Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Contractul individual de munca pe durata determinata. Continuarea raporturilor de munca dupa expirarea duratei contractului

Contractul individual de munca pe durata determinata. Continuarea raporturilor de munca dupa expirarea duratei contractului

  Publicat: 13 Feb 2017       6497 citiri       Sursa: Avocat Mirela Nedelea        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Corelat cu Directiva 1999/70/CE a Consiliului European privind acordul-cadru cu privire la munca pe durata determinata, Codul muncii, exceptional de la durata nedeterminata a contractului individual de munca, ofera partilor posibilitatea de a incheia contracte individuale de munca pe durata determinata, in conditiile expres si limitativ prevazute de lege.[1]

A fost promulgat la 11.09.1865
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.

Potrivit dispozitiilor art. 82 alin. 1 din Codul muncii, prin derogare de la regula incheierii contractului individual de munca pe durata nedeterminata, angajatorii au posibilitatea de a angaja, doar in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute de art. 83 din acelasi act normativ, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.


Pentru evitarea incheierii abuzive de contracte individuale de munca pe durata determinata, in dauna contractelor individuale de munca pe durata nedeterminata, Codul muncii, la art. 83, a prevazut, in mod expres si limitativ, cazurile in care partile pot incheia contracte individuale de munca pe durata determinata.


Cazurile exprese si limitative in care se poate incheia un contract individual de munca pe durata determinata sunt urmatoarele:


a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;


b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;


c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;


d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;


e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;


f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;


g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;


h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe .


Codul muncii, la art. 84 alin. 1, limiteaza durata pentru care poate fi incheiat un contract individual pe durata determinata, la 36 de luni.


Prevederile art. 82 alin. 3 din Codul muncii dispun in sensul in care contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al ambelor parti (angajator si angajat) doar in cazurile expres si limitativ prevazute la art. 83, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.


In situatia in care, raportat la aceste dispozitii legale, nu este posibila prelungirea contractului individual de munca pe durata determinata, insa se doreste, atat de catre salariat, cat si de catre angajator, continuarea raporturilor de munca si dupa expirarea duratei contractului initial, pot fi incheiate inca doua contracte individuale de munca pe durata determinata, pe o perioada de maxim 12 luni fiecare, dupa incetarea contractului initial.


Cat priveste posibilitatea incheierii mai multor contracte individuale de munca pe durata determinata intre aceleasi parti, angajator si salariat, art. 82 alin. 4 din Codul muncii prevede ca numarul acestor contracte nu poate fi mai mare de trei, incheiate succesiv. Se considera contracte succesive contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata.


Analizand dispozitiile Codului muncii referitoare la durata maxima a contractului individual de munca pe durata determinata, perioada maxima permisa este de 60 de luni (contractul initial poate avea o durata de 36 de luni, iar urmatoarele doua contracte succesive pot avea o durata maxima de 12 luni fiecare).[2]


Avocat Mirela Nedelea, Colaborator Cabinet de avocati ``Marius-Catalin Predut``

1 Marius-Catalin Predut, Codul muncii comentat, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2016, pag. 221.
2 Ibidem.

Citeşte mai multe despre:    Codul muncii    contract de munca pe durata determinata    contracte succesive    prelungirea contractului    contract de munca pe durata nedeterminata    lucrari    programe    proiecteComentează: Contractul individual de munca pe durata determinata. Continuarea raporturilor de munca dupa expirarea duratei contractului
Alte Titluri

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de salariati
Sursa: M. muncii

Codul muncii 2019: Concedierea salariatilor. Legalitate si temeinicie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca 2019 (Model editabil WORD si PDF). CIM 2019, conform modificarilor aduse Codului muncii
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Raspunderea pentru prejudiciile directe si indirecte revine atat paratilor, care au indeplinit functiile de contabil sef/contabil, cat si administratorului societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia nr. 363/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017