Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Posibilitatea executarii silite a obligatiilor contractuale, dupa rezilierea contractului

Posibilitatea executarii silite a obligatiilor contractuale, dupa rezilierea contractului

  Publicat: 09 Jun 2010       6640 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Prin Sentinta civila nr. 1332/07 aprilie 2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui in dosarul nr. 1610/333/2010 a fost admisa contestatia la executare formulata de contestatoarea-debitoare SC "B" SRL, in contradictoriu cu intimata SC MG IFN SA si s-a dispus anularea executarii silite insasi, pornita in temeiul contractului de leasing .

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.


Contractul se refera la transmiterea dreptului de folosinta a unui autoturism catre contestatoare.Din cererea de executare silita adresata de creditoare executorului judecatoresc rezulta ca obiectul executarii il constituie obligatiile contractuale ale debitoarei, pe care aceasta refuza sa le execute.Imputernicirea data de creditoare catre SC A. P.S. Romania SRL pentru recuperarea creantelor lamureste si mai bine obiectul executarii in sensul ca acesta consta in rate leasing restante, penalitati, taxe si alte cheltuieli conform contractului. Din raportul facturilor restante atasat imputernicirii rezulta ca acestea dateaza din perioada 1.11.2008-1.04.2009.Insa, la data de 30.10.2008 debitoarea-contestatoare a notificat creditoarea ca solicita incetarea pe cale amiabila a contractului de leasing datorita problemelor financiare, desi contractul de leasing nu-i recunoaste acest drept .Notificarea debitoarei nu a fost insa urmata de acordul creditoarei privind rezilierea de comun acord a contractului, dimpotriva, aceasta a continuat sa emita facturi lunare pentru ratele datorate de debitoare la contract .Din punct de vedere legal, atat timp cat contractul se incheie in baza acordului de vointa al partilor si desfiintarea lui se face pe acelasi principiu, in caz contrar fiind necesara interventia instantei conform art. 1021 Cod civil.Creditoarea a continuat sa emita facturile lunare de plata a ratelor rezulta implicit ca nu a fost de acord cu o reziliere amiabila a contractului.Abia dupa ce debitoarea a inregistrat mai multe rate scadente neplatite, creditoarea a reziliat contractul de drept in temeiul clauzei existente in contract la art. 17 lit. d, clauza care reprezinta de fapt un pact comisoriu de gradul IV, unilateral. Data rezilierii conform notificarii a fost 26.03.2009 dupa ce, in prealabil, la 13.03.2009 creditoarea intrase in posesia autoturismului.Contractul fiind reziliat se pune problema daca debitoarea mai datoreaza creditoarei ratele lunare restante pana la data rezilierii, asa cum le solicita aceasta. Instanta considera ca nu, intrucat o cerere venita in acest sens din partea creditoarei echivaleaza cu o executare a contractului in conditiile in care ea insasi a optat pentru desfiintarea lui.Conform art. 1021 Cod civil partea care si-a indeplinit obligatiile contractuale are alegerea sau sa oblige cealalta parte de a executa conventia daca este posibil sau sa ceara desfiintarea conventiei cu daune-interese .Prin urmare, daca creditoarea a optat pentru desfiintarea conventiei ea nu mai poate solicita de la debitoare decat daune-interese, daune care desigur trebuie dovedite.Instanta a apreciat ca executarea silita a debitoarei pentru obligatiile contractuale neexecutate in conditiile in care contractul a fost reziliat, este nelegala motiv pentru care executarea silita a fost desfiintata.


Pronuntata de: Judecatoria Vaslui - Sentinta civila nr. 83 din 07 martie 2010


Citeşte mai multe despre:    Reziliere    Art. 1079 Cod civil    Art. 982 Cod Civil    Contract de leasing    Art. 969 Cod civil    Executare silita    Art. 1021 Cod civil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Contestatie decizie de concediere. Decizie de constatare a incetarii de drept a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul BRASOV - SENTINtA Nr. 882 din 12 Noiembrie 2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei sau in temeiul contractului, al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

Lipsa laturii obiective ale procesului-verbal de control. Refuzul salariatului de a semna contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul B, Sectia a III-a Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 842/CA/2016 din 05.05.2016Articole Juridice

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cum se incheie corect un contract de comodat
Sursa: Avocat Cristian Darie

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Fideiusiunea definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro