din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1720 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti

  Publicat: 09 Apr 2019       5546 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 269 din 09.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti prevazute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
A fost promulgat la 11.09.1865
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
A fost promulgat la 11.09.1865
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 22 alin. (3) si (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:


Articolul 1
Se instituie Comisia pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.

Articolul 2
Se aproba Procedura de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, cuprinsa in anexa nr. 2.

Articolul 3
Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa, prevazute in anexa nr. 3.

Articolul 4
Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete cadou, prevazute in anexa nr. 4.

Articolul 5
Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de cresa, prevazute in anexa nr. 5.

Articolul 6
Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de vouchere de vacanta, prevazute in anexa nr. 6.

Articolul 7
Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete culturale, prevazute in anexa nr. 7.

Articolul 8
(1) Modelul autorizatiei de functionare emise unitatilor emitente de bilete de valoare este prevazut in anexa nr. 8.
(2) Autorizatia de functionare va contine urmatoarele elemente:
a) codul autorizatiei;
b) elementele de identificare ale unitatii emitente;
c) natura activitatii;
d) locatia in care se va desfasura activitatea pentru unitatile emitente pe suport hartie, respectiv sediul social declarat de catre unitatile emitente pe suport electronic, in scopul controlului efectuat de autoritatile competente;
e) perioada de valabilitate.
(3) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific, denumita in continuare directie de specialitate, va aloca fiecarei autorizatii de functionare un cod de autorizare, tinand un registru special in acest sens, care va avea urmatoarea configuratie:
RO 123 XXX 00000, unde:
- RO reprezinta codul ISO al tarii;
- 123 reprezinta o secventa numerica de 3 caractere pentru identificarea unitatii emitente;
- XXX - secventa ce reprezinta tipul activitatii autorizate, respectiv: TMH - tichete de masa pe suport hartie; TME - tichete de masa pe suport electronic; CDH - tichete cadou pe suport hartie; CDE - tichete cadou pe suport electronic; CRH - tichete de cresa pe suport hartie; CRE - tichete de cresa pe suport electronic; VVH - vouchere de vacanta pe suport hartie; VVE - vouchere de vacanta pe suport electronic; CTH - tichete culturale pe suport hartie; CTE - tichete culturale pe suport electronic;
- 00000 reprezinta o secventa de 5 caractere pentru identificarea numarului de autorizatii alocate unei unitati emitente.

Articolul 9
(1) Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate in situatia in care inregistreaza obligatii restante la bugetul general consolidat, asa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea verificarii indeplinirii conditiei prevazute la alin. (1), directia de specialitate solicita organului fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala certificatul de atestare fiscala al unitatii emitente, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante existente in evidentele fiscale. Solicitarea eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si transmiterea acestuia se pot efectua si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator in functie de tipul biletului de valoare .

Articolul 10
(1) Unitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate in situatia in care acestea/administratorul/directorul economic si/sau financiar inregistreaza fapte in cazierul fiscal.
(2) Verificarea indeplinirii conditiei prevazute la alin. (1) se face de catre persoana desemnata din cadrul directiei de specialitate, in baza accesului direct la informatiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic si/sau financiar al acestuia, cuprinse in cazierul fiscal national gestionat de Ministerul Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform legislatiei in vigoare.

Articolul 11
In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 3 pct. 1 si 2, anexa nr. 4 pct. 1 si 2, anexa nr. 5 pct. 1 si 2, anexa nr. 6 pct. 1 si 2, respectiv in anexa nr. 7 pct. 1 si 2, directia de specialitate solicita prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care sa rezulte capitalul social sau de dotare, dupa caz, subscris si varsat, asociatii, obiectul de activitate si administratorii.

Articolul 12
In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 3 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 4 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 5 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 6 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), respectiv in anexa nr. 7 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), in cazul in care spatiul distinct este asigurat prin furnizor, si nu direct de catre unitatea emitenta, in contractele incheiate intre operatorii economici care solicita autorizarea ca unitate emitenta de bilete de valoare si operatorii economici care furnizeaza spatiul este obligatorie existenta unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialisti prevazute de prezentul ordin in spatiul respectiv.

Articolul 13
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute in anexa nr. 3 pct. 1-3 si/sau 1, 2 si 4, anexa nr. 4 pct. 1-3 si/sau 1, 2 si 4, anexa nr. 5 pct. 1-3 si/sau 1, 2 si 4, anexa nr. 6 pct. 1-3 si/sau 1, 2 si 4, respectiv in anexa nr. 7 pct. 1-3 si/sau 1, 2 si 4, precum si constatarea situatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, denumite in continuare Norme metodologice, se fac de catre o echipa de specialisti, compusa din:
- un reprezentant al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
- un reprezentant al Directiei de legislatie si reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
- un reprezentant al Centrului National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
- un reprezentant al Directiei generale coordonare inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
- un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;
- un reprezentant al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A.

Afişează Ordinul MFP nr. 1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitatilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    MFP    Ordinul MFP 1909/2019    Tichete    Tichete sociale    Tichete de cresa    Vouchere de vacanta    Tichete culturale    Bilete de valoare    Tichete cadou

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Inlocuirea de catre instanta de judecata a sanctiunii disciplinare prin aplicarea criteriului proportionalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 311/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Tratamentul juridic diferentiat, stabilit de legiuitor in considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezinta discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia civila nr. 422/2017, in sedinta publica din 21 martie 2017

Nu poate fi primita interpretarea potrivit careia eliminarea discriminarilor salariale s-ar aplica doar anumitor categorii de personal, nu si magistratilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 273/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura de inregistrare a contractelor-documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente
Sursa: EuroAvocatura.ro

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controverse privind clasificarea contabila a leasingului financiar si operational
Sursa: ALB Romania

Indreptarea erorilor din documentele de plata a obligatiilor fiscale
Sursa: Avocatnet.ro