din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3035 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor

  Publicat: 16 Oct 2018       11409 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Publicata in Monitorul Oficial numarul 868 din data de 15 octombrie 2018.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Restrictii impuse partilor la un acord (inclusiv la un acord privind efectuarea unei concentrari), care nu fac obiectul principal al unui astfel de acord, dar sunt legate direct si sunt necesare realizarii obiectivului prevazut.
Ansamblu de principii si norme juridice in baza carora se stabileste domeniul de aplicare a unor acte normative, atunci cand anumite raporturi, acte sau fapte au legatura cu doua sau mai multe legi din state diferite.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Este actiunea intentionata a unei persoane de a determina o alta persoana sa savarseasca o infractiune, fiind o forma a participatiei penale.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Puterile publice existente in stat.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Art. I

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Cariera judecatorului este separata de cariera procurorului, judecatorii neputand interfera in cariera procurorilor si nici procurorii in cea a judecatorilor."

2.La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii. Judecatorii trebuie sa fie impartiali, avand libertate deplina in solutionarea cauzelor deduse judecatii, in conformitate cu legea si in mod impartial, cu respectarea egalitatii de arme si a drepturilor procesuale ale partilor. Judecatorii trebuie sa ia decizii fara niciun fel de restrictii, influente, presiuni, amenintari sau interventii, directe sau indirecte, din partea oricarei autoritati, fie chiar autoritati judiciare. Hotararile pronuntate in caile de atac nu intra sub imperiul acestor restrictii . Scopul independentei judecatorilor consta inclusiv in a garanta fiecarei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul sau in mod echitabil, avand la baza doar aplicarea legii ."

3.La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

(1) Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei."

4.La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

"(11) Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) Procurorii numiti de Presedintele Romaniei se bucura de stabilitate."

5.La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Procurorii si judecatorii trebuie sa se asigure, in toate stadiile unui proces, ca drepturile si libertatile individuale sunt garantate si ca ordinea publica este protejata."

6.La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) Judecatorii si procurorii trebuie atat sa fie, cat si sa apara ca fiind independenti unii de ceilalti.

(4) Judecatorii nu pot refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta."

7.La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

(1) Functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent si asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, asa cum acestea sunt definite de legislatia in vigoare.

(2) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legata de actul de justitie in cazuri care presupun existenta unui conflict intre interesele lor si interesul public de infaptuire a justitiei sau de aparare a intereselor generale ale societatii."

8.La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Apartenenta in calitate de colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, are ca efect eliberarea din functia detinuta."

9.Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7

(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informatii.

(2) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza anual o declaratie olografa pe propria raspundere, potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu au fost si nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai niciunui serviciu de informatii. Declaratiile se depun si se arhiveaza la compartimentul de resurse umane.

(4) Serviciilor de informatii le este interzis sa racoleze persoanele prevazute la alin. (1) ca lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori. Incalcarea acestei interdictii este infractiune impotriva independentei justitiei si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani. In cazul in care infractiunea este comisa de un ofiter cu functii de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majoreaza cu jumatate. Tentativa se pedepseste.

(5) Verificarea veridicitatii datelor din declaratiile prevazute la alin. (3) se face individual pentru fiecare declaratie de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, anual, din oficiu, sau ori de cate ori este sesizat de Ministerul Justitiei, Sectia pentru judecatori sau Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorul sau procurorul vizat.

(6) Rezultatul verificarilor se comunica din oficiu Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorului sau procurorului vizat, precum si, la cerere, oricarei persoane .

(7) Actul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii prevazut la alin. (5) poate fi contestat in instanta, in termen de 3 luni de la data la care a luat la cunostinta, de catre orice persoana care justifica un interes legitim, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile prevazute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

(8) Raspunsul eronat se pedepseste conform legii.

(9) Informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si parchete, pe de o parte, si orice alta autoritate publica, pe de alta parte, precum si actele administrative extrajudiciare emise sau incheiate de catre sau intre autoritatile publice care privesc sau afecteaza desfasurarea procedurilor judiciare, prin derogare de la prevederile art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie informatii de interes public, la care accesul liber este garantat.

(10) Dispozitiile art. 8-12, art. 33 si art. 76 din prezenta lege se aplica, in mod corespunzator, si magistratilor-asistenti."

10.La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) sa aiba calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati, institutii de credit sau financiare, societati de asigurare/reasigurare, societati nationale sau regii autonome;"

11.La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) In cazul dobandirii, prin mostenire, a calitatii de asociati sau actionari la societati, institutii de credit sau financiare, societati de asigurare/reasigurare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome, magistratii sunt obligati sa ia masurile necesare, astfel incat aceasta calitate sa inceteze in termen de maximum un an de la data dobandirii ei efective."

12.La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Judecatorii si procurorii sunt obligati ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la manifestarea sau exprimarea defaimatoare, in orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativa si executiva."

13.La articolul 14 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei."

14.La articolul 15, alineatele (1)-(7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

(1) Concursul de admitere se organizeaza anual la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere si numarul de locuri scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 6 luni inainte de data stabilita pentru concurs.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii, prin sectiile corespunzatoare, stabileste, in fiecare an, numarul de cursanti, separat, pentru judecatori si procurori, in functie de posturile de judecatori si procurori vacante, precum si de cele care vor fi infiintate.

(3) Dupa publicarea datelor prevazute la alin. (1), se verifica indeplinirea conditiei bunei reputatii si a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic si medical pentru exercitarea functiei, pentru persoanele care isi exprima intentia de a participa la concurs. In vederea evaluarii psihologice, persoana interesata plateste o taxa al carei cuantum se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii. Conditia de a fi apt din punct de vedere medical se dovedeste prin certificat medical eliberat de un medic specializat in medicina muncii, la cererea fiecarui candidat.

(4) Calificativul AAAAA�admisAAAAA� obtinut la evaluarea psihologica este valabil si la concursurile de admitere la Institutul National al Magistraturii sau de admitere in magistratura organizate ulterior, daca de la data evaluarii psihologice si pana la data publicarii anuntului de organizare a concursului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, nu au trecut mai mult de 2 ani.

Afişează Legea 242/2018 pentru modificarea si completarea statutului judecatorilor si procurorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    judecatori    procurori    legalitate    impartialitate    control ierarhic    drepturi si libertati individuale    incompatibilitate    lucratori operativi    delegare    detasare    eroare judiciara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion