Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)

Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)

  Publicat: 28 Jun 2011       19302 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Cartea I. Despre persoane

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este mijlocul de ocrotire judiciara a persoanelor lipsite de discernamant aflate in imposibilitatea de a se ingriji de interesele lor sau de a-si exercita drepturile civile.
Regimul impus de catre o banca unui client, titular de cont, de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioada de 1 an
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este mijlocul de ocrotire judiciara a persoanelor lipsite de discernamant aflate in imposibilitatea de a se ingriji de interesele lor sau de a-si exercita drepturile civile.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Facultatea de a discerne, de a judeca si aprecia lucruruile la justa lor valoare.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Infractiune constand din raportul sexual cu o persoana de sex feminine care nu a implinit carsta de 14 ani.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul resurselor materiale, financiare, institutionale si umane de care dispune o unitate administrativ-teritoriala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Art. 164. Conditiile. (1) Persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie judecatoreasca.
(2) Pot fi pusi sub interdictie judecatoreasca si minorii cu capacitate de exercitiu restransa. Art. 163-167
Art. 165. Persoanele care pot cere punerea sub interdictie . Interdictia poate fi ceruta de persoanele prevazute la art. 111, care este aplicabil in mod corespunzator.
Art. 166. Desemnarea tutorelui. Orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, incheiate in forma autentica, persoana care urmeaza a fi numita tutore pentru a se ingriji de persoana si bunurile sale in cazul in care ar fi pusa sub interdictie judecatoreasca. Dispozitiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.
Art. 167. Numirea unui curator special. In caz de nevoie si pana la solutionarea cererii de punere sub interdictie judecatoreasca, instanta de tutela poate numi un curator special pentru ingrijirea si reprezentarea celui a carui interdictie a fost ceruta, precum si pentru administrarea bunurilor acestuia.
Art. 168. Procedura . Solutionarea cererii de punere sub interdictie judecatoreasca se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
Art. 169. Opozabilitatea interdictiei. (1) Interdictia isi produce efectele de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas definitiva.
(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusa unei terte persoane decat de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de Codul de procedura civila, afara numai daca cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdictie pe alta cale .
Art. 170. Numirea tutorelui. Prin hotararea de punere sub interdictie, instanta de tutela numeste, de indata, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie judecatoreasca. Dispozitiile art. 114-120 se aplica in mod corespunzator.
Art. 171. Aplicarea regulilor de la tutela. Regulile privitoare la tutela minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se aplica si in cazul tutelei celui pus sub interdictie judecatoreasca, in masura in care legea nu dispune altfel.
Art. 172. Actele incheiate de cel pus sub interdictie judecatoreasca. Actele juridice incheiate de persoana pusa sub interdictie judecatoreasca, altele decat cele prevazute la art. 43 alin. (3), sunt anulabile, chiar daca la data incheierii lor aceasta ar fi avut discernamant .
Art. 173. Inlocuirea tutorelui. (1) Tutorele celui pus sub interdictie judecatoreasca este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa 3 ani de la numire.
(2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere inlocuirea sa si inaintea implinirii termenului de 3 ani.
Art. 174. Obligatiile tutorelui. (1) Tutorele este dator sa ingrijeasca de cel pus sub interdictie judecatoreasca, spre a-i grabi vindecarea si a-i imbunatati conditiile de viata. In acest scop, se vor intrebuinta veniturile si, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca.
(2) Instanta de tutela, luand avizul consiliului de familie si consultand un medic de specialitate, va hotari, tinand seama de imprejurari, daca cel pus sub interdictie judecatoreasca va fi ingrijit la locuinta lui sau intr-o institutie sanitara.
(3) Cand cel pus sub interdictie judecatoreasca este casatorit, va fi ascultat si sotul acestuia.
Art. 175. Liberalitatile primite de descendentii interzisului judecatoresc. Din bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca, descendentii acestuia pot fi gratificati de catre tutore, cu avizul consiliului de familie si cu autorizarea instantei de tutela, fara insa sa se poata da scutire de raport .
Art. 176. Minorul pus sub interdictie judecatoreasca. (1) Minorul care, la data punerii sub interdictie judecatoreasca, se afla sub ocrotirea parintilor ramane sub aceasta ocrotire pana la data cand devine major, fara a i se numi un tutore. Dispozitiile art. 174 sunt aplicabile si situatiei prevazute in prezentul alineat.
(2) Daca la data cand minorul devine major acesta se afla inca sub interdictie judecatoreasca, instanta de tutela numeste un tutore.
(3) In cazul in care, la data punerii sub interdictie judecatoreasca, minorul se afla sub tutela, instanta de tutela va hotari daca fostul tutore al minorului pastreaza sarcina tutelei sau daca trebuie numit un nou tutore.
Art. 177. Ridicarea interdictiei judecatoresti. (1) Daca au incetat cauzele care au provocat interdictia, instanta judecatoreasca va pronunta ridicarea ei.
(2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdictie judecatoreasca, de tutore, precum si de persoanele sau institutiile prevazute la art. 111.
(3) Hotararea prin care se pronunta ridicarea interdictiei judecatoresti isi produce efectele de la data cand a ramas definitiva.
(4) Cu toate acestea, incetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusa decat in conditiile prevazute la art. 169 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator.


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

In ceea ce priveste tutela si curatela avem in vedere atat contractul ce poate fi redactat in baza art. 166 din noul Cod, cat si contractul ce poate fi redactat in baza art. 180 alin. 2.

Astfel, art. 166 prevede ca orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu poate desemna prin act juridic unilateral sau prin contract de mandat, incheiate in forma autentica, persoana care urmeaza a fi numita tutore pentru a se ingriji de persoana si bunurile sale in cazul in care ar fi pusa sub interdictie judecatoreasca.


In Canada, Quebec-ul a fost prima dintre provincii care a permis unei persoane sa-si redacteze un astfel de mandat . Astfel, in Codul sau civil, in articolele 2166 la 2174, legiuitorul reglementeaza prin reguli specifice acest mandat de protectie ca si contract . In doctrina din Quebec, el este definit ca fiind contractul de mandat prin care mandantul confera mandatarului puterea de a realiza orice acte juridice raportate la afacerile mandantului, cuprinzand protectia persoanei sale si administrarea bunurilor sale, in caz de inaptitudine a mandantului.


In Codul civil francez, acest act juridic este un mandat caruia i se aplica regulile de la contractul de mandat plus regulile specifice prevazute in articolele 477 - 494, care il si prevad.


In noul nostru Cod civil, consacrarea sa se face in cadrul dispozitiilor privind persoana fizica si protectia acesteia, fara nici o alta precizare suplimentara. In aceste conditii, consideram ca vor fi aplicate dispozitiile generale de la contractul de mandat, asa cum este el reglementat in noul Cod.


In legislatia franceza, acest mandat poarta denumirea de ``mandat de protection future``.


In legislatia din Quebec, el este denumit ``mandat donne en prevision de la€™inaptitude``, iar in doctrina este intalnit ca ``mandat da€™inaptitude`` sau ``mandat de protection``, denumiri care au fost preluate si de jurisprudenta din aceasta provincie.


Pornind de la acestea si avand in vedere ca legiuitorul roman nu a consacrat acest tip de mandat sub o denumire specifica, ne-am propus sa-l numim generic: ``mandat in caz de inaptitudine``.


O alta aplicare a reglementarilor privind contractul de mandat este prevazuta si in art.180 al. 2 din noul Cod, ce creaza posibilitatea numirii unui curator de catre o persoana interesata. Curatorul poate fi astfel desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, incheiate in forma autentica. In acest caz, persoana desemnata va fi numita cu prioritate in momentul in care vor fi indeplinite conditiile prevazute de cod pentru instituirea curatelei, conform articolului 180.


Apreciem ca vor primi aplicare regulile aceluiasi tip de mandat, numit si in acest caz ``mandat in caz de inaptitudine``.


Iolanda Bota
Citeşte mai multe despre:    Interzis judecatoresc    Tutore    Curator special    Opozabilitate    Mandat in caz de inaptitudine    Mandat    Forma autentica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa:

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

In ce conditii pot fi colectate datele cu caracter personal despre copii?
Sursa: Comisia EuropeanaJurisprudenţă

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Autorizare acte care depasesc dreptul de administrare (Noul cod civil)
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Decizie Nr. 83 din 14.02.2012

Act sexual cu un minor.Infractor primar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.215 din data 03.02.2012

Cerere de autorizare a tutorelui de incheiere a unui act de vanzare a unui bun la care o persoana pusa sub interdictie are vocatie succesorala
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 83 din data 14.02.2012

Deschiderea procedurii adoptiei interne
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 206 din data 05.10.2011