din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2259 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

  Publicat: 16 Mar 2009       50203 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr 500/2002 privind finantele publice.
Versiune consolidata cu:
- Legea nr. 314/2003
- Legea nr. 96/2006

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Surplusul veniturilor peste cheltuielile bugetului public.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)

Vezi Legea 500/2002 actualizata >>>> AICI <<<<

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1 Obiectul legii
(1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar.

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:
a) bugetului de stat;
b) bugetului asigurarilor sociale de stat;
c) bugetelor fondurilor speciale;
d) bugetului trezoreriei statului;
e) bugetelor institutiilor publice autonome;
f) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
g) bugetelor institutiilor publice finantate integrale din venituri proprii;
h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice;
i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 2 Definitii
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;
2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;
3. angajament legal - faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta sau obligatie pe seama fondurilor publice;
4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinate in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;
5. autorizare bugetara - aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati, intr-o perioada data, in limita creditelor bugetare aprobate;
6. buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an venituri si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;
7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg;
8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit destinatiilor stabilitate prin bugetele respective;
9. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare;
10. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic;
11. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activitati sau obiective care definesc necesitatile publice;
12. contabil - denumire generica pentru persoana si/sau persoane care lucreaza in compartimentul financiar-contabil, care verifica documentele justificative si intocmesc instrumente de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;
13. compartimentul financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice, in care este organizata executia bugetara (serviciu, birou, compartiment);
14. credite destinate unor actiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau loc la credite de angajament si credite bugetare;
15. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;
16. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordona si efectua plati in cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni . multianuale, respectiv se pot angaja, ordona si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;
17. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele, partial prin credit bugetare, partial prin finantarea provenita din surse externe;
18. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de suma dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;
19. contributie - prelevare obligatorie a unei parti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau fara posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;
20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depasesc veniturile bugetare intr-un an bugetar;
21. deschidere de credit bugetare - aprobarea comunicarii ordonatorului principal de credit al catre Ministerul Finantelor Publice prin trezoreria statului, in limita careia se pot efectua repartizarea creditului bugetar si plati;
22. donatie - fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica a persoanei juridice sau fizice cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie;
23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depasesc cheltuielile bugetare intr-un bugetar;
24. executie bugetara - activitate de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget;
25. executia de casa a bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare;

Afişează Legea nr. 500/2002 privind finantele publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010