din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1614 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrutati direct trebuie sa prevada avantaje compensatorii

  Publicat: 16 Nov 2023       333 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


O astfel de conventie colectiva trebuie sa poata face obiectul unui control jurisdictional efectiv


Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Denumire data monedei unice europene.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Agentul de munca temporara este o societate comerciala autorizata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care pune provizoriu la dispozitia utilizatorului personalul pe care il angajeaza in acest scop.
Munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care, din dispozitia agentului de munca temporara presteaza munca in favoarea unui utilizator.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Intre lunile ianuarie si aprilie 2017, TimePartner Personalmanagement GmbH, un agent de munca temporara, a angajat-o pe CM ca lucratoare temporara, in temeiul unui contract de munca pe durata determinata. Pe durata acestui contract, CM a fost repartizata in calitate de gestionar comenzi unei intreprinderi utilizatoare din sectorul comertului cu amanuntul.


Pentru aceasta munca, ea a primit un salariu orar brut de 9,23 euro, in conformitate cu conventia colectiva aplicabila lucratorilor temporari, incheiata intre doua sindicate la care erau afiliate TimePartner Personalmanagement GmbH si, respectiv, CM.


Aceasta conventie colectiva deroga de la principiul egalitatii de tratament recunoscut in dreptul german1 , prevazand, pentru lucratorii temporari, o remuneratie inferioara celei acordate lucratorilor din intreprinderea utilizatoare in temeiul conditiilor unei conventii colective pentru lucratorii din sectorul comertului cu amanuntul din landul Bavaria (Germania), si anume un salariu orar brut de 13,64 euro.


CM a sesizat Arbeitsgericht WA�rzburg (Tribunalul pentru Litigii de Munca din Wurzburg, Germania) cu o actiune avand ca obiect obtinerea unei remuneratii suplimentare de 1 296,72 euro, suma echivalenta cu diferenta de salariu dintre lucratorii temporari si lucratorii comparabili recrutati direct de intreprinderea utilizatoare. Ea a invocat, in aceasta privinta, o incalcare a principiului egalitatii de tratament a lucratorilor temporari consacrat la articolul 5 din Directiva 2008/104 .


Dupa respingerea acestei actiuni in prima instanta si in apel, CM a formulat recurs la Bundesarbeitsgericht (Curtea Federala pentru Litigii de Munca, Germania), care adreseaza Curtii cinci intrebari preliminare cu privire la interpretarea dispozitiei mentionate.


Curtea defineste conditiile care trebuie indeplinite de o conventie colectiva incheiata de partenerii sociali pentru a putea deroga de la principiul egalitatii de tratament a lucratorilor temporari in temeiul articolului 5 alineatul (3) din Directiva 2008/104 .


Aceasta precizeaza in special continutul notiunii de ``protectie generala de care se bucura lucratorii temporari`` pe care conventiile colective trebuie sa o garanteze in temeiul dispozitiei respective si furnizeaza criteriile care permit sa se aprecieze daca aceasta protectie generala a fost efectiv garantata. Curtea concluzioneaza de asemenea ca astfel de conventii colective trebuie sa poata face obiectul unui control jurisdictional efectiv.


Dupa ce a amintit dublul obiectiv al Directivei 2008/104 de a asigura protectia lucratorilor temporari si respectarea diversitatii pietelor muncii, Curtea precizeaza ca articolul 5 alineatul (3) din aceasta directiva nu impune, prin referirea la notiunea de ``protectie generala de care se bucura lucratorii temporari``, sa se ia in considerare un nivel de protectie specific lucratorilor temporari care il depaseste pe cel stabilit, pentru lucratori in general, de dreptul national si de dreptul Uniunii cu privire la conditiile de baza de munca si de angajare .


Cu toate acestea, atunci cand partenerii sociali autorizeaza, prin intermediul unei conventii colective, diferente de tratament in ceea ce priveste conditiile de baza de munca si de angajare in detrimentul lucratorilor temporari, conventia colectiva mentionata trebuie, pentru a garanta protectia generala de care se bucura lucratorii temporari vizati, sa le acorde acestora avantaje in ceea ce priveste conditiile de baza de munca si de angajare care sa fie de natura sa compenseze diferenta de tratament pe care o suporta. Astfel, protectia generala de care se bucura lucratorii temporari ar fi in mod necesar diminuata daca o asemenea conventie s-ar limita, in privinta acestor lucratori, la a reduce una sau mai multe dintre conditiile de baza mentionate.


Pe de alta parte, dispozitia derogatorie prevazuta la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2008/104 impune verificarea in mod concret a respectarii obligatiei de a garanta protectia generala de care se bucura lucratorii temporari, prin compararea, pentru un anumit post, a conditiilor de baza de munca si de angajare aplicabile lucratorilor recrutati direct de intreprinderea utilizatoare cu cele aplicabile lucratorilor temporari pentru a putea stabili astfel daca avantajele compensatorii acordate in ceea ce priveste conditiile de baza mentionate permit compensarea efectelor diferentei de tratament suferite.


Aceasta obligatie de a garanta protectia generala de care se bucura lucratorii temporari nu impune ca lucratorul temporar in cauza sa fie legat de agentul de munca temporara printr-un contract de munca pe durata nedeterminata, avand in vedere ca articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2008/104 permite sa se deroge de la principiul egalitatii de tratament fata de orice lucrator temporar, fara diferentiere in functie de caracterul determinat sau nedeterminat al duratei contractului lor de munca cu un agent de munca temporara .


In plus, obligatia mentionata nu impune ca statele membre sa prevada in mod detaliat conditiile si criteriile carora trebuie sa li se conformeze conventiile colective.


In aceste conditii, desi partenerii sociali beneficiaza de o ampla marja de apreciere in cadrul negocierii si al incheierii conventiilor colective, ei trebuie sa actioneze cu respectarea in general a dreptului Uniunii si in special a Directivei 2008/104.


Astfel, desi dispozitiile directivei mentionate nu impun statelor membre adoptarea unei reglementari determinate care sa urmareasca garantarea protectiei generale de care se bucura lucratorii temporari, in sensul articolului 5 alineatul (3) din aceasta, nu este mai putin adevarat ca statele membre, inclusiv instantele lor, trebuie sa garanteze ca conventiile colective care autorizeaza diferente de tratament in ceea ce priveste conditiile de baza de munca si de angajare asigura printre altele protectia generala de care se bucura lucratorii protectiei generale de care se bucura lucratorii temporari.


Hotararea Curtii in cauza C-311/21 | TimePartner Personalmanagement

Citeşte mai multe despre:    agent de munca temporara    salariat temporar    utilizator agent de munca temporara    lucratorii temporari

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Agentul de munca temporara trebuie sa realizeze o parte semnificativa a activitatilor sale de punere la dispozitie de lucratori temporari in statul unde este inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Contract de munca temporara. Plata orelor suplimentare. Renuntarea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL GORJ - Sentinta Nr. 33 din 17 Ianuarie 2020

Plata orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte si a plata indemnizatiei de detasare
Pronuntaţă de: Tribunalul GALATI - SENTINtA CIVILa Nr. 858 din 03 Noiembrie 2020