din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3243 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Norme metotologice Legea 330/2009, anexa nr. IV

Norme metotologice Legea 330/2009, anexa nr. IV

  Publicat: 22 Mar 2010       32700 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2010 pentru aplicarea unor dispozitii cuprinse in anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.


CAPITOLUL I: Conditiile de acordare si de suspendare a indemnizatiei de conducere prevazute la art. 8 si 9 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice


Art. 1
Indemnizatia de conducere se acorda de la data numirii/imputernicirii in functia care confera dreptul la aceasta si inceteaza la data schimbarii din functie, respectiv la data incetarii imputernicirii.
Art. 2
Indemnizatia de conducere nu se acorda functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul unitatilor la care sunt incadrati.
Art. 3
(1)Indemnizatia de conducere cuvenita pentru o fractiune de luna se calculeaza in raport cu numarul de zile lucratoare din perioada pentru care se plateste.
(2)In cazul pensionarii, beneficiarii indemnizatiei de conducere primesc acest drept pe intreaga luna in care are loc schimbarea pozitiei de activitate .
Art. 4
Indemnizatia de conducere se poate suspenda pe o perioada de cel mult 3 luni, in cazul in care unitatea a obtinut rezultate nesatisfacatoare, constatate cu ocazia inspectiilor sau controalelor. Suspendarea indemnizatiei de conducere se aplica potrivit competentelor stabilite.


CAPITOLUL II: Acordarea sporului pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care lucreaza in conditii de pericol determinate de depozitarea munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, prevazut la art. 13 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009


Art. 5
Functionarii publici cu statut special care lucreaza in conditii de pericol beneficiaza de un spor de 16% din salariul functiei de baza .
Art. 6
Beneficiaza de spor de pericol functionarii publici cu statut special care:
a)executa sau participa nemijlocit la operatiuni periculoase de depozitare, manipulare si examinare a munitiilor in depozitul de armament al unitatii sau in alte spatii de depozitare amenajate potrivit legii;
b)sunt numiti prin decizie de zi pe unitate sa execute delaborari si casari de munitii.
Art. 7
(1)Sub denumirea generala de munitii sunt incluse urmatoarele materiale: cartuse de semnalizare, petarde, grenade, cartuse de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare si fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum si orice elemente ale acestora, incarcate cu substante explozive.
(2)Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. a), si prin decizie de zi pe unitate de numire in comisia de declasare si casare, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. b).
(3)Sporul de pericol se acorda proportional cu timpul cat personalul respectiv a lucrat in conditiile prevazute la art. 6, fara a depasi 170 de ore in medie lunar, in program normal de lucru.
(4)Evidenta timpului lucrat efectiv (in zile si ore) si certificarea exactitatii acesteia se fac de catre seful compartimentului care executa operatiunea.
(5)Pentru evidenta timpului lucrat, pe zile si numar de ore, la locurile de munca care confera dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizeaza formularele de prezenta aflate in uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.
Art. 8
(1)Pontajele cu sporul de pericol se intocmesc, pentru fiecare luna, la inceputul lunii urmatoare si se transmit la compartimentul financiar.
(2)Personalul altor unitati trimis in interes de serviciu care, prin natura activitatii, conduce nemijlocit, controleaza sau executa operatiunile prevazute la art. 6 beneficiaza de spor de pericol, in raport cu timpul efectiv lucrat in astfel de conditii .
(3)Plata sporului se face pe baza adeverintelor eliberate de unitatea in care s-au efectuat operatiunile respective, documente din care sa rezulte timpul efectiv lucrat in aceste locuri de munca (zile si ore), ordinul in baza caruia a participat la operatiune si ordinul de zi pe unitate de executare a operatiunii. Adeverintele se transmit la compartimentul financiar impreuna cu pontajul pentru perioada respectiva.


CAPITOLUL III: Acordarea drepturilor prevazute la art. 16 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare


Art. 9
Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, in conditii de pericol deosebit, desfasurata in exercitarea atributiilor de serviciu, personalul incadrat in sistemul administratiei penitenciare care executa, conduce, coordoneaza sau contribuie la realizarea activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala si psihologica pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori in conditii de pericol deosebit beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza, care se acorda in acelasi cuantum de la 31 decembrie 2009, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii .
Art. 10
(1)Sporul prevazut la art. 9 nu face parte din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza .
(2)Pentru functionarii publici nou-incadrati, reintegrati sau transferati, precum si pentru cei carora li s-a schimbat pozitia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire in functie, iar plata se va face lunar odata cu plata salariilor.


CAPITOLUL IV: Conditiile de acordare a primei lunare de exceptie sau de misiune speciala de pana la 50% din salariul functiei de baza functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare, prevazuta la art. 17 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009


Art. 11
Functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care executa, in domeniul specific, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de o prima lunara de pana la 50% din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza .
Art. 12
(1)Prima prevazuta la art. 11 se acorda pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.
(2)Numarul beneficiarilor primei se stabileste de catre ministrul justitiei, anual, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Repartizarea numarului beneficiarilor de prime pe unitati se stabileste, trimestrial, in Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3)Prima se acorda lunar, la propunerea sefilor structurilor din care functionarii publici cu statut special fac parte.
(4)Competenta de aprobare si acordare a primei lunare de pana la 50%, precum si de stabilire a cuantumului acesteia este urmatoarea:

Afişează Norme metotologice Legea 330/2009, anexa nr. IV pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme metodologice    Norme metodologice Legea 330/2009    Legea 330/2009    Salarii    Salarizarea unitara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017

Nerespectarea procedurii de evaluare profesionala atrage anularea hotararii prin care a fost stabilit calificativul, insa instanta nu se poate substitui evaluatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 213/PI/LM/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Concedierea salariatei gravide in perioada de proba si in concediu medical
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia a III-a Contencios administrativ fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1832 din 05.07.2016

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Asigurari sociale de sanatate. Contributii pentru fondul asigurarilor. Cazul autorilor de creatie intelectuala. Legalitatea normelor aprobate prin ord
Pronuntaţă de: Decizia nr.289 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei