din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2820 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordonanta de urgenta nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare

Ordonanta de urgenta nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare

  Publicat: 09 Jul 2019       3591 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor contractate de statul roman de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 556 din 05.07.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

CAPITOLUL I


Reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare

Articolul 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza o modalitate speciala de stingere a obligatiilor fiscale si bugetare ale operatorilor economici care detin capacitati de producere a energiei electrice instalate in Sistemul electroenergetic national reprezentand active functionale energetice, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(2) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) active functionale energetice - totalitatea bunurilor mobile si imobile apartinand unui operator economic care detine capacitati de productie a energiei electrice care concura la asigurarea sigurantei Sistemului electroenergetic national. Activul functional energetic reprezinta o componenta a unitatilor dispecerizabile de producere a energiei electrice;
b) unitate dispecerizabila de producere a energiei electrice - potrivit definitiei prevazute la art. 4 pct. 37 din Regulamentul de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili , aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificarile ulterioare;
c) grup dispecerizabil - potrivit definitiei prevazute la art. 4 pct. 16 din Regulamentul de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificarile ulterioare;
d) siguranta Sistemului electroenergetic national - potrivit definitiei prevazute la art. 3 pct. 731 din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, oricand, la cererea operatorilor economici care detin capacitati de producere a energiei electrice instalate in Sistemul electroenergetic national reprezentand active functionale energetice, creantele fiscale si bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala se sting prin trecerea in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Energiei a unor active functionale energetice, aflate in proprietatea acestora.
(2) Cererea operatorilor economici aprobata prin hotararea adunarii generale a actionarilor va cuprinde o analiza tehnico- economica privind justificarea operatiunii si efectele acesteia si va fi insotita de avizul favorabil al Ministerului Energiei si al operatorului de transport si sistem - Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., inclusiv cu privire la caracterul necesar al activului respectiv pentru siguranta Sistemului electroenergetic national.
(3) Nu pot face obiectul operatiunilor prevazute la alin. (1) activele functionale energetice pentru care operatorii economici nu detin licente sau autorizatii de functionare aflate in perioada de valabilitate la data transferului, precum si cele care nu sunt autorizate din punctul de vedere al protectiei mediului la momentul transferului.
(4) Bunurile aferente activelor functionale energetice care sunt grevate de alte sarcini sau garantii in afara celor instituite de Ministerul Finantelor Publice sau organul fiscal central nu pot constitui obiectul prezentei ordonante de urgenta.
(5) Stingerea creantelor fiscale si bugetare se va face la valoarea bunurilor ce intra in componenta activelor functionale energetice, stabilita prin raportul de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat in conditiile legii.
(6) Lista bunurilor aferente activelor functionale energetice ce urmeaza sa fie evaluate, precum si raportul de evaluare prevazut la alin. (5) se aproba prin ordin al ministrului energiei.
(7) Ministerul Energiei si operatorii economici incheie un proces-verbal de predare-preluare prin care trec in proprietatea publica a statului activele functionale energetice prevazute la alin. (1), care cuprinde si valoarea acestora.
(8) Procesul-verbal prevazut la alin. (7) constituie titlu de proprietate publica al statului.

Articolul 3
(1) In vederea stingerii creantelor fiscale si bugetare, in termen de 15 zile de la incheierea procesului-verbal prevazut la art. 2 alin. (7), operatorul economic depune cererea de stingere a obligatiilor fiscale si bugetare la organul fiscal central.
(2) Cererea va fi insotita de lista bunurilor aferente activelor functionale energetice, raportul de evaluare a acestora, prevazute la art. 2 alin. (6), precum si procesul-verbal prevazut la art. 2 alin. (7).
(3) Organul fiscal central stinge creantele fiscale si bugetare cu valoarea bunurilor trecute in proprietatea publica a statului in temeiul prezentei ordonante de urgenta, in baza procesului- verbal prevazut la art. 2 alin. (7), si notifica operatorul economic si Ministerul Energiei in acest sens.
(4) Data stingerii creantelor este data semnarii procesului- verbal prevazut la art. 2 alin. (7).
(5) In cazul in care operatiunea de transfer al proprietatii bunurilor, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, este taxabila, cu valoarea stabilita, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adaugata, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunii de dare in plata .
(6) La data semnarii procesului-verbal prevazut la art. 2 alin. (7) inceteaza de drept masurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de organul fiscal central.

Articolul 4
(1) In cazul in care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, trecute in proprietatea publica statului, au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, operatorul economic va fi obligat la plata creantelor stinse prin aceasta modalitate. Creantele fiscale si bugetare renasc la data la care bunurile au fost restituite tertului.
(2) Pentru perioada cuprinsa intre data trecerii in proprietatea statului si data la care au renascut creantele fiscale si bugetare prevazute la art. 3 alin. (3) nu se datoreaza dobanzi sau penalitati de intarziere, dupa caz.

Articolul 5
In termen de 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal prevazut la art. 2 alin. (7), Guvernul, la propunerea Ministerului Energiei, adopta o hotarare privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor aflate in domeniul public al statului a bunurilor mobile si imobile preluate in proprietatea publica statului.

Articolul 6
(1) Bunurile mobile si imobile aferente activelor functionale energetice transferate in domeniul public al statului in conditiile prezentei ordonante de urgenta vor face obiectul unor contracte de concesiune incheiate in conditiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, incheierea, executarea si incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, cu exceptia situatiilor in care prin prezenta ordonanta de urgenta se dispune altfel.
(2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii prevazute la art. 5, Ministerul Energiei, in calitate de concedent, va demara procedurile prevazute de lege pentru atribuirea de contracte de concesiuni asupra bunurilor inscrise in domeniul public.
(3) La atribuirea contractului de concesiune se au in vedere urmatoarele criterii:
a) cel mai mare nivel al redeventei;
b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor;
c) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat;
d) protectia mediului inconjurator;
e) strategia de resurse umane si, cu prioritate, modalitatile de recrutare a personalului.

Articolul 7
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, modul de calcul al redeventei pentru bunurile care fac obiectul concesiunii va fi determinat prin raportare la veniturile obtinute de catre concesionar in urma utilizarii bunurilor.
(2) Venitul minim la care se va raporta obligatia de plata a redeventei se stabileste prin studiul de oportunitate prevazut la art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007.
(3) Comisia de evaluare pentru atribuirea concesiunii cuprinde reprezentanti desemnati din partea Ministerului Energiei, Ministerului Finantelor Publice, Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si a autoritatii competente in domeniul protectiei mediului.
(4) Regulamentul de organizare si functionare se aproba de autoritatea concedenta, cu avizul autoritatilor si institutiilor publice care desemneaza membri in cadrul acesteia.

CAPITOLUL II

Reglementarea obligatiilor de plata pentru imprumuturile/subimprumuturile angajate de operatorii economici si care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat ilegale, precum si a obligatiilor de plata pentru imprumuturile/subimprumuturile angajate de operatorii economici care nu fac obiectul unor decizii de recuperare

Articolul 8
(1) Pentru sumele aferente acordului de imprumut contractat de Ministerul Finantelor Publice (denumit in continuare MFP) de la institutii de credit si subimprumutate operatorilor economici, ce fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, MFP, in calitate de imprumutat, demareaza procedura de rambursare anticipata a imprumutului, dupa aprobarea sumelor in bugetul de stat cu aceasta destinatie.

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANAF    Stingerea unor obligatii fiscale    Amnistie fiscala    OUG 60/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Dreptul angajatorului de a sanctiona disciplinar salariatul inceteaza odata cu raportul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul BRASOV - Sentinta Civila nr. 251/2020 din 03.06.2020

Aplicarea sanctiunii disciplinare dupa incetarea raportului de munca. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 251/2020Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului �Prima casa� in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro