Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta

Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta

  Publicat: 01 Apr 2010       15678 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la data de 11.07.2008, reclamantele Z.E. si L.F. au chemat in judecata pe paratul B.V., solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna evacuarea acestuia din imobilul proprietatea lor, situat in comuna P., judetul Mehedinti, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata .

Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Principiu de baza al procesului penal,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acel drept de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie ca apartine simultan si concurent la doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana careia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la evidenta populatiei, i se permite sa foloseasca o parte din suprafata locativa, de catre persoana care detine legal,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana careia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la evidenta populatiei, i se permite sa foloseasca o parte din suprafata locativa, de catre persoana care detine legal,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In motivarea cererii, reclamantele au aratat ca sunt proprietarele imobilului sus-mentionat, ce provine din mostenire de la parintii lor decedati, ca reclamanta Z.E. a fost casatorita cu paratul, de care s-a despartit prin divort in luna mai 2008, cand i-a pus in vedere sa paraseasca imobilul, intrucat nu are un titlu locativ. S-a aratat ca paratul este foarte violent, provoaca scandal, tulbura linistea, lovind si amenintand cu moartea pe reclamante.Prin Sentinta civila nr. 1877 din 29.10.2008, Judecatoria Vanju Mare a respins actiunea ca inadmisibila, in motivare retinandu-se ca paratul a locuit in imobilul din care se cere evacuarea sa, in calitate de fost sot al uneia dintre reclamante, ca a construit la imobil un gard, un patul, un sopru, comportandu-se ca un adevarat proprietar, iar reclamantele nu au facut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului din care solicita evacuarea. S-a mai aratat ca, fata de dispozitiile Legii nr. 114/1996, prin simpla convietuire cu titularul de contract, paratul a dobandit drept locativ propriu asupra locuintei, astfel fiind, actiunea in evacuare nu poate fi primita.Impotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantele, in motivare sustinand ca, desi instanta nu a fost investita cu nici o cerere pentru a stabili regimul juridic al bunurilor despre care fac vorbire martorii, s-a pronuntat asupra unor drepturi ce nu a facut obiectul litigiului, fiind incalcat principiul disponibilitatii, dreptul de aparare si principiul contradictorialitatii, in actiunea in evacuare instanta vorbind de prezumtia comunitatii de bunuri, de faptul ca paratul s-ar fi comportat ca un adevarat proprietar si ca are un drept propriu asupra imobilului.Au mai sustinut ca instanta a retinut gresit ca paratul ar fi dobandit drepturi locative asupra imobilului datorita convietuirii cu titularul de contract, deoarece la data formularii actiunii paratul nu mai avea calitatea de sot, casatoria fiind desfacuta la data de 06.05.2008.Prin Decizia civila nr. 88 din 27 februarie 2009 a Tribunalului Mehedinti s-a respins apelul ca nefondat.Tribunalul a retinut ca evacuarea, ca sanctiune civila aplicabila in cazul neindeplinirii de catre locatar a obligatiilor ce-i revin in baza raporturilor de locatiune, este admisibila numai in materia drepturilor locative, prin urmare nu poate fi folosita de catre proprietarul unui imobil al carui drept este ingradit in exercitarea atributelor sale, pentru a obtine restituirea acestui bun de la cel care-l detine, proprietarul avand la indemana o actiune petitorie, in revendicare.S-a constatat ca intre parti nu exista raporturi locative, iar reclamantelor, care fac dovada ca au dobandit prin mostenire un imobil cu doar doua camere, paratul le contesta calitatea de proprietare asupra intregului imobil, martorii propusi in aparare sustinand ca, in timpul casatoriei cu reclamanta Z.E., paratul ar fi edificat anumite bunuri si ar fi imbunatatit altele.S-a aratat ca prin actiunea promovata nu se urmareste doar dobandirea posesiei materiale a imobilului, ci chiar stabilirea dreptului de proprietate al reclamantelor, astfel ca mijlocul procedural ales de acestea nu este admisibil.Impotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantele, motivand ca in mod gresit a fost respinsa actiunea, desi paratul nu are un titlu locativ, nu a solicitat instituirea unui drept de retentie si nu are un drept de proprietate asupra vreunei dependinte. S-a sustinut ca motivarea instantelor este straina de natura pricinii, ca in apel nu s-a raspuns criticilor formulate si s-au respins nejustificat cererile de probatorii solicitate.Recurentele au sustinut ca instantele au ignorat raspunsul paratului la interogatoriu, acesta recunoscand ca locuinta este degradata, ceea ce dovedeste ca nu avea posibilitati materiale pentru refacerea imobilului si ca nu justifica un drept de proprietate .S-a aratat ca in mod gresit a fost retinuta exceptia inadmisibilitatii actiunii, desi in acest caz legea nu obliga partea sa formuleze un anumit tip de actiune si nu limiteaza apararea dreptului de folosinta prin actiunea in revendicare. Reclamantele au solicitat evacuarea paratului, negand dreptul acestuia de folosinta, care nu este un drept real, astfel incat instanta trebuia sa se pronunte asupra acestui drept, cat timp reclamantele nu au solicitat protejarea dreptului de proprietate .S-a sustinut ca la desfacerea casatoriei paratul a pierdut dreptul locativ iar prin modul in care a fost solutionata actiunea s-a incalcat dreptul reclamantelor de acces la un tribunal, reglementat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. S-a facut referire la jurisprudenta instantei europene, respectiv la cauzele Sabin Popescu c. Romaniei, Canciovici c. Romaniei.Recursul este fondat si urmeaza a fi admis, fiind incidente motivele de recurs prevazute de art. 304 pct. 8 si 9 Cod Procedura Civila.Analizand dreptul de proprietate al reclamantelor, instantele de fond au facut o gresita aplicare a dispozitiilor art. 480 Cod Civil, considerand ca in speta acesta poate fi aparat doar prin promovarea unei actiuni in revendicare.Reclamantele au investit instanta cu solutionarea unei actiuni cu obiect determinat si anume evacuarea paratului dintr-un imobil, motivand ca sunt proprietarele bunului, iar paratul nu are un titlu locativ, fiind fostul sot al uneia dintre reclamante.Instantele au considerat gresit ca trebuia promovata o actiune in revendicare, facand confuzie intre specificul fiecarui tip de actiune .Astfel, actiunea in revendicare este o actiune reala, reglementata de art. 480 Cod Civil, ca fiind mijlocul juridic pus la indemana proprietarului neposesor, impotriva posesorului neproprietar, prin care cere instantei sa i se recunoasca dreptul de proprietate, drept negat de parat.Caracterul petitoriu al actiunii in revendicare este cel care face diferenta intre cele doua actiuni . Prin revendicare, reclamantul cere sa se stabileasca de catre instanta ca el este proprietarul bunului si sa i se respecte acest drept, iar pentru solutionarea actiunii instanta trebuie sa compare titlurile partilor.Potrivit art. 1410 Cod Civil, actiunea in evacuare este specifica raporturilor de locatiune, adica acelora prin care locatorul s-a obligat sa procure locatarului folosinta pe timp determinat a unui bun. Partile nu transmit un drept real, ci locatarul devine detentor precar, are obligatia de a restitui bunul, fiind stabilite raporturi de obligatii .Actiunea in evacuare presupune intotdeauna ca intre parti sa se fi stabilit anterior un raport privitor la folosinta bunului, un acord, indiferent daca acesta este unul oneros, specific contractului de locatiune, sau unul cu titlu gratuit, cum este cazul contractului de imprumut de folosinta. Acestor raporturi li se circumscrie si situatia celor care folosesc o locuinta in calitate de tolerati, datorita unor raporturi specifice in care se afla cu titularul dreptului de proprietate, cel mai adesea, raporturi de rudenie. Intre proprietarul unei locuinte si cel tolerat se incheie un contract, in sensul de "negotium", prin care se permite folosinta locuintei, proprietarul convenind sa imparta sau chiar sa cedeze unul din atributele dreptului sau de proprietate, avand oricand dreptul sa dispuna de bunul sau ori sa solicite incetarea raportului stabilit.Prima instanta a facut referire la drepturile locative proprii dobandite de sotul titularului de contract, potrivit Legii nr. 114/1996, insa aceste dispozitii nu sunt aplicabile in speta, pentru ca se refera strict la titularul unui contract de inchiriere, ori, in speta, reclamantele sunt proprietare ale bunului imobil, iar paratul a avut calitatea de tolerat in locuinta, in perioada casatoriei sale cu una dintre reclamante.Reclamantele sunt indreptatite sa promoveze o actiune in evacuare pentru ca a existat un acord asupra folosintei imobilului de catre parat pana la data divortului si pentru faptul ca nu se solicita sa se stabileasca de catre instanta careia dintre parti ii apartine proprietatea, acest drept nefiind negat.Caracterele actiunii in revendicare nu se regasesc in speta, atributul folosintei putand fi aparat de reclamante prin actiunea in evacuare.Acestea au facut dovada ca sunt proprietarele imobilului, constructie si teren, depunand la dosar Titlu de proprietate nr. 47862/1997, Adeverinta nr. 2672/2009 a Primariei P. din care rezulta ca toate constructiile de pe teren (casa in suprafata de 195 m.p., anexa din caramida in suprafata de 88 m.p.) au fost edificate in anul 1902, iar paratul nu a contestat acest drept .Motivarea instantelor de fond in sensul ca paratul a efectuat lucrari de amenajare a constructiei sunt nefondate si nesustinute de parat in aparare, astfel ca s-a incalcat principiul disponibilitatii. Mai mult, prin Sentinta civila nr. 1928 din 10 aprilie 2009 a Judecatoriei Drobeta-Turnu Severin s-a dispus partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei de parat cu reclamanta Z.E., iar paratul nu a solicitat a se retine ca ar fi avut o contributie la imbunatatirea imobilului in litigiu sau la edificarea unor constructii anexa.Concluzia care se impune este aceea ca instantele au facut o gresita aplicare a dispozitiilor legale, stabilind gresit raportul juridic dedus judecatii, astfel ca hotararile pronuntate sunt nelegale, potrivit art. 304 pct. 8 si 9 Cod Procedura Civila. Cum fondul cauzei a fost antamat de instantele anterioare, care au facut referire la drepturile partilor asupra imobilului si la raporturile juridice dintre ele, nu se impune aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 5 Cod Procedura Civila, asa cum s-a solicitat de catre recurente, prin aparator, la dezbaterile pe fond .In temeiul art. 312 Cod Procedura Civila se va admite recursul, se va modifica decizia in sensul ca se va admite apelul, iar potrivit art. 296 Cod Procedura Civila se va schimba sentinta si se va admite actiunea, dispunandu-se evacuarea paratului din locuinta in litigiu, situata in com. P., judetul Mehedinti.


Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Decizia nr. 705 din 01/06/2009


Citeşte mai multe despre:    Evacuare    Sot turbulent    Legea 114/1996    Locuinta    Principiul disponibilitatii    Interogatoriu    Conventia Europeana a Drepturilor Omului    Art. 480 Cod Civil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea in Cauza D.M.D. impotriva Romaniei, din 03.10.2017
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

Conceptul factorilor de risc profesional care impun pensionarea anticipata este recunoscut de peste 50 de ani in reglementarile romanesti
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 405/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017

Distinctie intre criteriile de recunoastere a grupei I de munca (conditii speciale) anterior si ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila nr. 142/2017, Sentinta civila nr. 142/2017, in sedinta publica din data de 26.01.2017

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Invocarea exceptiei de nelegalitate. Aplicarea in timp a prevederilor art. 4 din Legea 554/2004
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 615 din 29 martie 2016

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015

Constatarea nulitatii absolute a unui act juridic in situatia in care este invocata o cauza ilicita
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 893 din 24 martie 2015

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005Articole Juridice

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Competenta dupa materie si valoare a judecatoriei in Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de locatiune in contextul prevederilor noului Cod Civil aduce schimbari insemnate in relatia dezvoltator - chirias
Sursa: EuroAvocatura.ro

NCPC: Caracterul executoriu al contractului de inchiriere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce trebuie sa stie persoanele cu mobilitate redusa care calatoresc cu avionul
Sursa: EuroAvocatura.ro