreunei tranzactii, renuntari sau limitari.In legatura cu capatul de cerere privind acordarea gratuita a actiunilor, reclamantii au aratat ca dreptul prevazut de art. 168 alin. 6 din C.C.M.U. pentru anii 2004-2008, este imperativ si nu este conditionat de o negociere intre F.S.L.I. Petrom si Petrom, iar in eventualitatea in care aceste negocieri nu au avut loc nu se poate invoca faptul ca dreptul lor nu exista, instanta de judecata avand posibilitatea sa stabileasca cine sunt beneficiarii acelor drepturi si in ce conditii pot fi acestea achitate.In drept au invocat prevederile art. 38, art. 243, art. 283 alin. 1 lit. c si art. 287 din Codul Muncii, art. 145, 168 alin. 1, 176, 232 din C.C.M. la nivel de societate pe anii 2005, 2006, 2007.Tribunalul a retinut urmatoarele:Referitor la cererea reclamantilor privind acordarea drepturilor salariale reprezentand aprovizionarea de toamna-iarna si cota de gaze, Tribunalul ca in 168 alin. 1 din C.C.M. la nivel de unitate pe anul 1997 este prevazuta acordarea suplimentarii salariale pentru aprovizionarea de toamna, iar in ce priveste ajutorul material reprezentand contravaloarea a 4.000 m.c. gaze in art. 176 alin. 1 se stabileste ca acesta va fi inclus in salariul de baza incepand cu 01.06.1997 conform unui act aditional la prezentul contract .In C.C.M. la nivel de unitate pe anul 1998 s-a prevazut in art. 168 alin. 2 ca suplimentarea salariala pentru aprovizionarea de toamna a fost introdusa in salariul de baza, iar in art. 176 alin. 1 s-a mentionat ca ajutorul material reprezentand contravaloarea unei cantitati de gaze naturale a fost compensat prin C.C.M. pe 1997.Aceleasi mentiuni sunt efectuate si in C.C.M. la nivel de unitate pe anii 2000 si 2002.In C.C.M. pentru anul 2005 la nivel de unitate in art. 176 alin. 1 este inserata mentiunea referitoare la compensarea prin C.C.M. pe anul 1997 a ajutorului material reprezentand contravaloarea unei cantitati de gaze naturale, iar in ce priveste ajutorul reprezentand aprovizionarea de toamna-iarna nu se mai face nici un fel de mentiune nici in ce priveste acordarea acesteia, nici in ce priveste includerea in salariul de baza .Se poate, prin urmare, concluziona ca suplimentarile salariale reprezentand aprovizionarea de toamna-iarna si contravaloarea a 4.000 m.c. de gaze nu au mai fost prevazute in C.C.M. la nivel de unitate pe anii 2005-2006, intentia partilor fiind aceea a suprimarii in totalitate a acestor drepturi, neexistand temeiul legal al acordarii lor, cu atat mai mult cu cat reclamantii nu au depus nici un contract colectiv de munca la nivel de ramura pe aceasta perioada care sa prevada respectivele drepturi .In ce priveste mentionarea acestor drepturi in Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura pe anul 2006, inregistrat sub nr. 288 acesta a fost publicat in Monitorul Oficial in data de 26.03.2007 si trebuie observat ca acesta a intrat in vigoare la data de 26.03.2007, nefiind aplicabil in anii 2005 si 2006 pentru care se solicita aceste drepturi, astfel ca acestea sunt valabile doar pentru anul 2007, parata nefacand dovada ca le-ar fi inclus in salariu pentru acest an, iar contravaloarea a 4.000 m.c. gaze nu este inserata in contract .Conform art. 176 alin. 1 din acest contract pe anul 2006, in vigoare din anul 2007, rezulta ca pentru aprovizionarea de toamna-iarna, in luna octombrie salariatii vor beneficia de cate o suplimentare a drepturilor salariale ce va avea un cuantum minim de un salariu minim pe ramura, iar potrivit art. 238 alin. 1 din Codul Muncii, contractele colective de munca la nivel de unitate nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la un nivel superior.Tribunalul a respins capatul de cerere referitor la plata suplimentarilor salariale pentru aprovizionarea toamna-iarna pentru 2005-2006 si la contravaloarea a 4.000 m.c. de gaze, pentru care nu exista prevederi nici in contractul la nivel de ramura si nici in cele la nivel de unitate si va admite pentru anul 2007 drepturile salariale pentru aprovizionarea de toamna-iarna.Reclamantii au mai solicitat prin cererea de chemare in judecata obligarea paratei la acordarea gratuita a actiunilor la care aveau dreptul ca urmare a trecerii la o forma de privatizare, conform dispozitiilor art. 168 alin. 6 din C.C.M. pe anii 2004-2008.In art. 168 alin. 6 C.C.M. la nivel de unitate pe anul 2005, este prevazuta obligatia paratei de a acorda gratuit salariatilor un numar de actiuni negociat de F.S.L.I. Petrom cu Petrom S.A.Prin Protocolul nr. 814/10.10.2008 incheiat intre Petrom S.A. si F.S.L.I. Petrom s-a stabilit acordarea unui numar de 100 de actiuni ordinare, nominative si dematerializate ale Petrom S.A., fiecare actiune avand caracteristicile existente la data initierii procesului de distribuire gratuita a actiunilor, mecanismul si procedura tehnica de distribuire, inclusiv momentul initierii acestui proces, urmand a fi stabilite ulterior semnarii acestui protocol.In acest protocol sunt stabilite si persoanele indreptatite la primirea de actiuni gratuite, respectiv, cele care au detinut calitatea de salariat al Petrom oricand in perioada cu incepere de la 14.12.2004 si pana la data initierii procesului de distribuire a actiunilor.Se poate observa ca parata a initiat demersurile prevazute de C.C.M. in ce priveste acordarea gratuita a actiunilor prin incheierea Protocolului din 10.10.2008, in vederea stingerii acestor obligatii si eliminarea prevederilor din C.C.M., cum rezulta din continutul art. III din Protocol, astfel incat tribunalul urmeaza a respinge cererea formulata de reclamanti cu privire la acest capat de cerere intrucat nu au fost parcurse toate etapele prevazute de art. 168 alin. 6 din C.C.M.Fata de cele mai sus-aratate, instanta a admis in parte cererea, a obligat parata sa plateasca reclamantilor drepturile salariale reprezentand aprovizionare toamna-iarna pentru anul 2007 la un cuantum de un salariu minim pe ramura conform prevederilor art. 176 alin. 2 din C.C.M.R., respingand celelalte capete de cerere .


Pronuntata de: Tribunalul Dambovita - Decizia civila nr. 60 din 09 ianuarie 2009


Citeşte mai multe despre:    Contractul colectiv de munca    Salariu    Petrom
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Hartuirea morala la locul de munca. Atingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii unei persoane
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut