Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Nediscriminarea in materie de angajare si profesie

Nediscriminarea in materie de angajare si profesie

  Publicat: 01 Jan 2008       4848 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Facandu-se aplicarea unui principu fundamental prevazut de importante acorduri si conventii internatioanle, si anume cel al nediscriminarii, trebuie asigurata egalitatea intre cetateni si excluse privilegiile si discriminarea in ceea ce priveste concretizarea unor drepturi fundamentale economico-sociale

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Printre acestea dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditiile de munca echitabile si satisfacatoare, la protectia impotrive somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila si satisfacatoare, dreptul de a infiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate s.a.
Noul Cod al muncii, enumera (art.5) ca principiu fundamental al dreptului muncii principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
Totodata, el interzice orice discriminare fata de un salariat, fie ea discriminare directa, in care include actele si faptele de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta care au ca scop sau efect neacordarea, restrangera sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii, fie indirecta, prin care intelege actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute de lege, dar care produc efectele unei discriminari directe.
Prevederile cu valoare de principiu ale Codului muncii sunt tratate pe larg in Ordonanta Guvernului nr. 137/31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare .
Art.3 lit.a din actul normativ mentionat precizeaza ca dispozitiile sale se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum si, institutiilor publice cu atributii in ceea ce priveste conditiile de incadrare in munca, criteriile si conditiile de recrutare, selectare si promovare, accesul la toate formele si nivelurile de orientare profesionala, formare si perfectionare profesioanla.
Sectiunea I a Capitolului II, intitulata „Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie”, enumera o serie de fapte considerate a fi contraventii sanctionate cu amenda ce se poate aplica si pesoanelor juridice si care sunt contatate de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
In acest sens, constituie contraventii urmatoarele fapte:
1. Conditionarea participarii la o activitate economica a unei persoane ori a alegerii sau exercitarii libere a unei profesii, de apartenenta sa la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, respectiv de convingerile, de sexul, sau de apartenenta sa la o categorie defavorizata (art.5);

2. Discriminarea unei persoane pentru motivul ca apartine unei rase nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale, sau unei categorii defavorizate, respectiv, din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarilor sexuale a acesteia, intr-un raport de munca si protectie sociala, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, manifestata in urmatoarele domenii (art. 6):

· incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea raportului de munca;
· stabilirea si modificarea atributiilor de serviciu, locului de munca sau salariului;
· acordarea altor drepturi sociale decat cele reprezentand salariul;
· formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;
· aplicarea masurilor disciplinare;
· dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;
· orice alte conditii de prestare a muncii potrivit legislatiei in vigoare.

3. Refuzul unei presoane fizice sau juridice de a angaja in munca o persoana pentru motivul ca aceasta apartine unei anumite rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, varstei sexului sau orientarii sexuale a acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege (art. 7 alin.1);

4. Conditionarea ocuparii unui post prin anunt sau concurs lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenta la o anumita rasa, natinalitate, etnie, religie categorie socialasau la o categorie defavorizata, de varsta, de sexul sau de orientarea sexuala, respectiv, de convingerile candidatilor, cu exceptia masurilor pozitive ce vizeaza protectia grupurilor defavorizate (art. 7 alin.2);

Persoanele fizice si juridice cu atributii in medierea si repartizarea in munca vor aplica un tratament egel tuturor celor aflati in cautarea unui loc de munca, vor asigura tuturoro persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu privire la posibilitatile de ocupare a aunui loc de munca si de obtinere a unei calificari, si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatilor.
Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitate, etnie, religie, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;
5. Discriminarea angajatilor de catre angajatori in raport cu prestatiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajatilor la o anumita rasa, nationalitate, comunitati, origine, etnica, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori pe baza varstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor promovate de catre ei (art. 8).

Totusi, prevederile art. 5 – art. 8 din O.G. 137/2000 nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor si standardelor uzuale in domeniul respectiv, atat timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare in sensul legii.
In toate cazurile de discriminare prevazute de ordonanta, persoanele discriminate au dreptul sa pretinda despagubiri, proportional cu prejudiciul suferit, precum si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun.
Cererea de despagubire este scutita de taxa judiciara de timbru conform art. 21 alin.2.
La cerere, instanta poate dispune, retragerea, de catre autoritatile emitente a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care printr-o actiune discriminatorie cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care desi cauzeaza un prejudiciu redus incala in mod repetat prevederile ordonantei mentionate (art. 21 alin.3).
Citeşte mai multe despre:    OG 137/2000    Nediscriminare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Transparenta veniturilor salariale din autoritatile si institutiile publice
Sursa:

Ce trebuie sa stie persoanele cu mobilitate redusa care calatoresc cu avionul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile lucratorilor din Uniunea Europeana
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizie de concediere a salariatilor in baza unor criterii de discriminare. Reorganizare fictiva a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 100 din 19.01.2016

Necompensarea in bani a zilelelor de concediu neefectuate
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures, Sectia I Civila, Sentinta nr. 505 din data de 15.04.2016

Actiune in revendicare. Imobil preluat abuziv
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias, Sentinta civila nr. 599 din 15.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Constatarea incadrarii in locuri de munca in conditii deosebite. Eliberarea adeverintelor si efectuarea mentiunilor corespunzatoare in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3564/15.03.2011 din data 10.05.2011