Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.

  Publicat: 15 Feb 2019       4491 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
O lege nationala nu poate invalida, printr-o norma retroactiva, generala si automata, contracte de credit incheiate cu creditori straini care nu erau autorizati sa furnizeze servicii de credit in acest stat membru.

Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire data monedei unice europene.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ansamblul prerogativelor si constrangerilor prevazute de lege in vederea exercitarii atributiilor autoritatilor si institutiilor administratiei publice si care le confera posibilitatea de a se impune cu forta juridica obligatorie in raporturile lor cu persoane fizice sau juridice, pentru apararea interesului public.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In ceea ce-i priveste pe toti; fara exceptie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.

In anul 2007, doamna Anica MilivojeviA‡, resortisant croat, a incheiat cu Raiffeisenbank, cu sediul in Austria, un contract de credit unic in valoare de 47 000 de euro pentru a efectua lucrari de renovare in domiciliul sau, mai ales pentru a amenaja in acesta apartamente destinate inchirierii. Imprumutul a fost contractat cu ajutorul unui intermediar cu resedinta in Croatia si cuprinde o clauza atributiva de competenta alternativa, in favoarea fie a instantelor austriece, fie a instantelor croate. Pentru a garanta rambursarea imprumutului, doamna MilivojeviA‡ a semnat de asemenea un act notarial referitor la constituirea unei ipoteci nascute din acest contract care a fost inscrisa ulterior in cartea funciara croata.


In anul 2015, doamna MilivojeviA‡ a sesizat OpA‡inski sud u Rijeci (Tribunalul Municipal din Rijeka, Croatia) cu o cerere indreptata impotriva Raiffeisenbank prin care urmarea constatarea nulitatii contractului de credit si a actului notarial, precum si radierea ipotecii din cartea funciara. In timp ce Raiffeisenbank sustine ca acest contract a fost incheiat in Austria, doamna MilivojeviA‡ afirma ca el a fost incheiat in Croatia.


La 14 iulie 2017, a intrat in vigoare o lege nationala care prevede nulitatea retroactiva a contractelor de credit incheiate in Croatia cu un creditor strain care nu dispune de autorizatiile sau de permisele impuse de autoritatile croate si care ar putea sa fie aplicabila in litigiul principal. OpA‡inski sud u Rijeci apreciaza, pe de o parte, ca, daca s-ar stabili ca contractul in discutie a fost incheiat in Croatia, acesta ar putea fi in prezent lovit de nulitate si, pe de alta parte, ca aceasta reglementare poate aduce atingere libertatii Raiffeisenbank de a furniza servicii financiare. Instanta nationala solicita, in esenta, Curtii de Justitie sa stabileasca daca acest aspect este contrar liberei prestari a serviciilor in piata interna a Uniunii si sa se pronunte cu privire la diverse aspecte legate de competenta sa internationala de solutionare a cauzei principale, in raport cu dispozitiile Regulamentului privind competenta judiciara1.


Instanta nationala solicita de asemenea sa se stabileasca daca contractul in discutie ar putea fi calificat drept ``contract incheiat cu un consumator`` si daca litigiul principal intra sub incidenta normelor de competenta exclusiva in materia drepturilor reale imobiliare.


Prin hotararea pronuntata Curtea se declara competenta sa examineze compatibilitatea cu libera prestare a serviciilor a Legii din 14 iulie 2017. In aceasta privinta, chiar daca Croatia sustine ca dreptul Uniunii nu este aplicabil contractului in discutie pentru ca acesta din urma a fost incheiat inainte de data aderarii Croatiei la Uniune, acest argument nu poate fi retinut, intrucat contractul continua sa produca efecte dupa aceasta data . In plus, dupa cum rezulta din tratatul de aderare a Croatiei, dispozitiile tratatelor originare sunt obligatorii pentru Croatia de la data aderarii, avand astfel vocatia de a se aplica efectelor viitoare ale situatiilor aparute inainte de aceasta data .


In continuare, in ceea ce priveste libera prestare a serviciilor, Curtea aminteste ca acest principiu impune eliminarea oricarei discriminari pe considerente de cetatenie sau de nationalitate fata de prestatorul de servicii stabilit in alt stat membru, precum si inlaturarea oricarei restrictii, atunci cand este de natura sa interzica, sa ingreuneze sau sa faca mai putin atractive activitatile prestatorului stabilit in alt stat membru.


Curtea observa ca, in ordinea juridica croata, nulitatea contractelor de credit incheiate cu un creditor neautorizat este prevazuta, in acelasi timp, de Legea din 14 iulie 2017 si de Legea privind creditul de consum din 30 septembrie 2015. Constatand ca, pentru perioada cuprinsa intre 1 iulie 2013, data aderarii Croatiei la Uniune, si 30 septembrie 2015, nulitatea mentionata opereaza numai in cazul contractelor de credit incheiate de creditorii neautorizati cu sediul in afara Croatiei, Curtea considera ca, pentru aceasta perioada, dreptul croat a instituit o discriminare directa impotriva creditorilor stabiliti in afara Croatiei. Incepand de la aceasta data, intrucat regimul de nulitate este aplicabil, fara distinctie, tuturor creditorilor neautorizati, Legea din 14 iulie 2017 prevede o restrictie privind exercitarea liberei prestari a serviciilor. Curtea examineaza apoi, in ceea ce priveste perioada cuprinsa intre 1 iulie 2013 si 30 septembrie 2015, daca legea nationala poate fi justificata prin motive de ordine publica, de siguranta publica si de sanatate publica si arata ca recurgerea la o astfel de justificare presupune existenta unei amenintari reale si suficient de grave care afecteaza un interes fundamental al societatii, consideratiile de natura economica neputand sa justifice o derogare de la libera prestare a serviciilor.


In ceea ce priveste perioada pentru care regimul nulitatii contractelor de credit in discutie era aplicabil fara distinctie, Curtea a apreciat ca acesta cuprinde o restrictie privind libera prestare a serviciilor. Desi Curtea a constatat ca motivele imperative de interes general invocate in cazul de fata se numara printre cele deja recunoscute in jurisprudenta sa, aceasta a concluzionat totusi ca acest regim depaseste in mod evident ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele pe care le urmareste.


In ceea ce priveste competenta internationala, Curtea aminteste ca, in sistemul Regulamentului privind competenta judiciara, competenta instantelor statului membru pe teritoriul caruia are domiciliul paratul constituie principiul general. Prin urmare, o legislatie nationala care prevede norme de competenta derogatorii de la acest principiu general, care nu sunt prevazute de o alta dispozitie din acest regulament, contravine sistemului instituit de regulamentul mentionat. In ceea ce priveste posibila calificare drept ``contract incheiat cu un consumator`` a unui contract de credit incheiat de un debitor pentru a efectua lucrari de renovare intr-un bun imobil care este domiciliul sau in scopul, printre altele, de a oferi servicii de cazare turistica in acesta, Curtea considera ca debitorul ar putea beneficia de dispozitiile mentionate numai in ipoteza in care legatura dintre contractul amintit si activitatea profesionala ar fi atat de firava, incat este evident ca contractul mentionat urmareste in principal scopuri private, aspect a carui verificare revine instantei nationale.


In sfarsit, in ceea ce priveste cererile avand ca obiect declararea nulitatii contractului in discutie si a actului notarial referitor la constituirea unei ipoteci, Curtea constata ca acestea se intemeiaza pe un drept personal care nu poate fi invocat decat impotriva Raiffeisenbank. In schimb, in ceea ce priveste cererea de radiere din cartea funciara a inscrierii unei ipoteci, trebuie observat ca ipoteca este un drept real care produce efecte erga omnes si intra, asadar, in competenta exclusiva a instantei din statul membru pe teritoriul caruia este situat imobilul.


In aceste conditii, Curtea concluzioneaza ca dreptul Uniunii2 se opune unei legislatii nationale in virtutea careia contractele de credit si celelalte acte juridice intemeiate pe astfel de contracte sunt nule, cu efect retroactiv, de la data incheierii lor, atunci cand au fost incheiate cu un creditor stabilit in alt stat membru decat cel al destinatarului prestatiei si care nu este in posesia tuturor autorizatiilor necesare, eliberate de autoritatile competente ale acestui stat membru.


Hotararea in cauza C-630/17 Anica MilivojeviA‡/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen


1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala (JO 2012, L 351, p. 1).


2 Articolul 56 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (JO 2012, C 326, p. 47).

Citeşte mai multe despre:    Nulitate    Contract de credit    Banca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dialogurile MCP – Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati