Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Evacuare. Cerere inadmisibila in absenta raporturilor locative decurgand dintr-un contract de inchiriere

Evacuare. Cerere inadmisibila in absenta raporturilor locative decurgand dintr-un contract de inchiriere

  Publicat: 15 Apr 2010       17007 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
In cazul in care intre parti nu s-a incheiat contract de inchiriere, proprietarul are la indemana doar revendicarea pentru a reintra in stapanirea bunului detinut fara drept de o alta persoana .

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Varietate speciala a contractului de locatiune avand ca obiect o locuinta si fiind supus unei reglementari speciale, derogatorii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,


In nici un caz proprietarul nu poate solicita evacuarea, daca nu a incheiat contract de locatiune cu cel ce-i ocupa bunul; daca s-ar admite teza contrara, s-ar ajunge la a se confunda revendicarea imobiliara cu evacuarea, ceea ce este de neconceput.
Judecatoria Buftea a respins ca neintemeiata actiunea prin care reclamantele H.E. si N.M. au solicitat evacuarea paratului T.A. din imobilul situat in comuna A. str. F. judetul Ilfov, imobil compus din teren in suprafata de 2000 mp. si casa de locuit cu anexe gospodaresti.
Reclamantele au declarat apel, criticand sentinta sus citata sub urmatoarele aspecte:
1. Proprietarul unui imobil, contrar opiniei primei instante, poate recurge la calea actiunii evacuare impotriva celui ce-i ocupa bunul si daca intre parti nu exista raporturi locative. Doctrina si practica judiciara in materie sunt in acest sens. Rezulta ca reclamantele nu trebuiau sa faca dovada existentei unor raporturi locative astfel ca in mod gresit li s-a respins actiunea .
Actiunea in evacuarea este un instrument juridic la indemana proprietarului sau posesorului unui imobil, pentru apararea folosintei bunului sau (usus), ca dezmembramant al dreptului de proprietate . De aceea, de esenta actiunii in evacuare nu sunt raporturile locative.
2. Gresit se sustine ca reclamantele ar avea la indemana doar actiunea in revendicare pentru a reintra in posesia imobilului. De esenta actiunii in revendicare este ipoteza in care cele doua parti in proces emit pretentii reciproce cu privire la dreptul de proprietate. Aceasta ipoteza nu regaseste in speta.
3. Reclamantele au facut dovada dreptului lor de proprietate asupra imobilului.
In mod eronat insa instanta le-a respins proba cu interogatoriu prin care s-ar fi putut dovedi modul in care paratul a ajuns sa ocupe imobilul. Dubiile primei instante, sub acest aspect, nu sunt imputabile reclamantelor.
4. Gresita este si retinerea primei instante in sensul ca evacuarea nu se poate dispune de un imobil teren, ci numai dintr-o constructie. Nu poate exista constructie fara un teren pe care fie amplasata. Dealtfel, in general, cand sunt admise actiunile in evacuarea se dispune evacuarea din constructie si implicit si de pe terenul aferent, neexistand situatii in care capatul de cerere privind evacuarea de pe teren sa fie respins; oricum, prima instanta ar fi trebuit sa admita macar in parte actiunea si sa dispuna evacuarea paratului din casa de locuit.
In dovedirea motivelor de apel s-au depus acte .Tribunalul a respins apelul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:
Din probatoriul administrat (acte) rezulta cu claritate ca apelantele sunt proprietarele imobilului situat in comuna A. str. F., judetul Ilfov, compus din casa de locuit si anexe gospodaresti teren aferent in suprafata de 2000 mp. Acest imobil este ocupat in prezent de intimat, care nu dispune de vreun titlu care sa justifice stapanirea bunului in litigiu. Insa, de vreme ce intre partile din proces nu s-a incheiat niciodata un contract de inchiriere cu privire la bunul imobil, apelantele nu sunt indreptatite sa solicite evacuarea paratului din imobil. Daca s-ar impartasi opiniile exprimate de reclamante prin motivele de apel s-ar ajunge sa se confunde doua institutii juridice diferite, actiunea in revendicare imobiliara si actiunea in evacuare.
In esenta, revendicarea este o actiune reala, imprescriptibila si care se timbreaza in raport de valoarea bunului in litigiu. Evacuarea este o actiune personala, prescriptibila in termenul general de prescriptie si supusa unei taxe fixe de timbru.
Revendicarea este actiunea proprietarului neposesor indreptata impotriva celui ce ii ocupa imobilul fara drept (adica exact situatia din speta).
Evacuarea este actiunea ce apara dreptul de creanta (de aceea este o actiune personala), corelativ obligatiei de predare a bunului inchiriat. Aceasta actiune se afla doar la indemana celui ce a inchiriat (a locatorului) si poate fi folosita cand chiriasul refuza predarea bunului, de exemplu in cazul in care locatiunea a incetat ori se foloseste bunul contrar destinatiei pentru care a fost inchiriat. Deci evacuarea presupune intotdeauna existenta unor raporturi locative, decurgand dintr-un contract de inchiriere, situatie ce nu se regaseste in speta.
Este adevarat ca in situatia in care locatorul este si proprietar, acesta poate utiliza si actiunea in revendicare, dar si actiunea in evacuare (de aici si confuzia pe care o fac apelantele intre cele doua institutii), insa, in cazul in care intre parti nu s-a incheiat contract de inchiriere, proprietarul are la indemana doar revendicarea pentru a reintra in stapanirea bunului detinut fara drept de o alta persoana . Aceasta este calea pe care trebuie s-o utilizeze apelantele, astfel ca in mod corect prima instanta a respins actiunea in evacuare.
Daca o asemenea actiune ar fi fost admisa, in lipsa unui contract de locatiune, s-ar fi ajuns sa se eludeze legea taxelor de timbru, apelantele neindeplinindu-si obligatia de a timbra la valoarea obiectului revendicat, ceea ce, bineinteles, nu poate fi admis.
In raport de toate cele ce preced este evident ca motivele de apel sunt nefondate.
Astfel, referitor la primul motiv de apel trebuie aratat ca actiunea in evacuarea se afla la indemana locatorului (cel ce a inchiriat), nu la indemana proprietarului. Doar daca proprietarul este si locator, acesta poate folosi actiunea in evacuarea, insa in speta nu putem vorbi de o asemenea actiune .
In nici un caz proprietarul nu poate solicita evacuarea, daca nu a incheiat contract de locatiune cu cel ce-i ocupa bunul; daca s-ar admite teza contrara, s-ar ajunge la a se confunda revendicarea imobiliara cu evacuarea, ceea ce este de neconceput.
Cat priveste al doilea motiv de apel, este necesar a se preciza ca actiunea in revendicare este o actiune reala (prin care se apara dreptul real de proprietate). Ea trebuie folosita atat in situatia cand partile in proces invoca titluri de proprietate privind acelasi imobil, cat si in cazul in care doar reclamantul depune un asemenea titlu . Deci nu se poate sustine ca revendicarea imobiliara presupune intotdeauna existenta unor pretentii reciproce cu privire la dreptul de proprietate.
Al treilea motiv de apel nu poate fi primit, neavand relevanta (fata de obiectul cauzei) imprejurarea modului in care intimatul a ocupat imobilul. Acesta nu poate fi evacuat din imobil intrucat intre parti nu s-a incheiat niciodata un contract de inchiriere .
In sfarsit, privitor la ultimul motiv de apel se impune concluzia ca evacuarea se poate dispune intotdeauna dintr-un spatiu locativ. Or, spatiile locative se aflau intotdeauna in constructii cu destinatie de locuinta . Deci, evacuarea de pe teren nu poate fi conceputa, caci terenul ca atare nu poate fi locuit.
Este adevarat ca terenurile pot fi aa‚¬A“inchiriateaa‚¬ť, situatii in care avem de a face cu arendarea sau concesionarea acestora, insa si in asemenea cazuri, cel ce a arendat sau concesionat un teren ce-i apartine (situatie in care nu se afla apelantele) are la indemana actiuni specifice contractelor incheiate neputand solicita evacuarea de pe teren .
Cand se dispune evacuarea dintr-un apartament (frecventa in practica judiciara), ceea ce se are in vedere este inexistenta titlului locativ al celui ce ocupa locuinta, adica incetarea, din varii cauze, a dreptului de folosinta locativa: este situatia asa numitei evacuari pentru aa‚¬A“lipsa de titluaa‚¬ť locativ.
In aceste cazuri se tine seama de faptul ca, privitor la unitatea locativa in litigiu vazuta ca spatiu de locuit independent de terenul aferent, nu mai exista un titlu locativ al celui ce ocupa. De aceea, in situatii de acest gen, se concepe si aa‚¬A“evacuareaaa‚¬ť de pe terenul aferent unitatii locative, insa numai pentru ca elementul cel mai important este locuinta si nu terenul aferent ei.
In situatia din speta, casa de locuit nu apare ca o unitate locativa, caci cu privire la ea nu s-a incheiat un contact de inchiriere din care sa izvorasca obligatia celui ce o ocupa de a preda locuinta .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti, sectia a III-a civila - Decizia nr. 605/A din 8 aprilie 2002


Citeşte mai multe despre:    Evacuare    Actiune in evacuare    Chirias    Actiune in revedicare    Raporturi locative    Locuinta    Titlu locativ
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea in Cauza D.M.D. impotriva Romaniei, din 03.10.2017
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

Conceptul factorilor de risc profesional care impun pensionarea anticipata este recunoscut de peste 50 de ani in reglementarile romanesti
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 405/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017

Distinctie intre criteriile de recunoastere a grupei I de munca (conditii speciale) anterior si ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila nr. 142/2017, Sentinta civila nr. 142/2017, in sedinta publica din data de 26.01.2017

Inexistenta premisei producerii prejudiciului solicitat de salariat. Nedovedirea legaturii de cauzalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze prinvind Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 3080

Invocarea exceptiei de nelegalitate. Aplicarea in timp a prevederilor art. 4 din Legea 554/2004
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 615 din 29 martie 2016

Efectele cererii de chemare in judecata a unei persoane predecedate la data sesizarii instantei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 606 din 24 februarie 2015

Constatarea nulitatii absolute a unui act juridic in situatia in care este invocata o cauza ilicita
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 893 din 24 martie 2015

Actiune in revendicare formulata impotriva unei societati comerciale aflata in procedura insolventei. Suspendarea litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.1409 din 15 mai 2014

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005Articole Juridice

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Competenta dupa materie si valoare a judecatoriei in Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de locatiune in contextul prevederilor noului Cod Civil aduce schimbari insemnate in relatia dezvoltator - chirias
Sursa: EuroAvocatura.ro

NCPC: Caracterul executoriu al contractului de inchiriere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce trebuie sa stie persoanele cu mobilitate redusa care calatoresc cu avionul
Sursa: EuroAvocatura.ro