din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1199 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       51745 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.(1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin intermediul birourilor teritoriale, desfasoara serviciile de asistenta prevazute de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, o parte din serviciile specifice activitatii de tinere a registrelor comertului si activitati economico- administrative.

(2) Activitatile de asistenta se desfasoara in functie de dotarea birourilor teritoriale si de nivelul comunicatiei.

(3) Activitatile specifice registrului comertului, care pot fi desfasurate la birourile teritoriale, in functie de dotarea acestora si de nivelul comunicatiei, sunt:

a) verificarea si rezervarea denumirii si/sau emblemei;

b) verificarea calitatii de asociat unic si a unicitatii sediului;

c) certificarea specimenului de semnatura a persoanelor care, potrivit legii, au obligatia sa depuna semnatura in registrul comertului;

d) calcularea si incasarea taxelor si tarifelor pentru serviciile solicitate, precum si a celor privind inregistrarea documentelor in registrul comertului, a celor necesare asigurarii transmiterii in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si Partea a VII-a, dupa caz, a actelor care, potrivit legii, se publica, precum si a celor cuvenite altor institutii si autoritati publice, conform legii si protocoalelor incheiate;

e) incasarea taxei judiciare de timbru, precum si verificarea aplicarii timbrului judiciar;

f) primirea si verificarea dosarelor pentru depunerea acestora la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, impreuna cu declaratiile-tip pentru autorizarea activitatii;

g) transmiterea/depunerea spre inregistrare a dosarelor la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal si urmarirea acestora;

h) preluarea si transmiterea/depunerea spre inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a cererilor pentru eliberarea extraselor de registru si a certificatelor constatatoare din care rezulta ca un act sau fapt este sau nu este inregistrat in registrul comertului ori a celorlalte certificate si informatii care se elibereaza de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor;

i) preluarea si transmiterea/depunerea spre inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a situatiilor financiare ale persoanelor juridice;

j) preluarea si transmiterea/depunerea spre inregistrare a cererilor privind eliberarea de copii certificate de pe actele existente in dosarul comerciantului;

k) eliberarea:

k.1. in cazul inmatricularii - a certificatelor de inregistrare continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, insotit de incheierea judecatorului-delegat sau, dupa caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si de alte acte prevazute de lege;

k.2. in cazul modificarilor - a certificatului de inscriere de mentiuni, insotit de incheierea judecatorului-delegat sau, dupa caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, precum si a altor acte prevazute de lege;

k.3. certificatelor constatatoare, extraselor de registru, copiilor certificate si a altor documente;

l) activitati de multiplicare;

m) orice alte atributii stabilite de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, in conditiile legii.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator birourilor teritoriale infiintate in strainatate. Alte atributii se stabilesc prin regulament, in conditiile art. 3 alin. (9).CAPITOLUL V
Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului
Comertului si al oficiilor registrului comertului
de pe langa tribunaleSECTIUNEA 1
Dispozitii generaleARTICOLUL 34
Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului
Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale(1) Personalul salariat din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, corectitudine si in mod constiincios toate indatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si trebuie sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei din care face parte.

(2) Personalul salariat este obligat sa se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere si caruia ii este subordonat ierarhic, administrativ si profesional, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei, dupa caz.

(3) Fac exceptie de la prevederile stabilite la alin. (2) situatiile in care salariatul este obligat de conducatorul ierarhic sa dea curs unor dispozitii ilegale ale conducatorilor ierarhici. In asemenea cazuri, salariatul are obligatia sa motiveze in scris refuzul indeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale.

(4) Personalul are obligatia de a indeplini si alte sarcini de serviciu, daca acestea sunt stabilite de conducatorul ierarhic, daca sunt compatibile cu pregatirea sa profesionala si daca au legatura cu interesele institutiei.

(5) Conducatorii tuturor structurilor din cadrul institutiei sunt obligati sa implementeze planul de masuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei si sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal din subordine a dispozitiilor prezentului regulament.

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI � Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati