din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Pierderea calitatii procesuale prin transmiterea dreptului litigios

Pierderea calitatii procesuale prin transmiterea dreptului litigios

  Publicat: 21 Nov 2012       3815 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
In faza procesuala a apelului, intervenientul RM a formulat cerere de aderare la apel, invocand faptul ca tatal sau RS i-a donat partea sa de mostenire ramasa de pe urma defunctei RI, in baza actului nr. 499/2007, emis in Germania, tradus in limba romana si apostilat.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.


Prin decizia nr. 1261 A720.11.2009 Tribunalul Bucuresti a respins apelurile paratilor, a admis cererea de aderare la apel si, constatand ca RS i-a donat partea sa de mostenire ramasa de pe urma defunctei RI fiului RM, a schimbat in parte sentinta apelata, in sensul ca, urmare a admiterii actiunii si a cererii de interventie principala, a obligat pe parati sa predea apartamentele in litigiu catre reclamantul SV si intervenientul RM.


Impotriva acestei decizii s-a formulat recurs de catre paratii persoane fizice exclusiv sub aspectul raportului juridic existent intre acestia, pe de o parte si reclamantul SV si intervenientul RM, fata de care au fost obligati la restituire, pe de alta parte . Dispozitia implicita a instantei de apel, de respingere a cererii de interventie a intervenientului RS, ca urmare a pierderii de catre acesta a calitatii procesuale prin transmiterea dreptului litigios catre fiul sau RM, nu a fost atacata in recurs, intrand sub puterea lucrului judecat.


Imprejurarea ca in dispozitivul deciziei din recurs a fost mentionat numele intervenientului RS nu este relevanta in aprecierea calitatii de parte a acestei persoane in fazele procesuale ulterioare apelului, deoarece prin decizia din recurs nu se rezolva problema raportului dintre parati si RS, paratii nefiind obligati la nimic in raport cu aceasta persoana .


In raport de aceste constatari, Curtea apreciaza ca RS si-a pierdut calitatea procesuala ca urmare a deciziei din apel, prin care s-a constata ca acesta, prin actul de donatie, si-a transmis drepturile decurgand din mostenire, inclusiv dreptul litigios din acest proces, la care este atasata calitatea procesuala activa, catre fiul sau, intervenientul RM. In consecinta, nu se impunea introducerea in cauza si citarea mostenitorilor lui RS in faza procesuala a recursului.


Pe de alta parte, Curtea considera ca motivul de contestatie in anulare prevazut de art. 317 pct. 1 C. pr. civ. poate fi invocat exclusiv de partea care nu a fost citata sau, in speta, de mostenitorii acesteia, carora li s-a produs o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea hotararii pronuntate in recurs (nelegala citare sau lipsa citarii reprezentand o cauza de nulitate relativa, ce poate fi invocata doar de partea lezata). Or, in speta, contestatorii nu invoca o astfel de neregularitate procedurala in ceea ce-i priveste, ci raportat la o alta persoana, care, asa cum s-a aratat, nu mai avea calitatea de parte in cauza, ca urmare a instrainarii dreptului litigios.


Sustinerea contestatorilor, in sensul ca hotararea din recurs ar fi lovita de nulitate absoluta, deoarece s-a pronuntat in contradictoriu cu o persoana decedata, nu poate fi avuta in vedere, deoarece o astfel de critica nu poate fi incadrata in niciunul dintre motivele de contestatie in anulare prevazute de art. 317 si art. 318 C. pr. civ. Numai neregularitatea procedurii de citare poate antrena mecanismul contestatiei in anulare, iar in acest caz, nulitatea are natura relativa si nu poate fi invocata decat de catre mostenitorii celui decedat, ceea ce nu este cazul in speta.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 415 din data 12.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Intervenient    Mostenire    Mostenitor    Persoana fizica    Tribunalul Bucuresti    Nulitate relativa    Cerere de aderare la apel    Cerere de interventie principala    Calitate procesuala activa    Donatie    Contestatie in anulare    Contestator    Nulitate absoluta    Persoana decedata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu