din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1550 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata

  Publicat: 12 Mar 2020       1558 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Aceasta trebuie, daca este cazul, sa ia masuri de cercetare judecatoreasca pentru a obtine elementele de drept si de fapt necesare in scopul acestei verificari In decembrie 2007, doamna Gyorgyne Lintner a incheiat cu UniCredit Bank Hungary, o banca maghiara, un contract de imprumut ipotecar incheiat in moneda straina.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseste produsul ca parte a unei operatii sau activitati
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Acest contract contine anumite clauze care confera UniCredit Bank dreptul de a modifica ulterior continutul contractului. In continuare, doamna Lintner a formulat o actiune in fata instantelor maghiare, prin care solicita sa se constate nevaliditatea cu efect retroactiv a acestor clauze in temeiul Directivei privind clauzele abuzive1 , care prevede printre altele ca clauzele abuzive incluse in contracte incheiate intre un consumator si un profesionist nu creeaza obligatii pentru consumator .


In 2014, legiuitorul maghiar a adoptat o legislatie care reglementeaza constatarea caracterului abuziv al clauzelor ce confera bancilor dreptul de a modifica unilateral contractele de imprumut incheiate cu consumatorii, precum si consecintele care trebuie desprinse in ceea ce priveste caracterul lor abuziv, astfel ca instantele maghiare nu mai sunt chemate sa se pronunte asupra compatibilitatii acestor clauze cu directiva.


Cu toate acestea, FA�vA�rosi TA�rvA�nyszA�k (Curtea din Budapesta-Capitala, Ungaria), sesizata cu actiunea formulata de doamna Lintner, solicita sa se stabileasca, in lumina jurisprudentei Curtii de Justitie, daca nu trebuie totusi sa se pronunte asupra compatibilitatii cu directiva a altor clauze din contractul de imprumut in litigiu, care nu erau vizate in cadrul actiunii. Aceste din urma clauze se refera in speta la certificatul notarial, la motivele de reziliere a contractului si la anumite cheltuieli care revin consumatorului. Instanta apreciaza ca din jurisprudenta Curtii reiese ca, in cauzele referitoare la contracte incheiate cu consumatorii, instanta nationala trebuie sa examineze din oficiu, adica din proprie initiativa, caracterul abuziv al clauzelor care figureaza in aceste contracte daca dispune de elementele de drept si de fapt necesare in acest sens.


In aceste conditii, FA�vA�rosi TA�rvA�nyszA�k solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca este obligata, in temeiul acestei directive, sa examineze din oficiu caracterul abuziv al tuturor clauzelor din contractul de imprumut in litigiu, chiar daca, pe de o parte, compatibilitatea lor cu directiva nu a fost pusa in discutie de consumator in actiunea sa si, pe de alta parte, examinarea lor nu este necesara pentru solutionarea actiunii mentionate.


In hotararea sa pronuntata Curtea precizeaza ca instanta in fata careia un consumator sustine ca anumite clauze care figureaza intr-un contract incheiat cu un profesionist sunt abuzive nu este obligata sa examineze din oficiu si individual caracterul eventual abuziv al tuturor celorlalte clauze din acest contract pe care consumatorul nu le-a atacat.


Aceasta trebuie insa sa efectueze o astfel de examinare a clauzelor, chiar necontestata de consumator, care sunt legate de obiectul litigiului, astfel cum este delimitat de parti, din moment ce dispune de elementele de drept si de fapt necesare in acest scop. Astfel, daca dosarul care ii este adresat ridica indoieli serioase in ceea ce priveste caracterul abuziv al acestor clauze, instanta trebuie sa il completeze solicitand partilor sa ii furnizeze lamuriri precum si documentele necesare.


In schimb, pentru a nu depasi limitele obiectului litigiului astfel cum este definit de parti in pretentiile lor, instanta nu este obligata, in temeiul directivei, sa examineze din oficiu caracterul eventual abuziv al altor clauze care nu sunt legate de obiectul acestui litigiu.


Curtea aminteste, pe de alta parte, ca toatele membre raman libere sa prevada, in dreptul lor intern si in optica asigurarii unui nivel de protectie mai ridicat consumatorului, o examinare din oficiu mai extinsa decat cea care trebuie efectuata in temeiul directivei.


In ceea ce priveste consecintele acestor constatari pentru prezenta cauza, Curtea arata ca FA�vA�rosi TA�rvA�nyszA�k pare sa considere ca clauzele in temeiul carora aceasta s-a adresat Curtii nu sunt legate de obiectul actiunii pe care doamna Lintner a introdus-o initial pentru a solicita constatarea nevaliditatii clauzelor care permit bancii sale sa modifice ulterior contractul sau de imprumut . Rezulta ca aceasta instanta pare sa nu fie tinuta, in temeiul directivei, sa examineze din oficiu caracterul abuziv al acestor prime clauze .


In sfarsit, Curtea aminteste ca instanta nationala chemata sa examineze caracterul abuziv al unei clauze contractuale vizate de o actiune cu care este sesizata trebuie sa tina seama de toate celelalte clauze din contractul respectiv, daca este necesar, in vederea acestei examinari, sa aprecieze efectul cumulativ al acestor clauze . Totusi, Curtea subliniaza ca din acestea nu rezulta ca instanta nationala este obligata sa examineze din oficiu toate aceste alte clauze in mod autonom din perspectiva caracterului lor eventual abuziv, ca parte a aprecierii nevaliditatii clauzei vizate in actiunea consumatorului.


Hotararea in cauza C-511/17 GyA�rgynA� Lintner/UniCredit Bank Hungary Zrt.


1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO 1993 L 95, p. 29, Editie speciala, 15/vol. 2, p. 273)

Citeşte mai multe despre:    clauze abuzive    examinare a clauzelor    contract imprumut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza cuprinsa intr-un contract de imprumut care prevede rambursarea sumei imprumutate in moneda straina in care a fost acordat imprumutul nu constituie in mod necesar o clauza abuziva
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Intinderea protectiei consumatorilor in cazul garantiilor imobiliare asupra locuintei familiale
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

CEDO: Bradateanu si altii impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Contract de leasing financiar incheiat intre doua societati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 321 din 11 februarie 2016