din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3542 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Prelucrarea datelor privind starea de sanatate. GDPR si CoVID-19 (coronavirus)

Prelucrarea datelor privind starea de sanatate. GDPR si CoVID-19 (coronavirus)

  Publicat: 19 Mar 2020       1225 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In contextul pandemiei de coronavirus, precum si a declararii starii de urgenta, in ceea ce priveste prelucrarea datelor privind starea de sanatate care reprezinta date cu caracter special, recomandam operatorilor sa aiba in vedere urmatoarele:


inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);

Art. 9 din Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD) stabileste ca datele privind starea de sanatate pot fi prelucrate de un operator in anumite conditii, cum ar fi:  • lit. b) prelucrarea este necesarain scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatoruluisau ale persoanei vizatein domeniul ocuparii fortei de muncasi al securitatii sociale si protectiei sociale, in masura in care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de munca incheiat in temeiul dreptului intern care prevede garantii adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele persoanei vizate; (...)sau

  • lit. h)prelucrarea este necesara inscopuri legate de medicina preventiva(...),de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicalasau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau in temeiul unui contract incheiat cu un cadru medical`` si sub rezerva respectarii anumitor conditii si garantii (datele sa fie prelucrate de catre un profesionist supus obligatiei de pastrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau in temeiul normelor stabilite de organisme nationale competente sau de o alta persoana supusa, de asemenea, unei obligatii de confidentialitate in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme nationale competente);sau

  • lit. i)prelucrarea este necesara dinmotive de interes public in domeniul sanatatii publice, cum ar fi protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede masuri adecvate si specifice pentru protejarea drepturilor si libertatilor persoanei vizate, in special a secretului profesional;sau

  • lit. a) persoana vizata si-a dat consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prelucrarii acestor date sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul persoanei vizate;


Precizam ca alte date personale decat cele cu caracter special se pot prelucra cu respectarea art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.


De asemenea, referitor laobligatia de informare a persoanei vizate, subliniem ca operatorii trebuie sa ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informatiile mentionate la articolele13si14, intr-o formaconcisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand unlimbaj clar si simplu. Aceasta informare se poate realiza pe site-ul operatorului.


In ceea ce privestemasurile de securitateadoptate operatori, precizam caart. 32din Regulamentul (UE) 2016/679 care reglementeaza ``Securitatea prelucrarii``, stabileste obligatia operatorilor si persoanelor imputernicite de acestia implementareamasurilor tehnice si organizatoriceadecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator.


Totodata,art. 24alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede faptul ca, operatorii pun in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul.


In ceea ce privestedezvaluirea in spatiul public a numelui si starii de sanatate a unei persoane fizice, subliniem ca prelucrarea (dezvaluirea) acestor date se poate realizacu consimtamantul persoanei in cauza.


Pe de alta parte, referitor larestrictiile ce pot fi aplicate, art. 23 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede ca ``Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului de date sau persoanei imputernicite de operator poate restrictiona printr-o masura legislativa domeniul de aplicare al obligatiilor si al drepturilor prevazute la articolele 12-22 si 34, precum si la articolul 5 in masura in care dispozitiile acestuia corespund drepturilor si obligatiilor prevazute la articolele 12-22, atunci cand o astfel de restrictie respecta esenta drepturilor si libertatilor fundamentale si constituie o masura necesara si proportionala intr-o societate democratica,pentru a asigura:


....................................


e)alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, in special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv in domeniile monetar, bugetar si fiscal siin domeniul sanatatii publice si al securitatii sociale;``


In ceea ce priveste activitatea de prevenire, descoperire, cercetare, urmarire penala si combaterea infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date .


A se vedea si:


Pastrati-va si Protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!


Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus


Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru


Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majoreCiteşte mai multe despre:    GDPR    GDPR coronavirus    Protectia datelor cu caracter personal    GDPR in dreptul muncii    avocat GDPR    avocat protectia datelor    GDPR 2020    Transparenta decizionala    Accesul la informatiile de interes public    Codul muncii    GDPR salariati    Protectia datelor salariatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

15 iunie 2021 este data limita pana la care se pot depune declaratiile de avere si de interese anuale
13 Jun 2021 | 1496

Operator medical sactionat pentru divulgarea neautorizata si accesul neautorizat la datele cu caracter personal
27 Mar 2021 | 1766

Persoana fizica, in calitate de operator, sanctionata contraventional pentru dezvaluire de date cu caracter personal
15 Mar 2021 | 1605

Telekom Romania a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea normelor GDPR
13 Jun 2020 | 1244

BCR sactionata pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
13 May 2020 | 1460Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019