din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4890 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

  Publicat: 22 Nov 2019       4628 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 20.11.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, fara acordul intemeiat pe art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

(2) Pentru scopul aplicarii prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) persoana cu statut Brexit:

(i) cetatenii britanici si membrii de familie ai acestora inregistrati pe teritoriul Romaniei pana la data retragerii inclusiv;

(ii) cetatenii britanici si membrii de familie ai acestora intrati in Romania, dar neinregistrati, pana la data retragerii inclusiv;

(iii) cetatenii britanici si membrii de familie ai acestora care au obtinut rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei pana la data retragerii inclusiv;

b) membru de familie - persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

(i) sotul sau sotia cetateanului britanic;

(ii) descendentii in linie directa care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului britanic, precum si cei ai sotului/sotiei;

(iii) ascendentii in linie directa care se afla in intretinerea cetateanului britanic, precum si cei ai sotului/sotiei;

(iv) persoana aflata in intretinere - orice alt membru de familie care, in tara de resedinta sau de cetatenie, se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna cu cetateanul britanic ori se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia;

(v) partener - persoana care convietuieste cu cetateanul britanic, daca parteneriatul este inregistrat conform legii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana sau inregistrat conform legii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anterior datei retragerii sau, in cazul in care parteneriatul nu este inregistrat, relatia de convietuire poate fi dovedita;

c) persoana cu statut post-Brexit - membri de familie ai cetatenilor britanici, prevazuti la lit. b) pct. (i)-(iii), care nu si-au exercitat dreptul la libera circulatie pana la data retragerii inclusiv, dar care aveau calitatea de membri de familie ai acestora la aceasta data, care intra pe teritoriul Romaniei in perioada de tranzitie pentru a se alatura cetateanului britanic aflat pe teritoriul Romaniei;

d) perioada de tranzitie - perioada pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv in care persoanele cu statut post- Brexit pot intra pe teritoriul Romaniei in conditiile prezentei ordonante de urgenta si pot beneficia de dispozitiile relevante ale prezentei ordonante de urgenta;

e) data retragerii fara acord (in continuare, data retragerii) - data la care in mod efectiv inceteaza statutul de membru al Uniunii Europene pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

CAPITOLUL II

Dispozitii privind dreptul de sedere

SECTIUNEA 1

Intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei

Articolul 2

Prezenta ordonanta de urgenta utilizeaza termeni si expresii avand semnificatia prevazuta in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3

Persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit se bucura, pe teritoriul Romaniei, de drepturile prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 4

(1) Persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte legislatia romana pe timpul sederii in Romania;

b) sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si sa depuna toate diligentele necesare pentru a iesi din Romania pana la expirarea acestei perioade;

c) sa se supuna controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii;

d) sa se supuna, in conditiile legii, controlului organelor de politie si al celorlalte autoritati publice competente in acest sens;

e) sa declare, in termen de 30 de zile, la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care le-a acordat dreptul de sedere urmatoarele:

(i) orice modificare intervenita in situatia personala, in special schimbarea numelui, a cetateniei, a domiciliului sau resedintei, incheierea, desfacerea ori anularea casatoriei, nasterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul Romaniei;

(ii) prelungirea valabilitatii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat;

f) sa solicite un nou document de identitate in cazul in care isi schimba numele, cetatenia, domiciliul sau resedinta, odata cu declararea modificarii intervenite in situatia personala;

g) sa declare, in termen de 48 de ore, la organul de politie competent teritorial, furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat sau a documentelor de identitate.

(2) In cazul persoanelor cu statut Brexit si al persoanelor cu statut post-Brexit care isi schimba domiciliul sau resedinta, termenul prevazut la alin. (1) lit. e) curge de la data stabilirii la noua adresa.

Articolul 5

Persoanelor cu statut Brexit care au obtinut rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei sau au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data retragerii inclusiv li se recunosc pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv documentele eliberate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari.

Articolul 6

Intrarea persoanelor cu statut Brexit si a celor cu statut post-Brexit in Romania se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul Frontierelor Schengen).

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii privind obtinerea vizei de lunga sedere

Articolul 7

(1) Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei pentru persoanele cu statut post-Brexit se elibereaza gratuit de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestea isi au resedinta sau domiciliul.

(2) Viza de lunga sedere se elibereaza fara obligativitatea depunerii la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari a unei cereri de reintregire a familiei de catre persoana cu statut Brexit.

(3) Solicitarea de viza trebuie insotita de urmatoarele documente:

a) certificatul de casatorie sau, dupa caz, documentul care atesta legatura de rudenie;

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Brexit    OUG 70/2019    Acord    Libertatea de circulatie    Accesul la piata muncii    Libertatea fortei de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.