Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Prezumtia de donatie. Contract de vanzare-cumparare cu drept de abitatie viager

Prezumtia de donatie. Contract de vanzare-cumparare cu drept de abitatie viager

  Publicat: 28 Apr 2010       10855 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin Sentinta civila nr. 4472/18.03.2009 a Judecatoriei Iasi, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual-active a reclamantului V.N., invocata de instanta din oficiu, a respins cererea formulata de reclamantul V.N.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acele donatii ascunse sub forma unui act juridic cu titlu oneros.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Varietate a uzufructului, avand ca obiect o casa de locuit
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

in contradictoriu cu paratii A.D., A.G. si A.P., ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesual-activa si a respins cererea formulata de reclamanta V.A. in contradictoriu cu paratii A.D., A.G. si A.P., ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut urmatoarele:Calitatea procesual-activa reprezinta una dintre conditiile generale ale exercitarii dreptului la actiune, alaturi de capacitatea procesuala, de afirmarea unui drept si de interes, prin calitate procesual-activa intelegand existenta unei identitati intre persoana care formuleaza cererea de chemare in judecata si subiectul activ al raportului juridic dedus judecatii.Or, in cauza de fata instanta a constatat ca prin cererea de chemare in judecata s-a solicitat constatarea caracterului simulat de vanzare-cumparare ca fiind in realitate o donatie deghizata, motivata de aplicabilitatea dispozitiilor art. 845 Cod Civil, cerere care nu poate fi facuta decat de o persoana care are calitatea de mostenitor legal.In litigiul de fata, instanta a retinut, insa, ca reclamantul V.N. nu este mostenitorul legal direct al defunctului A.N., care a incheiat contractul de vanzare-cumparare cu paratii, ci este sotul reclamantei V.A., aceasta fiind singura care are calitate de mostenitoare legala.Pe fondul cauzei, analizand cererea de chemare in judecata, prin prisma materialului probator aflat la dosarul cauzei, instanta a apreciat ca aceasta este neintemeiata avand in vedere urmatoarele considerente:In fapt, instanta a retinut ca reclamantii au solicitat instantei sa constate caracterul simulat al Contractului autentificat sub nr. 495/2005, contract care reprezinta in opinia lor, in realitate o donatie deghizata si nu un contract de vanzare-cumparare astfel cum a fost el denumit de parti, intrucat presupusii cumparatori ai imobilului, ce formeaza obiectul contractului, paratii in speta de fata, sunt mostenitori legali ai defunctului A.N., tatal reclamantei si ai paratului, iar ea, reclamanta, in calitate de mostenitoare legala nu a consimtit niciodata la instrainarea bunului.In drept, potrivit dispozitiilor art. 845 Cod Civil "valoarea bunurilor instrainate unui succesibil in linie dreapta, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezerva de uzufruct va fi socotita in portiunea disponibila si excedentele, de este, se va trece in masa succesiuni. Imputatia si raportul nu pot fi cerute de succesibilul in linie dreapta care a consimtit la aceste instrainari".Astfel, instanta a retinut ca dispozitiile mai sus mentionate, instituie o prezumtie de donatie, cu consecinta aducerii bunului ce a facut obiectul sau la masa succesorala, in vederea reintregirii acesteia, prezumtie instituita in favoarea mostenitorilor rezervatari si potrivit careia instrainarea cu titlu oneros facuta unui succesibil in linie dreapta reprezinta o donatie, daca instrainarea s-a facut cu rezerva uzufructului sau cu sarcina unei rente viagere, iar deghizarea nu este invocata de un mostenitor in linie dreapta care sa fi consimtit la incheierea actului.Instanta a mai constatat insa ca, actul de vanzare-cumparare, supus litigiului, reprezinta o instrainare cu drept de abitatie viager in favoarea vanzatorilor, iar dispozitiile art. 845 Cod Civil isi gasesc aplicabilitate doar in cazul in care instrainarea se face cu rezerva uzufructului sau a unei rente viagere, dispozitiile fiind de stricta interpretare, neputand fi extinse efectele sale si in cauza de fata, avand in vedre si principiul de drept conform caruia "ubi lex non distinquit, nec nos distinqvere debemus" - unde legea nu distinge, nici noi (interpretul legii) nu trebuie sa distingem.


Pronuntata de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 4472 din 18 martie 2009


Citeşte mai multe despre:    Art. 845 Cod Civil    Donatie    Simulatie    Abitatie    Donatie deghizata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conditiile de admisibilitate in cazul contestatiei in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 318 alin. (1) teza a II-a din VCPC
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 770 din 10 martie 2015

Taxe vamale. Mijloc de transport aflat in regim de admitere temporara. Donatie. Regim vamal aplicabil.
Pronuntaţă de: Decizia nr.1554 din 10 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Taxa vamala. Autoturism introdus in tara de un turist in regim de admitere temporara. Donatie facuta ulterior unei fundatii non-profit. Consecinte cu
Pronuntaţă de: Decizia nr.364 din 5 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxe vamale. Mijloc de transport aflat in regim de admitere temporara. Donatie. Regim vamal aplicabil.
Pronuntaţă de: Decizia nr.1554 din 10 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Taxa vamala. Autoturism introdus in tara de un turist in regim de admitere temporara. Donatie facuta ulterior unei fundatii non-profit. Consecinte cu
Pronuntaţă de: Decizia nr.364 din 5 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxe vamale. Mijloc de transport aflat in regim de admitere temporara. Donatie. Regim vamal aplicabil.
Pronuntaţă de: Decizia nr.1554 din 10 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Taxa vamala. Autoturism introdus in tara de un turist in regim de admitere temporara. Donatie facuta ulterior unei fundatii non-profit. Consecinte cu
Pronuntaţă de: Decizia nr.364 din 5 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Revocarea unui contract de donatie avand ca obiect bunuri aflate in patrimoniul unei societati in insolventa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.5036 din 5 noiembrie 2013

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Pierderea calitatii procesuale prin transmiterea dreptului litigios
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 415 din data 12.04.2011Articole Juridice

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Clauza de inalienabilitate in Noul Cod civil (art. 627-629)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Unele consideratii privind efectul particular al reprezentarii succesorale in Noul cod civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Transmisiunea mostenirii (Art. 1100-1134)
Sursa: EuroAvocatura.ro