din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3426 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale

Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale

  Publicat: 02 Jun 2019       2690 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 430 din 30.05.2019.

Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Inscris compus din talon si mai multe cupoane.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
A fost promulgat la 11.09.1865
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Inscris compus din talon si mai multe cupoane.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Articolul 1
(1) Unitatile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31 iulie 2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 700.000 mii lei, in baza prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru plata subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, in urmatoarele conditii:
1. rata de dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului plus o marja in functie de scadenta imprumuturilor, rata dobanzii rezultata ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului. Marja se stabileste astfel:
a) 1,5 puncte procentuale pentru scadente de pana la 3 ani, inclusiv;
b) 2,0 puncte procentuale pentru scadente intre 3 si 5 ani, inclusiv;
c) 2,5 puncte procentuale pentru scadente intre 5 si 10 ani, inclusiv;
d) 3,0 puncte procentuale pentru scadente intre 10 si 15 ani, inclusiv;
e) 3,5 puncte procentuale pentru scadente intre 15 si 20 de ani, inclusiv;
2. perioada de rambursare: care este stabilita potrivit scadentei imprumutului acordat, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;
3. limita de indatorare: 30%.
(2) Imprumuturile prevazute la alin. (1) pot fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Anterior depunerii documentelor prevazute la art. 3, unitatile administrativ-teritoriale analizeaza oportunitatea contractarii imprumutului, fata de utilizarea excedentului bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor necesare furnizarii energiei termice in sezonul rece 2018-2019, potrivit prevederilor alin. (19) al art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.
(2) Ordonatorul principal de credite intocmeste declaratia pe propria raspundere privind valoarea subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.

Articolul 3
(1) Pentru contractarea imprumuturilor, unitatile administrativ-teritoriale depun, in doua exemplare, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, in termenul prevazut la art. 1, urmatoarele documente:
a) cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului, semnata de catre ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1;
b) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2;
c) calculul gradului de indatorare a bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3;
d) situatia privind serviciul datoriei publice locale existente, intocmita pe perioada aferenta imprumutului pentru care se solicita autorizarea, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4;
e) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia finantarilor rambursabile contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala, aflate in derulare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5;
f) hotararea autoritatii deliberative a administratiei publice locale prin care se aproba contractarea imprumutului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6;
g) adresa prin care se confirma de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului deschiderea contului aferent subdiviziunii bugetare corespunzatoare din bugetul imprumuturilor interne in care se vor vira sumele cu titlu de imprumut si codul IBAN al acestuia.
(2) Directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice inregistreaza cererile pentru autorizarea contractarii imprumuturilor insotite de documentele prevazute la alin. (1), in ordinea depunerii acestora de catre unitatile administrativ-teritoriale.
(3) La verificarea documentelor prevazute la alin. (1), directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice au in vedere urmatoarele:
a) existenta documentelor prevazute la alin. (1);
b) documentele prevazute la alin. (1) lit. a) -e) sa fie semnate de ordonatorul principal de credite si sa aiba aplicata stampila unitatii administrativ-teritoriale. In cazul in care calitatea de ordonator principal de credite este delegata, se va atasa si documentul/aprobarea autoritatii deliberative de delegare a atributiilor de ordonator principal de credite;
c) referitor la anexa nr. 3, verifica si avizeaza veniturile proprii din coloanele 1, 2 si 3, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeasi lege, respectiv sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pe baza datelor din conturile de executie;
d) referitor la anexa nr. 3, sumele inscrise pe randurile 3, 4, 5 si 6 trebuie sa coincida cu sumele aferente perioadei imprumutului pentru care se solicita autorizarea contractarii inscrise la randul II "Serviciul total al datoriei publice locale existente" din anexa nr. 4;
e) verifica daca valoarea totala a cheltuielilor pentru care se solicita imprumutul, inscrisa in declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea subventiilor restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, este egala cu suma solicitata in cuprinsul cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, intocmita potrivit destinatiei imprumutului prevazut la art. 1.
(4) Responsabilitatea cu privire la intocmirea documentelor prevazute la alin. (1), precum si incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revin in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(5) Dupa verificare, un exemplar al documentelor prevazute la alin. (1) se transmite de catre directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz, in ordinea primirii si inregistrarii acestora, potrivit alin. (2), cu adresa de inaintare, in termen de doua zile lucratoare de la primirea acestora, prin posta speciala, Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de trezorerie si datorie publica, in atentia Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

Articolul 4
Comisia de autorizare a imprumuturilor locale analizeaza fiecare cerere si documentatia aferenta, in ordinea inregistrarii acesteia la registratura generala a Ministerului Finantelor Publice si stabileste valoarea imprumutului astfel incat aceasta sa se incadreze in limita prevazuta la art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019. Pentru calcularea valorii imprumutului solicitat in baza prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 se va avea in vedere suma anuala minima (cu exceptia anilor marginali) a indicatorului "Serviciul anual al datoriei publice locale aferent imprumutului care poate fi contractat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2019" din anexa nr. 3.

Articolul 5
(1) In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data emiterii hotararii Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, intocmeste conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7, pe care o transmite in format electronic unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea semnarii, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact mentionate in cererea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a). Totodata, conventia de imprumut se transmite spre stiinta directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, prin e-mail. Scadentarul de plata se transmite ulterior, acesta elaborandu-se in functie de data creditarii contului de imprumut al unitatilor administrativ- teritoriale cu suma aprobata in hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
(2) Unitatile administrativ-teritoriale, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea conventiei de imprumut, au obligatia sa tipareasca documentul in doua exemplare, sa il semneze/stampileze si sa il retransmita scanat, in format electronic, la adresa de e-mail: [email protected]. Totodata, in cadrul aceluiasi termen de 3 zile lucratoare, unitatile administrativ-teritoriale depun cele doua exemplare originale ale conventiei de imprumut, stampilate si semnate de ordonatorul principal de credite, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz.
(3) In ziua urmatoare primirii celor doua exemplare originale ale conventiei de imprumut de la unitatile administrativ- teritoriale, directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice le retransmit prin posta, cu adresa de inaintare, Directiei generale de trezorerie si datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Articolul 6
(1) Pentru operativitate, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, dupa primirea in format electronic de la unitatile administrativ- teritoriale a exemplarului scanat al conventiei de imprumut semnat si stampilat, incep demersurile necesare in vederea semnarii.
(2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii conventiei de imprumut de catre ambele parti, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, dispune virarea sumei aprobate prin hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si prin conventia de imprumut in contul aferent subdiviziunii bugetare corespunzatoare din bugetul imprumuturilor interne, indicat de unitatile administrativ-teritoriale beneficiare.
(3) Un exemplar original al conventiei de imprumut, impreuna cu scadentarul de plata elaborat de Ministerul Finantelor Publice prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, se transmite prin posta, cu adresa de inaintare, directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, pentru a fi retransmis, in ziua primirii, unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadentarul de plata se intocmeste in functie de data creditarii conturilor indicate de unitatile administrativ- teritoriale cu sumele acordate cu titlu de imprumut .

Articolul 7
Dupa primirea conventiei de imprumut semnate de ambele parti, unitatea administrativ-teritoriala aproba sau rectifica, dupa caz, bugetul imprumuturilor interne. Bugetele aprobate sau rectificate, dupa caz, se depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise.

Articolul 8
(1) Unitatile administrativ-teritoriale incaseaza sumele virate de Ministerul Finantelor Publice din venituri din privatizare in contul distinct prevazut in bugetul imprumuturilor interne.
(2) Unitatile administrativ-teritoriale care beneficiaza de imprumuturi contractate in conditiile art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2019 efectueaza plati din bugetul imprumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate in sarcina acestora.
(3) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului deconteaza documentele de plata, depuse de beneficiari, numai dupa incasarea sumelor din imprumut, in limita bugetelor aprobate sau rectificate in care au fost prevazute cheltuielile respective.

Articolul 9

Afişează Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    OUG 35/2019    Imprumuturi    Unitati administrativ-teritoriale    Ministerul Finantelor Publice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei