din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1704 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de catre inspectoratele scolare si centrele de perfectionare

Regulamentul pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de catre inspectoratele scolare si centrele de perfectionare

  Publicat: 28 Mar 2019       2464 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de catre inspectoratele scolare si centrele de perfectionare, din 13.03.2019
Publicat in Monitorul Oficial nr. 234 din 27.03.2019

1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act adoptat de organele de stat,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Operatiune prin care o banca pune la dispozitia clientilor ei, titulari ai unor conturi, sume de bani in numerar pentru ca acestia sa efectueze diferite plati.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Articolul 1

(1) Prezentul regulament reglementeaza gestionarea actelor de studii care se elibereaza cadrelor didactice din sistemul national de invatamant preuniversitar de catre inspectoratele scolare si centrele de perfectionare ale cadrelor didactice.
(2) In sensul prezentului regulament sunt centre de perfectionare:
a) liceele/colegiile cu profil pedagogic;
b) alte unitati de invatamant liceal care au primit de la Ministerul Educatiei Nationale atributii privind formarea continua prin grade didactice a maistrilor instructori, antrenorilor si cadrelor medicale cu studii medii.
(3) Actele de studii care se elibereaza cadrelor didactice din sistemul national de invatamant preuniversitar sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care atesta absolvirea de catre titular a programului de formare psihopedagogica/acordarea gradelor didactice.
(4) Actele de studii care se elibereaza cadrelor didactice din sistemul national de invatamant preuniversitar sunt:
a) certificat de acordare a definitivarii in invatamant;
b) certificat de pregatire psihopedagogica - pentru maistri instructori si antrenori, insotit de foaia matricola care contine situatia scolara a absolventului;
c) certificat de acordare a gradului didactic pentru maistrii instructori si antrenori si cadre medicale cu studii medii.
(5) Actele de studii se elibereaza in original sau duplicat.


Articolul 2
(1) Continutul si formatul actelor de studii prevazute la art. 1 alin. (4) sunt aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale.
(2) Actele de studii se tiparesc pe hartie speciala cu filigran continuu, sunt inseriate, numerotate si prevazute cu elemente de siguranta.
(3) Formularele actelor de studii se broseaza in carnete de cate 25 de bucati.


CAPITOLUL II
Gestiunea actelor de studii


Articolul 3

(1) Actele de studii si foile matricole se intocmesc numai in limba romana, folosindu-se alfabetul latin, cu aplicarea semnelor diacritice, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Completarea actelor de studii se poate face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mana, cu tus sau cerneala neagra, fara spatii libere.
(3) Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, acoperire cu pasta corectoare, plastifieri, prescurtari si/sau adaugari in actele de studii, altele decat cele prevazute in prezentul regulament. Toate rubricile ramase libere se bareaza.


Articolul 4
(1) Actele de studii prevazute la art. 1 alin. (4) lit. a) se completeaza si se elibereaza de inspectoratele scolare.
(2) Actele de studii prevazute la art. 1 alin. (4) lit. b) se completeaza si se elibereaza de liceele/colegiile cu profil pedagogic.
(3) Actele de studii prevazute la art. 1 alin. (4) lit. c) se completeaza si se elibereaza de unitatile de invatamant - centre de perfectionare.


Articolul 5
(1) Registrul unic de evidenta a actelor de studii prevazute la art. 1 alin. (4) lit. a) se constituie si se pastreaza la nivelul inspectoratului scolar. In prima parte a registrului unic de evidenta sunt inscrise formularele certificatelor primite. A doua parte a registrului unic de evidenta se refera la evidenta eliberarii certificatelor cadrelor didactice care au promovat examenul national de definitivare in invatamant.
(2) Registrul unic de evidenta a actelor de studii prevazute la art. 1 alin. (4) lit. b) si c) se constituie si se pastreaza la nivelul centrului de perfectionare. Registrul unic de evidenta contine doua parti: prima parte este rezervata inregistrarii formularelor tipizate ale actelor de studii primite sau predate (redistribuite), dupa caz, iar a doua parte, pentru inregistrarea nominala a actelor de studii eliberate titularilor absolventi.
(3) Inscrierea datelor in registrul unic de evidenta se face in ordine cronologica, fara sa se lase randuri libere intre o activitate si alta (primire/predare/transfer de acte).
(4) Eventualele corecturi in registrul unic de evidenta se fac numai cu cerneala rosie, in rubrica imediat urmatoare, daca este posibil, iar daca nu, pe acelasi rand.
(5) Numerotarea certificatelor eliberate se face incepand cu numarul 1 si se continua pana la epuizarea lotului seriei respective; in procesul-verbal de la sfarsitul registrului unic de evidenta a formularelor certificatelor se face mentiunea pozitiilor anulate, a stocului existent, certificand in clar numele, prenumele si functiile persoanelor care au efectuat operatiunile de intocmire si eliberare . Mentiunea se semneaza de persoana cu atributii privind actele de studii, din cadrul centrului de perfectionare sau al inspectoratului scolar si se avizeaza de catre directorul centrului de perfectionare, inspectorul scolar general, dupa caz.
(6) Numerotarea seriei noi se face incepand cu numarul 1, si nu in continuare.
(7) Evidenta eliberarii actelor de studii se consemneaza in a doua parte a registrului unic de evidenta care cuprinde urmatoarele rubrici:
a) numarul curent;
b) numele cadrului didactic;
c) initialele prenumelui tatalui/mamei, dupa caz;
d) prenumele cadrului didactic;
e) seria si numarul formularului;
f) functia didactica;
g) specialitatea;
h) disciplina/disciplinele de examen;

Afişează Regulamentul pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de catre inspectoratele scolare si centrele de perfectionare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ministerul Educatiei Nationale    Ordinul 3665/2019    Acte de studii    Cadre didactice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor �circumstante imprevizibile�
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Convocarea la cercetare disciplinara din cuprinsul careia nu se poate cunoaste in mod obiectiv obiectul cercetarii, atrage anularea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 428/2017, in sedinta publica din 6 februarie 2017Articole Juridice

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim