Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie decizie sanctionare disciplinara

Contestatie decizie sanctionare disciplinara

  Publicat: 16 Jul 2010       8891 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
La 8 mai 2009, contestatorul B.S. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 250/06.04.2009 emisa de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA BUCURESTI, comunicata la data de 09.04.2009 prin care a fost sanctionat cu "avertisment scris", masura disciplinara nejustificata, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna anularea acestei decizii

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In motivarea cererii a aratat ca sanctiunea disciplinara a fost aplicata contestatorului in calitatea sa de Director Adjunct al DRDP Craiova deoarece se face vinovat de nesocotirea dispozitiilor art. 9.2 lit. b din Contractul Colectiv de munca, art. 9 pct. 4, art. 22 pct. 6 din regulamentul intern, aceste considerente fiind identice cu cele ce au facut obiectul deciziei nr. 249/2009, emisa pe numele directorului regional D-l Lumezeanu Adrian.

In fapt, s-a retinut ca in noaptea de 19/20 februarie 2009 pe DN-56 Craiova - Calafat au aparut blocaje in trafic, urmare a neinterventiei utilajelor de deszapezire la care se renuntase partial cu doua zile inainte de producerea incidentului, aspect necomunicat CNADNR.Sub aspectul faptelor ce se imputa contestatorului, ca raspundere disciplinara, se invedereaza astfel:1. In ce priveste blocaje in trafic pe DN-56 Craiova - Calafat, urmare a interventiei unui numar redus de utilaje de deszapezire, aceasta fapta nu este de natura sa angajeze raspunderea disciplinara a petentului, deoarece blocajul DN 56 Craiova - Calafat Km 53-58 s-a produs pe fondul unor conditii meteorologice extreme, viscol puternic, situatie in care s-a respectat "Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice" si s-a trecut la deszapezire dupa ce s-a oprit viscolul, concomitent cu actiunea de scoatere a autovehiculelor surprinse de viscol.Pe de alta parte, masura de reducere a numarului de utilaje nu a fost de natura sa genereze respectivul blocaj, deoarece renuntarea la o parte din auto-utilaje incepand cu 17.02.2009, a vizat pentru districtul Galicea Mare disponibilizarea efectiva a unui singur utilaj - un incarcator, pe fondul atentionarii meteo "Cod Galben" pentru intervalul 19.02.2009 ora 15,00 - 21.02.2009, ora 2,00.Imprejurarea ca nu a fost incunostintat CNADNR despre numarul de utilaje de deszapezire, nu reprezinta o obligatie in persoana petentului, ca director adjunct al DRPD Craiova, nefiind retinuta prin Regulamentul Intern, CIM ori dispozitie a conducatorului ierarhic.2. In ce priveste caracterul incomplet sau nereal al informatiilor transmise Dispeceratul Central de Iarna privind viabilitatea portiunii de drum, fapt ce a generat interventia tarzie si blocarea traficului in noaptea de 19/20.02.2009 a aratat ca a fost sanctionat disciplinar seful districtului Galicea Mare, prin decizia de sanctionare nr. 3820/05.03.2009, fapta nefiind imputabila contestatorului.Astfel, cum nu se poate retine in sarcina contestatorului savarsirea vreunei abateri disciplinare (sub aspectul latirii obiective) urmeaza ca instanta sa aprecieze ca nu subzista nici sanctionarea sa disciplinara.In drept, actiunea se intemeiaza pe art. 263 alin. 2, art. 264 din Legea nr. 53/2003 R, art. 7 din Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice "indicativ AND 525-2005".A depus la dosar, in dovedirea contestatiei, urmatoarele inscrisuri, in copie: decizia nr. 250/06.04.2009 emisa de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA BUCURESTI, buletin de informare Metodologica, Regulamentul Intern, raspunsul contestatorului nr. 4972/23.03.2009 la raportul nr. 575/18.03.2009, decizia de sanctionare nr. 3820/05.03.2009, nota de relatii si explicatiile date cu prilejul cercetarii disciplinare prealabile, minuta din 13.02.2009 de reducere a utilajelor, adresa nr. 673/17.02.2009 de reintoarcere la baza a utilajelor mentionate prin minuta.La 28 mai 2009, intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA BUCURESTI - prin Directia Regionala Drumuri si poduri Craiova a depus intampinare la actiunea reclamantului, solicitand respingerea acesteia ca nefondata.S-a aratat ca potrivit pct. 11 din fisa postului avea obligatia sa asigure in deplina siguranta desfasurarea circulatiei pe timpul iernii, luand urmatoarele masuri: - intocmirea planului de actiune pe perioada iernii; - asigurarea dotarii bazelor de deszapezire cu utilajele necesare conform planului aprobat; - urmarirea asigurarii cu material antiderapant; - coordonarea activitatii de colaborare cu serviciile politiei rutiere prin intocmirea de programe, atributii pe care nu le-a indeplinit corespunzator.Fata de cele aratate solicita respingerea actiunii reclamantului si mentinerea ca temeinica si legala a deciziei de aplicare a sanctiunii cu "avertisment" a reclamantului.Prin sentinta nr. 3965/10.12.2009 Tribunalul Dolj a admis cererea si a anulat decizia 250/6.04.2009 emisa de intimata, instanta retinand urmatoarele:Contestatorul este angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata la unitatea intimata indeplinind functia de director adjunct al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova.Prin decizia contestata nr. 250/6 04 2009, contestatorul a fost sanctionat disciplinar cu avertisment scris retinandu-se ca a savarsit abaterea disciplinara constand in acea ca "in noaptea de 19 spre 20 februarie 2009, pe DN 56 Craiova - Calafat au aparut blocaje in trafic ca urmare a neinterventiei utilajelor din cauza faptului ca s-a renuntat cu doua zile inainte de eveniment la o parte din utilajele de deszapezire, fara a anunta CNDNR SA privind masurile luate. De asemenea, raportarile privind starea de vizibilitate a drumului transmise la Dispeceratul central de iarna nu au fost complete si nu corespundeau cu situatia din teren ."In felul acesta a incalcat prevederile art 9 pct 4 si art 22 pct 6 din Regulamentul intern al CNADNR SA, art 39 alin 2 lit c din Codul muncii, si art 9 pct 2 alin 2 lit b din CCM al CNADNR nr. 610/31 01 2008.Instanta apreciaza ca nu se face vinovat contestatorul de savarsirea abaterii disciplinare retinuta in sarcina sa.Astfel, reducerea numarului de utilaje la data de 13 02 2009 a fost o masura ce s-a luat de catre toti reprezentantii S D N din cele cinci judete: Dolj, Mehedinti,Gorj,Valcea si Olt, aflate in subordinea Directiei Regionale Drumuri si Poduri Craiova, asa cum rezulta din minuta intocmita cu ocazia dezbaterilor, inregistrata sub nr. 2568/13 02 2009, aflata la filele 6,7 din dosar.Nu a fost o masura dispusa numai de catre contestator si nu a fost de natura sa afecteze desfasurarea activitatii de deszapezire, deoarece pe tronsonul ce include DN 56 Craiova-Calafat a fost diminuat numarul de utilaje doar cu 2 utilaje o autobasculanta si un incarcator, asa cum rezulta din aceeasi minuta a dezbaterilor din 13 02 2009., restul utilajelor specifice fiind mentinute in functiune.Mai mult chiar la 17 02 2009, cele doua utilaje au fost rechemate conform adresei 673 aflata la dosar (fila 8), astfel ca, la data producerii evenimentului pentru care a fost sanctionat contestatorul erau in functiune toate utilajele cu care era prevazuta unitatea: unimoguri cu lama sau plug si RNSP, autobasculante cu o lama si RNSP, autofreza, autogreder, tractoare de mare capacitate .Contestatorul s-a preocupat asadar de indeplinirea sarcinilor de serviciu si a luat masuri pentru a intocmi planul de actiune pentru perioada de iarna, a asigurat dotarea bazelor de deszapezire cu utilaje necesare conform planului de iarna aprobat, a coordonat activitatea de deszapezire fiind prezent la fata locului in noaptea de 19 spre 20 februarie 2009.Blocajele in trafic s-au produs ca urmare a viscolului care a viscolit zapada si a facut imposibila actiunea utilajelor de deszapezire.Potrivit normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice pe timp de viscol nu se actioneaza pentru deszapezire decat in situatii cu totul exceptionale, cand sunt in pericol vieti omenesti, datorita surprinderii pe drum a unor persoane, in vederea acordarii primului ajutor persoanelor afectate de calamitati (fila 21), iar contestatorul s-a conformat acestui normativ dispunand masuri corespunzatoare asa cum rezulta din declaratia martorului audiat.In ceea ce priveste raportarile privind starea de vizibilitate a drumului transmise la Dispeceratul central de Iarna, instanta retine ca intimata nu a facut dovada ca acestea nu ar fi fost complete sau ca nu au fost corespunzatoare cu situatia din teren .Informatiile din teren au fost transmise de catre seful de district Galicea Mare si au fost monitorizate de catre seful Departamentului IDP ing Muresanu Filip si de catre directorul adjunct cu reabilitarea ing Serban Constantin care era de serviciu pe unitate conform graficului, fapt confirmat si de martorul audiat in cauza.Faptul ca nu s-ar fi apreciat de catre persoana aflata la fata locului, respectiv seful de district Galicea Mare corect gravitatea situatiei datorate viscolului nu poate fi imputata contestatorului cu atat mai mult cu cat nu putea fi controlat si anticipat acest fenomen natural.In plus pentru raportarile privind starea drumului a fost sanctionat seful de district Galicea Mare aflat la fata locului.Instanta mai retine ca blocajele in trafic s-au produs nu datorita faptului ca nu s-a intervenit pentru deszapezire cit mai ales faptului ca participantii la trafic nu aveau masinile echipate cu cauciucuri corespunzatoare, ceea ce a dus la derapari si blocari ale traficului si au impiedecat utilajele sa actioneze corespunzator asa cum rezulta din declaratia martorului audiat.Fata de cele aratate mai sus instanta retine ca nu se face vinovat contestatorul de savarsirea abaterilor disciplinare, ca decizia de sanctionare este netemeinica motiv pentru care va admite contestatia si va anula decizia nr. 250/6 04 2009 emisa de intimata.


Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3965 din 10 decembrie 2009


Citeşte mai multe despre:    Sanctiune disciplinara    Cod galben    Codul muncii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Functionari publici. Sanctiune disciplinara. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 890/20.10.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Sarcina probei in litigiile de munca. Salariatului caruia i se imputa un fapt negativ ii revine sarcina probei faptului pozitiv contrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 996/2013 din 18.09.2013

Rolul activ al instantei de judecata in litigiile de munca. Constatarea din oficiu a nulitatii deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa descrierii faptei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 1222/2017 din 13.10.2017

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Repararea pagubei materiale produsa angajatorului din vina si in legatura cu munca salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 359 din data de 19 iunie 2020

Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizia nr. 445/29.01.2019

Descrierea generica a faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitate decizie de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia nr. 552/16.07.2020Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Cum interpretati articolul 48 din Codul Muncii? Angajatorul poate face concedieri in baza lui?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neacordarea concediului de odihna si a sporurilor
Sursa: MCP Cabinet avocati