din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3392 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

  Publicat: 03 Jan 2022       3246 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

Publicata Monitorul Oficial, Partea I nr. 1248 din 30 decembrie 2021.

Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Serviciu, in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Serviciu, in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Serviciu, in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.

Avand in vedere faptul ca transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 136 din 22 mai 2019, trebuia realizata pana la 1 iulie 2021, Comisia Europeana a transmis autoritatilor romane scrisoarea de punere in intarziere privind Cauza 2021/0491, stabilind drept termen de conformare din partea Romaniei data de 30 noiembrie.

Intrucat autoritatile romane au solicitat Comisiei Europene prelungirea termenului de raspuns cu inca doua luni, termen aprobat de Comisia Europeana, respectiv data de 30 ianuarie 2022, data pana la care autoritatile romane trebuie sa trimita Comisiei Europene un raspuns detaliat, prin care sa comunice finalizarea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2019/770 si notificarea masurilor de transpunere,

pentru a evita aplicarea de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sanctiuni pecuniare constituite dintr-o suma forfetara si/sau penalitati cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea in dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2019/770, intr-o etapa ulterioara a procedurii de constatare a neindeplinirii obligatiilor,

tinand cont de faptul ca reglementarea contribuie la cresterea mai rapida a pietei unice digitale atat in beneficiul consumatorilor, cat si al intreprinderilor si elimina principalele obstacole legate de dreptul contractelor care stau in calea comertului transfrontalier, normele vor reduce nesiguranta cu care se confrunta intreprinderile si consumatorii din cauza complexitatii cadrului juridic, astfel consumatorii beneficiind de o protectie mai mare atunci cand vor face cumparaturi transfrontaliere, in special in mediul online,

armonizarea la nivelul Uniunii Europene a drepturilor contractuale specifice, esentiale si obligatorii ale consumatorilor din Uniunea Europeana, care sunt primordiale pentru tranzactiile transfrontaliere online si au fost identificate ca obstacole in calea schimburilor comerciale de catre partile interesate si care sunt necesare pentru a dezvolta increderea consumatorilor atunci cand fac cumparaturi online in strainatate,

luand in considerare toate aceste aspecte si avand in vedere beneficiul public generat de stabilirea unui cadru legal care sa ofere certitudine juridica, de natura sa creasca increderea consumatorilor si a comerciantilor, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

ARTICOLUL 1

Obiectul de reglementare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza anumite aspecte referitoare la contractele dintre comercianti si consumatori, ce au ca obiect furnizarea de continut digital sau de servicii digitale, in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a consumatorilor si o buna functionare a pietei interne.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza in special aspecte privind:

a) conformitatea continutului digital sau a serviciului digital cu contractul;

b) masuri corective in caz de neconformitate sau in caz de nefurnizare si modalitatile de punere in aplicare a acestor masuri;

c) modificarea continutului digital sau a serviciului digital.

ARTICOLUL 2

Definitii

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. bunuri cu elemente digitale - orice obiect corporal mobil care incorporeaza un continut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel incat, in absenta respectivului continut digital sau serviciu digital, bunurile nu si-ar putea indeplini functiile;

2. comerciant - orice persoana fizica sau juridica, indiferent daca este publica sau privata, care, in legatura cu contractele reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, actioneaza, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care actioneaza in numele respectivei persoane fizice sau juridice sau in contul acesteia, in scopuri ce tin de activitatea comerciala, industriala, artizanala sau profesionala a persoanei respective;

3. compatibilitate - capacitatea continutului digital sau a serviciului digital de a functiona cu componente hardware sau software care sunt utilizate in mod normal pentru continutul digital sau serviciile digitale de acelasi tip, fara a fi necesara conversia continutului digital sau a serviciului digital;

4. consumator - orice persoana fizica care, in legatura cu contractele reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, actioneaza in scopuri care se afla in afara activitatii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;

5. continut digital - date produse si furnizate in format digital;

6. date cu caracter personal - astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;

7. functionalitate - capacitatea continutului digital sau a serviciului digital de a isi indeplini functiile, avand in vedere scopul sau;

8. garantie comerciala - orice angajament voluntar al comerciantului fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, prevazut in certificatul de garantie sau in publicitatea relevanta disponibila in momentul sau inaintea incheierii contractului, in plus fata de obligatia legala privind raspunderea comerciantului pentru conformitatea continutului digital sau a serviciului digital;

9. integrare - crearea unei legaturi intre continutul digital sau un serviciu digital si componentele mediului digital al consumatorului si incorporarea continutului digital sau a serviciului digital in acestea, in asa fel incat continutul digital sau serviciul digital sa poata fi utilizat in conformitate cu cerintele de conformitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

10. interoperabilitate - capacitatea continutului digital sau serviciului digital de a functiona cu componente hardware sau software diferite de cele care sunt utilizate in mod normal pentru continutul digital sau serviciile digitale de acelasi tip;

11. mediu digital - echipamente hardware, software si orice conexiune de retea utilizate de consumator pentru a accesa sau a utiliza continut digital sau un serviciu digital;

12. pret - bani sau o reprezentare digitala a valorii datorate in schimbul furnizarii de continut digital sau de servicii digitale;

13. serviciu digital - un serviciu ce prezinta una dintre urmatoarele caracteristici:

a) permite consumatorului crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor in format digital;

b) permite schimbul de date in format digital incarcate sau create de consumator sau de alti utilizatori ai serviciului respectiv sau orice alta interactiune cu aceste date;

14. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului sa stocheze informatii care ii sunt adresate personal, intr-un mod accesibil pentru referinte ulterioare, pentru o perioada adecvata scopului informatiilor si care permite reproducerea neschimbata a informatiilor stocate.

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica:

a) oricarui contract in care comerciantul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze consumatorului continut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul plateste sau se angajeaza sa plateasca un pret;

b) in cazul in care comerciantul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze consumatorului continut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu exceptia cazului in care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de catre comerciant pentru furnizarea continutului digital sau a serviciului digital in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, sau pentru a-i permite comerciantului sa respecte cerintele legale la care este supus, iar acesta nu prelucreaza aceste date in niciun alt scop;

c) in cazul in care continutul digital sau serviciul digital este dezvoltat in conformitate cu specificatiile consumatorului;

d) oricarui suport material care serveste exclusiv ca suport al continutului digital, cu exceptia prevederilor art. 4 si 12.

(2) Nu intra in domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:

a) continutul digital sau serviciile digitale incorporate in bunuri sau interconectate cu acestea in sensul art. 2 pct. 1 si furnizate impreuna cu bunurile in temeiul unui contract de vanzare referitor la bunurile respective, indiferent daca continutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de catre vanzator sau de catre un tert;

b) furnizarea de alte servicii decat serviciile digitale, indiferent daca comerciantul foloseste formate sau mijloace digitale pentru a genera rezultatul serviciului sau pentru a-l livra sau transmite catre consumator;

c) serviciile de comunicatii electronice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 4 din Directiva (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicatiilor electronice, cu exceptia serviciilor de comunicatii interpersonale care nu se bazeaza pe numere, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din directiva;

d) asistenta medicala, astfel cum este definita la art. 903 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) serviciile de jocuri de noroc, si anume orice serviciu care presupune o miza cu valoare pecuniara in jocuri de noroc, inclusiv in cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker si pariurile, care se desfasoara pe cale electronica sau cu ajutorul oricarui alt tip de tehnologie care faciliteaza comunicarea si la solicitarea individuala a destinatarului unor astfel de servicii;

f) serviciile financiare astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) software-ul oferit de comerciant in baza unei licente libere si cu sursa deschisa, atunci cand consumatorul nu plateste un pret, iar datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de comerciant pentru a imbunatati securitatea, compatibilitatea sau interoperabilitatea respectivului software specific;

Afişează OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 141/2021    digitalizare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP � Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati