din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1881 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

INTEGRAL: Legea 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi


Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Publicata Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza masurile destinate instalarii infrastructurii pentru combustibili alternativi, cu scopul de a reduce la minimum dependenta de petrol si de a atenua impactul transporturilor asupra mediului.


Art. 2. - Pentru realizarea scopului prevazut la art. 1, prezenta lege stabileste cerinte minime privind crearea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv punctele de reincarcare destinate vehiculelor electrice si punctele de realimentare cu gaz natural comprimat, gaz natural lichefiat si hidrogen, care urmeaza sa fie puse in aplicare prin intermediul cadrelor nationale de politica, si specificatii tehnice comune pentru astfel de puncte de reincarcare si de realimentare, precum si cerinte privind informarea utilizatorilor.


Art. 3. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:


a) combustibili alternativi - combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel putin partial, drept substitut pentru sursele de combustibil fosil in furnizarea de energie pentru mijloacele de transport si care au potentialul de a contribui la decarbonizarea acestora si de a imbunatati performanta de mediu a sectorului transporturilor. Acestia includ, in principal:


- energia electrica;


- hidrogenul;


- biocarburantii, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


- combustibilii sintetici si parafinici;


- gazul natural, inclusiv biometanul, in stare gazoasa (gaz natural comprimat, denumit in continuare GA/C) si lichida (gaz natural lichefiat, denumit in continuare GA/L);


- gazul petrolier lichefiat, denumit in continuare GPL\


b) vehicul electric - autovehiculul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel putin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reincarcabil de stocare a energiei, care poate fi reincarcat extern; un vehicul electric hibrid reincarcabil din exterior este considerat ca fiind un vehicul electric;


c) punct de reincarcare - o interfata care este capabila sa incarce, pe rand, cate un vehicul electric sau sa schimbe, pe rand, cate o baterie a unui vehicul electric;


d) punct de reincarcare cu putere normala - un punct de reincarcare care permite un transfer de energie electrica catre un vehicul electric, la o putere mai mica sau egala cu 22 kW, excluzand dispozitivele cu o putere mai mica sau egala cu 3,7 kW care sunt instalate in gospodarii private sau al caror scop principal nu este reincarcarea vehiculelor electrice si care nu sunt accesibile publicului;


e) punct de reincarcare cu putere inalta - un punct de reincarcare ce permite un transfer de energie electrica catre un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW;


f) alimentarea cu energie electrica de la mal - furnizarea de energie electrica de la mal prin intermediul unei interfete standardizate catre navele maritime sau navele de navigatie interioara in dana;


g) punct de reincarcare sau de realimentare accesibil publicului - un punct de reincarcare sau de realimentare care furnizeaza un combustibil alternativ si care ofera utilizatorilor un acces nediscriminatoriu in intreaga Uniune Europeana; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare si plata;


h) punct de realimentare - o instalatie de realimentare pentru furnizarea oricarui combustibil, cu exceptia GNL, prin intermediul unei instalatii fixe sau mobile;


i) punct de realimentare cu GNL - o instalatie de realimentare pentru furnizarea de GNL, constand fie intr-o instalatie fixa sau mobila, fie intr-o instalatie offshore, astfel cum aceasta este definita la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore, fie din alte sisteme;


j) punct de reincarcare inteligenta - punct de reincarcare la care furnizarea de energie electrica este controlata printr-un sistem de comunicatii, pentru optimizarea costurilor si cresterea fiabilitatii echipamentelor;


k) autoritate de reglementare competenta - Ministerul Energiei.


CAPITOLUL II


Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi


Art. 4. - Cadrul national de politica pentrn dezvoltarea pietei, in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul


transporturilor si pentru instalarea infrastructurii necesare relevante, cuprinde cel putin urmatoarele:


a) evaluarea situatiei prezente a dezvoltarii viitoare a pietei


in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul


transporturilor, inclusiv din perspectiva eventualei lor utilizari simultane si combinate, precum si a dezvoltarii infrastructurii pentru combustibili alternativi, luand in considerare, acolo unde este relevant, continuitatea transfrontaliera;


b) tintele si obiectivele nationale necesare instalarii infrastructurii pentru combustibili alternativi, care se stabilesc cu respectarea art. 7 alin. (1)-(3) si (6), art. 10 alin. (1)-(4), (6) si (7) si, dupa caz, art. 9 alin. (1); respectivele tinte si obiective nationale se stabilesc si se revizuiesc dupa evaluarea cererii existente la nivel national sau teritorial, asigurandu-se totodata respectarea cerintelor minime in materie de infrastructura prevazute in prezenta lege;


c) masuri care pot promova instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi in serviciile de transport public;


d) identificarea aglomerarilor urbane/suburbane, a altor zone dens populate si a retelelor care, in functie de necesitatile pietei, urmeaza sa fie dotate cu puncte de reincarcare accesibile publicului, in conformitate cu art. 7 alin. (1) si (2);


e) desemnarea aglomerarilor urbane/suburbane, a altor zone dens populate si a retelelor care, in functie de necesitatile pietei, urmeaza sa fie dotate cu puncte de realimentare cu GNC, in conformitate cu art. 10 alin. (6);


f) evaluarea posibilitatii de a instala puncte de realimentare cu GNL in porturile din afara retelei transeuropene de transport (TEN-T);


g) oportunitatea de a instala surse de alimentare cu energie electrica in aeroporturi, pentru a fi utilizate in cazul avioanelor stationare.


Art. 5. - (1) La stabilirea politicii nationale pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi sunt luate in considerare toate modurile de transport existente pe teritoriul Romaniei, inclusiv cele limitate in prezent la combustibilii fosili.


(2) Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi ia in considerare, dupa caz, interesele autoritatilor regionale si locale, precum si ale partilor interesate in cauza.


(3) Autoritatea de reglementare competenta coopereaza cu statele membre ale Uniunii Europene, prin consultari sau prin intermediul cadrelor de politica comune, pentru a asigura coerenta si coordonarea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor nationale si/sau zonale.


Art. 6. - (1) Masurile de sprijin privind ajutoarele de stat, protectia mediului si de clima, destinate infrastructurii pentru combustibili alternativi, se pun in aplicare in conformitate cu legislatia in vigoare.


(2) Obiectivele si masurile nationale de politica privind dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, actualizate in mod periodic, se comunica Comisiei Europene la termenele si cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (2).


(3) Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi este conform cu legislatia in vigoare a Uniunii Europene in materie de mediu si de protectie a climei.


(4) Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare competenta, notifica Comisiei Europene Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


CAPITOLUL III


Furnizarea energiei electrice, a hidrogenului si a gazului natural pentru transporturi


SECTIUNEA 1


Furnizarea energiei electrice pentru transporturi


Art. 7. - (1) Data pana la care autoritatea de reglementare competenta isi propune sa infiinteze un numar corespunzator de puncte de reincarcare a vehiculelor cu energie electrica, accesibile publicului, pentru a circula cel putin in aglomerarile urbane/suburbane si in alte zone dens populate, precum si, daca este posibil, in alte zone, este 31 decembrie 2020.


(2) Numarul punctelor de reincarcare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala se stabileste in cuprinsul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, dupa consultarea si in acord cu autoritatile administratiei publice locale, prin luarea in considerare, printre altele, a numarului de vehicule electrice estimat sa se inregistreze pana la sfarsitul anului 2020, precum si a bunelor practici si a recomandarilor emise de Comisia Europeana. Se iau in considerare, acolo unde este cazul, necesitatile specifice legate de instalarea punctelor de reincarcare accesibile publicului in statiile de transport public.


(3) Masurile concrete de incurajare si facilitare a instalarii punctelor de reincarcare neaccesibile publicului vor fi cuprinse in Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi.


(4) Punctele de reincarcare cu putere normala pentru vehiculele electrice, exclusiv unitatile fara fir sau cu inductie, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cel putin cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 1.1 din anexa nr. 2 si cu cerintele specifice de siguranta in vigoare la nivel national.


(5) Punctele de reincarcare cu putere inalta pentru vehiculele electrice, excluzand unitatile fara fir sau cu inductie, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cel putin cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 1.2 din anexa nr. 2 si cu cerintele specifice de siguranta in vigoare la nivel national.`


(6) Necesitatea alimentarii cu energie electrica de la mal, din porturile maritime si din porturile interioare, pentru navele din navigatia interioara si pentru navele maritime, este evaluata in Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi conform art. 4. Alimentarea cu energie electrica de la mal se instaleaza in mod prioritar in porturile retelei transeuropene de transport (TEN-T) si in alte porturi pana la data de 31 decembrie 2025, cu exceptia cazului in care nu exista cerere sau in situatia in care costurile sunt disproportionate in raport cu beneficiile, inclusiv beneficiile de mediu. Instalatiile de alimentare cu energie electrica de la mal, pentru transportul maritim, construite sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 1.7 din anexa nr. 2.


(7) In cazul in care este posibil din punct de vedere tehnic si rezonabil din punct de vedere economic, pentru reincarcarea vehiculelor electrice la punctele de reincarcare accesibile publicului vor fi utilizate sisteme de contorizare inteligenta, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 38 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea cerintelor prevazute la art. 10 alin. (3) din aceeasi lege.


Art. 8. - (1) Toate punctele de reincarcare accesibile publicului sunt obligate sa puna la dispozitia utilizatorilor de vehicule electrice posibilitatea de incarcare ad-hoc, fara a incheia un contract cu furnizorul de energie electrica sau cu operatorul punctului de reincarcare in cauza.


(2) Operatorii sistemului de transport/distributie coopereaza in mod nediscriminatoriu cu orice persoana care instaleaza sau exploateaza puncte de reincarcare accesibile publicului. Preturile practicate de operatorii punctelor de reincarcare accesibile publicului sunt rezonabile, usor si clar comparabile, transparente si nediscriminatorii.


(3) Operatorii punctelor de reincarcare accesibile publicului au libertatea de a achizitiona energie electrica de la orice furnizor de energie electrica din Romania sau din Uniunea Europeana, sub rezerva acordului furnizorului, si au posibilitatea de a furniza clientilor servicii de reincarcare a vehiculelor electrice pe baza de contract, inclusiv in numele si in beneficiul altor furnizori de servicii.


(4) Statul roman, prin institutiile abilitate, asigura cadrul juridic care permite incheierea de contracte de alimentare cu energie electrica pentru un punct de reincarcare cu alti furnizori decat entitatea care furnizeaza energie electrica gospodariei sau incintei in care se situeaza respectivele puncte de reincarcare.


SECTIUNEA a 2-a


Furnizarea hidrogenului pentru transportul rutier


Art. 9. - (1) Autoritatea de reglementare competenta include in Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi puncte de realimentare cu hidrogen accesibile publicului, pana la data de 31 decembrie 2025, in numar corespunzator, pentru a asigura circulatia autovehiculelor care functioneaza cu hidrogen, inclusiv a vehiculelor cu pila de combustie, atat in cadrul retelelor nationale de drumuri, cat si la punctele si legaturile transfrontalierei acolo unde este cazul.


(2) Punctele de realimentare cu hidrogen, prevazute la alin. (1), accesibile publicului, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2.


SECTIUNEA a 3-a


Furnizarea gazului natural pentru transporturi


Art. 10. - (1) Autoritatea de reglementare competenta, prin intermediul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi elaborat in colaborare cu Ministerul Transporturilor, asigura instalarea unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNLIn porturile maritime pana la data de 31 decembrie 2025, respectiv in porturile interioare pana la data de 31 decembrie 2030, pentru a permite navelor de navigatie interioara sau navelor maritime care functioneaza cu GNL sa circule in intreaga retea transeuropeana de transport (TEN-T). Autoritatea de reglementare competenta coopereaza cu statele membre invecinate, atunci cand este necesar, pentru a asigura acoperirea corespunzatoare a retelei transeuropene de transport (TEN-T).


(2) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, desemneaza in timp rezonabil porturile maritime si interioare care urmeaza sa asigure accesul la punctele de realimentare cu GNL, luand in considerare necesitatile efective ale pietei.


(3) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor si cu alte institutii abilitate, prin intermediul Cadrului national`de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi elaborat, asigura instalarea, pana la data de 31 decembrie 2025, in cazul in care exista cerere, cel putin de-a lungul retelei transeuropene de transport (TEN-T) existente, a unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNL, pentru autovehiculele grele care circula in intreaga Uniune Europeana, la costuri rezonabile.


(4) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, prin intermediul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, va asigura conditiile de natura juridica si tehnica functionarii pe teritoriul national a unui sistem de distributie adecvat pentru alimentarea cu GNL, inclusiv instalatii de incarcare pentru vehiculele-cisterna pentru GNL, pentru a alimenta punctele de realimentare prevazute la alin. (1) si (3).


(5) In contextul Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi, Romania se poate asocia cu statele membre invecinate in scopul indeplinirii cerintei prevazute la alin. (4). Acordurile de asociere vor fi notificate Comisiei Europene.


(6) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, asigura conditiile de natura juridica si tehnica necesare existentei unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNC, accesibile publicului, instalate in zonele urbane si suburbane si in alte zone dens populate pana la data de 31 decembrie 2020.


(7) Autoritatea de reglementare competenta, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, asigura conditiile de natura juridica si tehnica necesare functionarii unui numar corespunzator de puncte de realimentare cu GNC, accesibile publicului, instalate pana la data de 31 decembrie 2025 cel putin de-a lungul retelei transeuropene de transport (TEN-T) existente, pentru a asigura faptul ca autovehiculele care functioneaza cu GNC pot circula in intreaga Uniune Europeana.


(8) Punctele de realimentare cu GNC a autovehiculelor, instalate sau reinnoite incepand cu data de 18 noiembrie 2017, vor trebui sa fie conforme cu specificatiile si normativele tehnice in domeniu din Uniunea Europeana.


CAPITOLUL IV


Informarea utilizatorilor


Art. 11. - (1) Fara a aduce atingere Hotararii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile abilitate iau masurile necesare pentru a se asigura ca utilizatorilor le sunt puse la dispozitie informatii relevante, consecvente si clare privind autovehiculele care pot fi alimentate in mod obisnuit cu diferiti combustibili introdusi pe piata sau reincarcate la punctele de reincarcare. Aceste informatii sunt puse la dispozitia publicului in manualele de utilizare a autovehiculelor, la punctele de realimentare si de reincarcare, la bordul autovehiculelor si la comerciantii de autovehicule. Aceasta cerinta se aplica tuturor autovehiculelor si manualelor de utilizare a acestora introduse pe piata dupa data de 1 mai 2017.


(2) Furnizarea de informatii prevazuta la alin. (1) se bazeaza pe dispozitiile privind etichetarea referitoare la conformitatea combustibililor in temeiul standardelor in vigoare, din Romania sau din Uniunea Europeana, care stabilesc specificatiile tehnice ale combustibililor. Atunci cand astfel de standarde fac trimitere la o reprezentare grafica, inclusiv la un sistem de codificare cu culori, reprezentarea grafica este simpla si usor de inteles si se pozitioneaza intr-un mod vizibil:


a) la pompele relevante si la ajutajele acestora la toate punctele de realimentare, de ia data la care combustibilii sunt introdusi pe piata;


b) pe toate capacele rezervoarelor autovehiculelor recomandate si compatibile cu respectivul combustibil sau in imediata apropiere a acestora, precum si in manualele autovehiculelor, in momentul introducerii pe piata a autovehiculelor respective dupa data de 1 mai 2017.


(3) Daca este cazul si in special in ceea ce priveste gazul natural si hidrogenul, la afisarea preturilor combustibililor intr-o statie de alimentare cu combustibil, comparatia dintre preturile pe unitate relevante va trebui sa fie afisata in scop informativ. Afisarea acestor informatii se va face nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020 si va fi de asa natura incat sa nu induca in eroare si sa nu creeze confuzie in randul utilizatorilor.


CAPITOLUL V


Dispozitii finale


Art. 12. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare competenta, informeaza Comisia Europeana in acest sens.


(2) Ministerul Energiei, ca autoritate de reglementare competenta, va transmite Comisiei Europene un raport privind punerea in aplicare a Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi pana la data de 18 noiembrie 2019 si, ulterior, din 3 in 3 ani. Aceste rapoarte contin informatiile prevazute in anexa nr. 1, iar acolo unde este cazul, acestea vor include o justificare relevanta privind gradul de realizare a tintelor si a obiectivelor nationale prevazute la art. 4.


(3) In termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va emite actele normative necesare punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi.


Art. 13. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.


Prezenta lege transpune art. 1 si 2, art. 3 alin. (1)-8), art. 4 alin. (1)-(12), art. 5 alin. (1) si (2), art. 6 alin. (1)-(4) si alin. (6)-(9), art. 7 alin. (1)-(3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), anexa I si anexa II din Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 307 din 28 octombrie 2014.


ANEXA Nr. 1


INFORMATII


continute de raportul privind punerea in aplicare a Cadrului national de politica


pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi


Raportul contine o descriere a masurilor intreprinse in sprijinul crearii infrastructurii pentru combustibili alternativi. Raportul respectiv include cel putin urmatoarele elemente:


1. Masuri juridice


Informatii privind masurile juridice, care pot cuprinde masuri legislative, de reglementare sau administrative de sustinere a crearii infrastructurii pentru combustibili alternativi, cum ar fi eliberarea autorizatiilor de constructie, eliberarea autorizatiilor pentru parcari, certificarea performantei de mediu a intreprinderilor si concesionarea statiilor de alimentare cu combustibil


2. Masuri de politica pentru sustinerea punerii in aplicare a Cadrului national de politica pentru dezvoltarea pietei de combustibili alternativi


Informatiile privind aceste masuri includ urmatoarele elemente:


- stimulentele directe pentru achizitionarea de mijloace de transport care utilizeaza combustibili alternativi sau pentru construirea infrastructurii aferente;


- disponibilitatea stimulentelor fiscale pentru promovarea mijloacelor de transport care utilizeaza combustibili alternativi si a infrastructurii relevante;


- utilizarea achizitiilor publice, inclusiv a achizitiilor publice comune, pentru a sustine combustibilii alternativi;


- stimulentele nefinanciare care sa actioneze la nivelul cererii, de exemplu accesul preferential in zone restrictionate, politica de stationare si benzile dedicate;


- examinarea necesitatii unor puncte de realimentare cu combustibil regenerabil pentru aviatie in aeroporturile din cadrul retelei transeuropene de transport (TEN-T);


- legislatia si procedurile tehnice si administrative in ceea ce priveste autorizarea alimentarii cu combustibili alternativi in vederea facilitarii procesului de autorizare.


3. Sprijin pentru instalare si productie


Alocarea unui buget public anual pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, defalcat in functie de combustibilul alternativ si de modul de transport utilizat (rutier, feroviar, pe apa si aerian)


Alocarea unui buget public anual pentru sprijinirea unitatilor care dezvolta tehnologii de combustibili alternativi, defalcat in functie de combustibilul alternativ si de modul de transport utilizat


Examinarea oricaror nevoi speciale in cursul fazei initiale de instalare a infrastructurii pentru combustibili alternativi


4. Cercetare, dezvoltare tehnologica si demonstrare


Alocarea unui buget public anual pentru sprijinirea cercetarii,


a dezvoltarii tehnologice si a activitatilor demonstrative in domeniul combustibililor alternativi, defalcat in functie de tipul de combustibil si modul de transport


5. Tinte si obiective


- estimarea numarului de vehicule cu combustibili alternativi preconizat pana in 2020, 2025 si 2030;


- nivelul realizarii obiectivelor nationale privind introducerea combustibililor alternativi in diferitele moduri de transport (rutier, feroviar, pe apa si aerian);


- nivelul realizarii obiectivelor nationale, de la an la an, privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi in diferitele moduri de transport;


- informatii privind metodologia aplicata pentru a lua in considerare eficienta de incarcare a punctelor de reincarcare cu putere inalta.


6. Evolutiile infrastructurii pentru combustibili alternativi


Schimbari la nivelul ofertei (capacitatea pentru o infrastructura suplimentara) si al cererii (capacitatea utilizata efectiv)


ANEXA Nr. 2


SPECIFICATII TEHNICE


1. Specificatii tehnice pentru punctele de reincarcare


1.1. Puncte de reincarcare cu putere normala pentru autovehicule


Punctele de reincarcare cu curent alternativ (AC) de putere normala pentru vehicule electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2. Mentinandu-se compatibilitatea cu tipul 2, aceste prize pot fi dotate cu elemente precum obturatoare mecanice.


1.2. Puncte de reincarcare cu putere inalta pentru autovehicule


Punctele de reincarcare cu curent alternativ (AC) de putere inalta pentru vehicule electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel putin cu conectori de tip 2, conform descrierii din Standardul EN62196-2.


Punctele de reincarcare cu curent continuu (DC) de putere inalta pentru vehicule electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel putin cu conectori ai sistemului de incarcare combinat ``Combo 2``, conform descrierii din Standardul EN62196-3.


1.3. Puncte de reincarcare fara fir pentru autovehicule


1.4. Schimbarea bateriilor pentru autovehicule


1.5. Puncte de reincarcare pentru autovehicule de categoria L


1.6. Puncte de reincarcare pentru autobuze electrice


1.7. Alimentarea cu energie electrica de la mal pentru navele maritime


Alimentarea cu energie electrica de la mal pentru navele maritime, inclusiv proiectarea, instalarea si testarea sistemelor, este conforma cu specificatiile tehnice ale Standardului IEC/ISO/IEEE 80005-1.


1.8. Alimentarea cu energie electrica de la mal pentru navele de navigatie interioara


2. Specificatii tehnice pentru punctele de realimentare cu hidrogen destinate autovehiculelor


2.1. Punctele de realimentare cu hidrogen situate in aer liber care distribuie hidrogen gazos utilizat drept combustibil pentru autovehicule sunt conforme cu specificatiile tehnice ale Standardului ISOfTS 20100 privind alimentarea cu hidrogen gazos.


2.2. Puritatea hidrogenului distribuit la punctele de realimentare cu hidrogen este conforma cu specificatiile tehnice ale Standardului ISO 14687-2.


2.3. Punctele de realimentare cu hidrogen utilizeaza algoritmi si echipamente de alimentare conforme cu Standardul ISO/TS 20100 privind alimentarea cu hidrogen gazos.


2.4. Conectorii de realimentare cu hidrogen gazos ai autovehiculelor sunt conformi cu Standardul ISO 17268 privind dispozitivele de conectare pentru realimentare ale autovehiculelor care functioneaza cu hidrogen gazos.


3. Specificatii tehnice pentru punctele de realimentare cu gaz natural


3.1. Specificatii tehnice pentru punctele de realimentare cu GNL pentru navele de navigatie interioara sau pentru navele maritime


3.2. Specificatii tehnice pentru punctele de realimentare cu GNL destinate autovehiculelor


3.3. Specificatii tehnice pentru conectorii/rezervoarele de receptie pentru GNC


Conectorii/Rezervoarele de receptie pentru GNC sunt conformi/conforme cu Regulamentul nr. 110 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) (care face referire la Standardul ISO 14469, partile I si II).


3.4. Specificatii tehnice pentru punctele de realimentare cu GNC destinate autovehiculelorDetalii: http://legeaz.net/monitorul-oficial-214-2017/legea-34-2017-instalare-infrastructura-combustibili-alternativi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice