Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006

Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006

  Publicat: 06 Apr 2017       1705 citiri       Sursa: Av. Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Asa cum a fost introdus prin Legea nr. 215/2015, art. 731 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca „pensiile de serviciu stabilite in conditiile prezentei legi se actualizeaza prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate in plata a procentului de majorare a salariului de baza de care beneficiaza functionarul public parlamentar aflat in activitate, cu acelasi nivel de salarizare si pe aceeasi functie publica. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie mai mica, se pastreaza pensia aflata in plata .”

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Dovada scrisa prin care
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dovada scrisa prin care
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.

Astfel, legiuitorul, prin prevederile art. 731 din Legea nr. 7/2006, stabileste doua principii fundamentale pentru calcularea si acordarea pensiei functionarilor publici parlamentari care nu se mai afla in activitate:


a) pensia de serviciu sa fie de 80% din media veniturilor din ultimele 12 luni inainte de data pensionarii, reprezentate de salariu de baza si sporuri (alin. 3 al art. 731). Variabilele sunt legate de vechimea realizata in structurile Parlamentului Romaniei: la procentul de 80% se adauga cate 1% pentru fiecare an ce depaseste vechimea de 14 ani, respectiv se scade cate 1% pentru fiecare an sub vechimea de 14 ani;


b) pensia de seviciu sa afla permanent in acelasi raport cu salariul de baza al functionarului public parlamentar aflat in activitate si care detine o functie similara cu cea detinuta de pensionar la data pensionarii (alin. 5 al art. 731).


Art. 14 alin. 1 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar reitereaza dispozitiile legii si prevede ca: ``pensia de serviciu se actualizeaza prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate in plata sau cuvenite, dupa caz, a procentului de majorare a salariului de baza de care beneficiaza functionarul public parlamentar aflat in activitate, cu acelasi nivel de salarizare si pe aceeasi functie publica, avute in luna anterioara celei in care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu in baza prevederilor Legii nr. 7/2006.``


Din interpretarea sistematica si gramaticala a normelor legale invocate, din exprimarea ``de care beneficiaza functionarul public parlamentar aflat in activitate`` se poate observa ca legea are in vedere actualizarea pensiilor de serviciu atat in situatia in care are loc o majorare colectiva a salariilor de baza ale functionarilor publici, cat si o majorare individuala (pentru un anumit functionar, o anumita categorie de functionari sau pentru anumiti functionari care ocupa o anume functie publica), iar majorarea avuta in vedere poate fi una procentuala (aplicarea aceluiasi procent pentru toti functionarii publici parlamentari sau doar pentru o parte din acestia) ori nominala (se stabileste salarialul de baza pentru fiecare functie publica parlamentara.


O situatie concreta care a impus actualizarea pensiilor de serviciu a aparut odata cu modificarea, prin Legea nr. 293/2015, a art. 17 alin. 2 din O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care stabileste ca ``Salarizarea personalului din cadrul Administratiei Prezidentiale, serviciilor Parlamentului si aparatului de lucru al Guvernului se stabileste la nivelul de salarizare maxim aflat in plata aferent functiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.``


Interpretarea legala a art. 17 alin. 2 din OUG nr. 86/2014 este data de prevederile de art. V din OUG nr. 43/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016: "in cuprinsul art. 17 alin. 2 din O.U.G. nr. 86/2014", prin sintagma "se stabileste la nivelul de salarizare maxim aflat in plata aferent functiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului" se intelege "aplicarea aceluiasi procent de crestere salariala pentru toate functiile, corespunzator nivelului maxim aflat in plata in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia functiilor de demnitate publica, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene si manager public" .


Obligatia emiterii si comunicarii acestei Adeverinte nominale stabilite in Anexa 3 a Normelor metodologile ale Legii 7/2006,revine ultimului angajator la care pensionarul a avut calitatea de functionar public parlamentar, cum ar fi Camera Deputatilor, Senatul Romaniei sau Curtea Constitutionala .


Este nelegala interpretarea ca majorarea salariilor de baza ale functionarilor publici parlamentari nu trebuie avuta in vedere si la actualizarea pensiilor de serviciu ale fostilor functionari parlamentari de vreme ce dispozitiile art. 731 alin. 5 din Legea nr. 7/2006 stabilesc in mod explicit faptul ca ``pensiile de serviciu stabilite in conditiile prezentei legi se actualizeaza prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate in plata a procentului de majorare a salariului de baza de care beneficiaza functionarul public parlamentar aflat in activitate, cu acelasi nivel de salarizare si pe aceeasi functie publica. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie mai mica, se pastreaza pensia aflata in plata.``


Aceasta actualizare a pensiilor de serviciu are loc indiferent de modalitatea (procentuala sau nominala, pentru toti functionarii sau pentru o anumita parte) in care a avut loc majararea salariilor de baza ale functionarilor publici parlamentari aflati in activitate . De actualizarea pensiei de serviciu va beneficia functionarul public parlamentar care a ocupat aceiasi functie ocupata de functionarul public parlamentar aflat in activitate si al carui salariu de baza a cunoscut o majorare.


O alta intrepretare data textelor citate mai sus ar conduce la o completare a dispozitiilor art. 731 alin. 5 din Legea nr. 7/2006, care nu prevad ca procentul de majorare a salariului de baza trebuie sa fie precizat printr-un act normativ. Daca s-ar fi dorit acest lucru, art. 731 alin. 5 din lege ar fi prevazut ca pensiile de serviciu se actualizeaza ``prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate in plata a procentului de majorare (completarea necesara ar fi fost: ``prevazut de lege``) a salariului de baza de care beneficiaza functionarul public parlamentar aflat in activitate``.


Emiterea si comunicarea adeverintei stabilite prin Anexa 3 la Normele metodologice ale Legii 7/2006 trebuia sa aiba loc ope legis, fara a fi necesara vreo solicitare expresa din partea beneficiarului. Majorarea salariului de baza al functionarului public parlamentar aflat in activitate naste obligatia ultimului angajator (Camera Deputatilor, Senatul Romaniei, Curtea Constitutionala) de a emite si comunica catre Casa Nationala de Pensii Publice o adeverinta din care sa rezulte procentul de majorare a salariului de baza al functionarului public parlamentar aflat in activitate .


In cazul refuzului emiterii (in fapt, al transmiterii catreCasa Nationala de Pensii Publice) persoana vatamata prin acest refuz se poate adresa Tribunalului, in raza teritoariala unde isi are domiciliul, pentru obligarea ultimului angajator la care a ocupat o functie publica parlamentara sa emita adeverinta solicitata (obligatie de a face).


Autor: Avocat Marius-Catalin Predut, titular al MCP - Cabinet de avocati

Citeşte mai multe despre:    Camera Deputatilor    Senat    Adeverinta Camera Deputatilor    Adeverinta Senat    Adeverinta Curtea ConstitutionalaComentează: Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Alte Titluri

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

In conformitate cu Directiva UE ref. TVA , statele membre pot aplica o cota redusa de TVA in cazul publicatiilor tiparite cum sunt cartile, ziarele si periodicele
Sursa: EuroAvocatura.ro

Forma aplicabila in 2016 a Codului muncii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ordonanta de declinare de competenta a organului de urmarire penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materie penala. Art. 40 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despagubirea pentru prejudiciul moral suferit trebuie sa fie acoperita de asigurarea auto obligatorie
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Conditii privind revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 179 din 11 februarie 2016

Anulare raport de evaluare. Conflict de interese
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sentinta comerciala nr. 29 din 26.01.2012

Reexaminare taxa judiciara de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Sentinta civila din data 09.05.2012

Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate. Restituire sume platite la asigurari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1183 din data 25.08.2011