din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012

Ordinul nr. 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012

  Publicat: 03 Sep 2019       2036 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 721 din 02.09.2019.

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul I
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 2, la capitolul I punctul 6, subpunctul 6.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"6.9. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise in regim de compensare 90% din pretul de referinta pentru pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;".
2. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I "Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala - componenta prescriere" punctul 2 litera a), subpunctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(iii) se bifeaza A�PensionarA� pentru toate persoanele care isi dovedesc aceasta calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri se bifeaza categoria A�lista B 90%A�;".
3. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I "Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala - componenta prescriere" punctul 4, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) A�% Pret ref.A� - se noteaza, dupa caz: procentul corespunzator de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din pretul de referinta) al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunea C1) si D; procentul de compensare 90% din pretul de referinta al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul preturilor de referinta/prescriptie este de pana la nivelul prevazut in contractul-cadru; procentul de compensare 100% din pretul de referinta al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunile C1 si C3) si D, conform prevederilor legale in vigoare, pentru: copii (cu varsta sub 18 ani), tineri cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu pana la inceputul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, gravide/lauze; procentul de compensare 100% din pretul de referinta aferent sublistelor A, B, C (sectiunea C1) si D pentru categoriile de asigurati beneficiari ai legilor speciale (veterani, revolutionari, persoane cu handicap etc.); procentul de compensare 100% din pretul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (sectiunea C2) pentru toate categoriile de asigurati beneficiari de programe/subprograme nationale de sanatate curative, in conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;".
4. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul II "Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala - componenta eliberare" punctul 3, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) A�Denumire comercialaA� - farmacistul va mentiona in aceasta rubrica si in fata persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicitul acestuia) medicamentele pe care le elibereaza. In cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica in cadrul acestei rubrici sintagma A�teste de automonitorizareA�, iar la rubrica A�Valoare compensareA� va inscrie suma rezultata ca urmare a inmultirii numarului de teste de automonitorizare eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. In situatia in care primitorul renunta la anumite DCI-uri/medicamente si/sau materiale sanitare cuprinse in prescriptia medicala electronica on-line si off-line, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate si va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semneaza, cu precizarea pozitiilor (din componenta prescriere) corespunzatoare medicamentelor la care renunta, nefiind permisa eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie in cadrul sumei respective. In cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana la 1.139 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, la rubrica A�Valoare compensareA� se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzatoare aplicarii cotei de 50% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza A�CNASA�, si valoarea de compensare de 40% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza A�MSA�, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta este de pana la nivelul prevazut in contractul-cadru.
In cazul eliberarii fractionate, in ceea ce priveste atat numarul, cat si cantitatea din fiecare medicament, farmacistul va completa atat componenta eliberare, cat si componenta eliberare pentru pacient si va inmana primitorului componenta eliberare pentru pacient pentru a se prezenta la aceeasi sau la alta farmacie;".


Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu luna septembrie 2019.

Afişează Ordinul nr. 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 1319/784/2019    Ministerul Sanatatii    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate    Prescriptie medicala electronica    Tratament ambulatoriu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

Reguli si exceptii privind cumulul sporurilor in domeniul medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I civila, Decizia nr. 42/2017, in sedinta publica din data de 18 Ianuarie 2017.

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Constatarea incadrarii in locuri de munca in conditii deosebite. Eliberarea adeverintelor si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3564/15.03.2011 din data 10.05.2011Articole Juridice

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Procedura si Actele necesare pentru infiintarea unitatilor farmaceutice (farmacii, depozite si drogherii)
Sursa: EuroAvocatura.ro