din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara

  Publicat: 04 Jan 2024       1453 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
ANEXE OUG 128_2023.docx
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 1197 din data de 29 decembrie 2023

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Avand in vedere prevederile art. I alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, cu privire la personalul din invatamant,


avand in vedere faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 178/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Casa Nationala de Pensii Publice, si-a luat angajamentul fata de Uniunea Europeana pentru ducerea la indeplinire a evaluarii dosarelor de pensii in vederea recalcularii tuturor dosarelor de pensii din sistemul public,


avand in vedere necesitatea bunei desfasurari a implementarii venitului minim de incluziune ce decurge din jalonul nr. 384 al Planului national de redresare si rezilienta al Romaniei, a stimularii ocuparii fortei de munca si a controlului eficient al pietei muncii,


in contextul diferentelor salariale intre functii din administratia publica centrala si personalul din unitati teritoriale, al cresterii volumului de munca si exercitarii de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul institutiilor prefectului si unor servicii publice din sectoare de activitate bugetara vizand sanatatea, cultura, munca, agricultura, statistica,


tinand cont de faptul ca se impune recunoasterea principiului importantei muncii si a nivelului de specializare dobandit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar,


in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. I


Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, salariile de baza ale personalului din invatamant se stabilesc conform anexei la prezenta ordonanta de urgenta .


Art. II


(1) Incepand cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile de baza pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare, personalul Bibliotecii Nationale a Romaniei si Bibliotecii Academiei Romane, precum si pentru celelalte categorii de functii prevazute in anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, si Legii invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, si care isi desfasoara activitatea in sistemul national de invatamant si care nu se regasesc in anexa prevazuta la art. I se majoreaza cu 8% fata de nivelul salariilor de baza aflate in plata in luna decembrie 2023, respectiv se majoreaza cu 12% incepand cu salariile aferente lunii iunie 2024 fata de nivelul salariilor de baza aflate in plata in luna decembrie 2023.


(2) Incepand cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile de baza pentru personalul administrativ/nedidactic din sistemul national de invatamant se majoreaza, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cu 250 de lei fata de nivelul salariilor de baza la gradatia 0 de vechime in munca din luna decembrie 2023, respectiv se majoreaza cu 450 de lei incepand cu salariile aferente lunii iunie 2024 fata de nivelul salariilor de baza la gradatia 0 de vechime in munca din luna decembrie 2023.


(3) Incepand cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile de baza ale personalului din institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei, altul decat cel prevazut la alin (1) si (2) , se majoreaza cu 8% fata de nivelul salariilor de baza din luna decembrie 2023, respectiv se majoreaza cu 12% incepand cu salariile aferente lunii iunie 2024 fata de nivelul salariilor de baza din luna decembrie 2023.


Art. III


Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1.La articolul 16, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12) , cu urmatorul cuprins:


"(12) Personalul Corpului controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor, care deruleaza activitati, in baza fiselor de post, constand in asigurarea conformitatii reglementarilor legale in domeniul controlului financiar preventiv, precum si exercitarea controlului financiar preventiv delegat la ordonatorii de credite care implementeaza proiecte potrivit prezentului articol, beneficiaza de majorarea salariului de baza cu pana la 25%, in raport cu timpul efectiv alocat activitatilor in acest domeniu, in baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor, pe perioada desfasurarii acestor activitati ."


2.La anexa nr. II, la capitolul I punctul 2, dupa litera b.4 se introduce o nota, cu urmatorul cuprins:


"NOTA:


Salariile de baza prevazute la pozitiile 11-14 din tabel se aplica in mod corespunzator si functiilor de preot gradul I, gradul II, definitiv si debutant, cu studii superioare, din unitatile sanitare cu paturi, prevazute in anexa nr. I cap. III - Culte lit. A - Salarii de baza pentru personalul clerical incadrat in unitatile bugetare."


3.La anexa nr. VIII, la capitolul I litera A punctul I, asteriscul "*) " se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"*) Functii publice de stat, stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Romane, al Avocatului Poporului, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Nationale de Pensii Publice si structurilor subordonate, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurilor subordonate, al Inspectiei Muncii si structurilor subordonate, al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si structurilor subordonate, al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si structurilor subordonate, al Institutului National de Statistica si structurilor subordonate, al Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al Ministerului Culturii si directiilor pentru cultura judetene si a municipiului Bucuresti, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si structurilor subordonate, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si structurilor subordonate, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala si unitatilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al organismelor intermediare pentru programe operationale, precum si pentru functiile publice corespunzatoare inaltilor functionari publici din cadrul institutiei prefectului."


4.La anexa nr. VIII, la capitolul II litera A punctul I, asteriscul "*) " se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"*) Aparatul de lucru al: Administratiei Prezidentiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Romane, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al Curtii Constitutionale, al Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, al Consiliului National al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Nationale de Pensii Publice si structurilor subordonate, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurilor subordonate, al Inspectiei Muncii si structurilor subordonate, al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si structurilor subordonate, al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si structurilor subordonate, al Institutului National de Statistica si structurilor subordonate, al Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al Ministerului Culturii si directiilor pentru cultura judetene si a municipiului Bucuresti, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si structurilor subordonate, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor subordonate, al Avocatului Poporului, al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, al Consiliului Economic si Social, al Autoritatii Electorale Permanente, al organismelor intermediare pentru programe operationale, altor organe centrale de specialitate."


5.La anexa nr. VIII, la capitolul II subcapitolul I litera A sectiunea I punctul 2.9, "Nota" se completeaza la punctele 2 si 3 cu titulatura Consiliului Economic si Social.


Art. IV


Incepand cu salariile aferente lunii ianuarie 2024, prin derogare de la dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul institutiilor prefectului, cu exceptia serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de pasapoarte si a functiilor de demnitate publica, drepturile salariale aferente se stabilesc la nivelul celor prevazute pentru Secretariatul General al Guvernului.


Art. V


(1) Diferentele salariale pentru functiile din cadrul structurilor subordonate ale Casei Nationale de Pensii Publice, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Institutului National de Statistica, precum si din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, directiilor pentru cultura judetene si a municipiului Bucuresti si institutiilor prefectului, rezultate din prevederile art. III pct. 3 si 4 si ale art. IV, se aplica in doua transe egale, incepand cu 1 ianuarie 2024 si 1 iunie 2024, la salariul de baza aferent lunii decembrie 2023, fara a depasi salariile aflate in plata la structurile supraordonate.


(2) Pentru functiile care nu se regasesc in capitolul I lit. A pct. I din anexa nr. VIII si capitolul II lit. A pct. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, din cadrul institutiilor subordonate ale Casei Nationale de Pensii Publice, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Institutului National de Statistica, precum si din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, directiilor pentru cultura judetene si a municipiului Bucuresti si institutiilor prefectului, salariul de baza se stabileste prin asimilare cu functiile si salariile de baza ale functiilor din aceste institutii care intra sub incidenta art. III pct. 3 si 4 din prezenta ordonanta de urgenta, prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ordonatorilor principali de credite.


Art. VI


Personalul bugetar care beneficiaza de majorarile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta nu intra sub incidenta prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, cu exceptia situatiei in care din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta rezulta o majorare a salariilor de baza mai mica decat procentul prevazut la art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023, situatie in care se aplica procentul de 5% la salariul de baza aferent lunii decembrie 2023.


Art. VII


Ordonatorii principali de credite au obligatia de a comunica Ministerului Finantelor masurile dispuse, in aplicarea prevederilor art. VI alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, in vederea incadrarii in cheltuielile aprobate pe anul 2024, precum si calendarul de implementare a acestora.


Art. VIII


- Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .


Art. IX


Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2024.


Documente Atasate
ANEXE OUG 128_2023.docx

Afişează OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 128/2023    Monitorul Oficial

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiArticole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati