din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1679 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordinul MFP nr. 1908/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008

Ordinul MFP nr. 1908/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008

  Publicat: 09 Apr 2019       2378 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 269 din 09.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1908/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Confirmare intr-o anumita functie
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,


Ministrul Finantelor publice emite urmatorul ordin:
Articolul I
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. Articolele 4 si 5 se abroga.
2. La articolul 52, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
" Articolul 52
(1) Modelul autorizatiei de functionare emise unitatilor emitente de vouchere de vacanta, precum si de tichete sociale pentru gradinita este prevazut in anexa nr. 13.
. . . . . . . . . .
(3) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecarei autorizatii de functionare un cod de autorizare, tinand un registru special in acest sens, care va avea urmatoarea configuratie:
RO 123 XX 00000, unde:
- RO reprezinta codul ISO al tarii;
- 123 reprezinta o secventa numerica de 3 caractere pentru identificarea unitatii emitente;
- XX - secventa ce reprezinta tipul activitatii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanta pe suport hartie, VE - vouchere de vacanta pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru gradinita;
- 00000 reprezinta o secventa de 5 caractere pentru identificarea numarului de autorizatii alocate unei unitati emitente."
3. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 54
In vederea verificarii indeplinirii conditiei prevazute in anexa nr. 12 pct. 7, respectiv in anexa nr. 14 pct. 4, se solicita organului fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala certificatul de atestare fiscala al unitatii emitente, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante existente in evidentele fiscale, de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si transmiterea acestuia se pot efectua si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator in functie de tipul de activitate pentru care se solicita autorizatie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanta, precum si de tichete de gradinita."
4. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 56
In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 12 pct. 1-3, respectiv in anexa nr. 14 pct. 1 si 2, se solicita prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care sa rezulte capitalul social sau de dotare, dupa caz, subscris si varsat, asociatii, obiectul de activitate (operatiuni care privesc emiterea si gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 si/sau cod CAEN 6612) si administratorii, de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific."
5. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 57
In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), respectiv in anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), in cazul in care spatiul distinct este asigurat prin furnizor, si nu direct de catre unitatea emitenta, in contractele incheiate intre operatorii economici care solicita autorizarea ca unitate emitenta de tichete si operatorii economici care furnizeaza spatiul este obligatorie existenta unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialisti prevazute de prezentul ordin in spatiul respectiv."
6. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 58
Verificarea indeplinirii conditiei prevazute in anexa nr. 12 pct. 71, respectiv in anexa nr. 14 pct. 5 se face de catre persoana desemnata din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific, in baza accesului direct la informatiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic si/sau financiar al acestuia, cuprinse in cazierul fiscal national gestionat de Ministerul Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform legislatiei in vigoare."
7. In anexa nr. 2, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Autorizarea functionarii unitatilor emitente de vouchere de vacanta, precum si autorizarea unitatilor emitente de tichete sociale pentru gradinita, denumite in continuare operatori, se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, denumita in continuare comisie, structura interdepartamentala care isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice."
8. In anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii economici din domeniile cu reglementari specifice - operatorii economici care functioneaza ca unitati emitente de vouchere de vacanta, precum si operatorii economici care functioneaza ca unitati emitente de tichete sociale pentru gradinita."
9. Anexele 8 si 10 se abroga.
10. In anexa nr. 12, la punctul 4, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) mijloacele de transport speciale si asigurarea protectiei transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanta, pentru situatiile in care se transporta si suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanta ."
11. In anexa nr. 12, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu urmatorul cuprins:
"131. Unitatile emitente care externalizeaza ansamblul de masuri de securitate care garanteaza buna functionare a sistemului voucherelor de vacanta si care, in perioada de valabilitate a autorizatiei, schimba oricare dintre furnizorii de servicii notifica acest lucru directiei de specialitate cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data incheierii noului contract de prestari servicii . Prevederile pct. 15 se aplica in mod corespunzator."
12. In anexa nr. 14, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu urmatorul cuprins:
"91. Unitatile emitente care externalizeaza ansamblul de masuri de securitate care garanteaza buna functionare a sistemului tichetelor sociale pentru gradinita si care, in perioada de valabilitate a autorizatiei, schimba oricare dintre furnizorii de servicii notifica acest lucru directiei de specialitate cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data incheierii noului contract de prestari servicii . Prevederile pct. 10 se aplica in mod corespunzator."Articolul II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Afişează Ordinul MFP nr. 1908/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    MFP    Ordinul MFP 1908/2019    Ordinul MFP 2.007/2008    Tichete    Tichete sociale    Vouchere de vacanta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Inlocuirea de catre instanta de judecata a sanctiunii disciplinare prin aplicarea criteriului proportionalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 311/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Tratamentul juridic diferentiat, stabilit de legiuitor in considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezinta discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia civila nr. 422/2017, in sedinta publica din 21 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de inregistrare a contractelor-documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente
Sursa: EuroAvocatura.ro

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controverse privind clasificarea contabila a leasingului financiar si operational
Sursa: ALB Romania

Indreptarea erorilor din documentele de plata a obligatiilor fiscale
Sursa: Avocatnet.ro