Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Contract de credit. Reziliere. Modificarea conditiilor de acordare a creditului. Pactul comisoriu expres de gradul IV

Contract de credit. Reziliere. Modificarea conditiilor de acordare a creditului. Pactul comisoriu expres de gradul IV

  Publicat: 02 Nov 2010       6611 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Daca una din parti sesizeaza instanta cu rezilierea contractului de credit, aceasta nu poate decat sa constate daca au fost indeplinite conditiile trecute in pactul comisoriu expres prevazut in contract .

Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este modalitatea de plata cea mai sigura si cea mai utilizata pe plan international.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire data monedei unice europene.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Care duce la desfiintarea unui contract.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.

Reclamanta SC M. SA Targu Jiu a cerut obligarea paratei Banca de Export Import a Romaniei E. SA Bucuresti sa respecte contractul de credit incheiat la data de 31 mai 2004, sa-i acorde creditul de 1.590.000 euro necesar in vederea cumpararii unei fabrici de caramida de la firma germana T. H. G.COKG.

In motivarea cererii, reclamanta a sustinut ca, urmare a incheierii contractului de credit din 31 mai 2004, a inceput derularea contractului pentru plata primei transe din suma convenita, respectiv 280.000 euro, plata efectuata prin acreditiv documentar deschis.

A sustinut ca operatiunea odata realizata este irevocabila dar parata a invocat rezilierea contractului, sustinand ca a primit la 21 iunie 2004, din partea M.F.P., Biroul Administrarea Marilor Contribuabili, adrese de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti ale societatii pentru o suma de 62,3 miliarde lei, reprezentand datorii ale acesteia catre bugetul de stat .

Privind poprirea infiintata, reclamanta a mai aratat ca inca de la data de 7 iunie 2004, Directia Generala a Finantelor Publice Gorj a comunicat paratei, in baza art. 143 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003, ca se suspenda executarea silita infiintata asupra conturilor societatii deschise la banca E., astfel ca parata, in mod nejustificat, a refuzat sa execute contractul de credit incheiat.

Prin sentinta nr. 819 din data de 7 decembrie 2004, Tribunalul Gorj a admis actiunea precizata si a obligat parata sa respecte contractul de credit incheiat cu reclamanta, in sensul de a-i acorda imprumutul de 1.590.000 euro.

Instanta de fond a retinut ca refuzul paratei de a onora imprumutul acordat este nejustificat. Sustinerea paratei in sensul ca dupa perfectarea contractului s-au primit mai multe adrese de la M.F.P., privind infiintarea unei popriri asupra conturilor reclamantei pentru datorii la bugetul de stat, nu justifica neindeplinirea de catre parata a obligatiilor contractuale asumate, in conditiile in care creditul urma sa fie acordat sub forma acreditivului si virat in contul de credit al reclamantei, in timp ce poprirea viza numai contul de disponibil .

Referitor la pactul comisoriu stabilit prin contract, tribunalul a retinut ca acesta nu a operat, parata nefacand dovada declaratiei unilaterale de reziliere a contractului.

Impotriva sentintei, parata a declarat apel, sustinand ca in ceea ce priveste contractul de credit, acesta a fost reziliat pentru neindeplinirea de catre reclamanta a obligatiei prevazute in art. 43 lit.j) din capitolul "Cazuri din Culpa".

Curtea de Apel Craiova, Sectia Comerciala, prin decizia nr. 255 din 15 septembrie 2005, a respins apelul paratei ca nefondat.

Instanta de control a retinut ca inceperea executarii silite de catre DGFP Gorj nu poate constitui un caz de culpa, asa cum l-au denumit partile in contractul de credit, care sa conduca la reziliere, iar pe de alta parte, clauza inscrisa la art. 44 din contract nu are valoarea unui pact comisoriu de gradul IV, atata vreme cat se refera la cazurile de culpa care se constata si se apreciaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

Impotriva deciziei, parata a declarat recurs, invocand motivul de nelegalitate prevazut de dispozitiile art. 304 pct.9 C. proc.civ., cand hotararea este data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii, si a solicitat modificarea in tot a deciziei, admiterea apelului si pe fond respingerea actiunii.

Recurenta a sustinut ca instanta a retinut in mod nelegal despre clauza inscrisa la art. 44 din contract ca aceasta nu are valoarea unui pact comisoriu de gradul IV si ca atare rezilierea unilaterala a contractului nu era posibila. A mai sustinut ca instanta de apel in mod cu totul eronat a considerat ca motivul rezilierii este determinat de blocarea conturilor reclamantei, si ca aceasta imprejurare nu constituie un caz de culpa in sensul prevederilor art. 43 din contractul de credit, eroarea constand in aceea ca nu poprirea conturilor a constituit clauza de culpa ci, neindeplinirea de catre reclamanta a obligatiei de a incunostiinta banca in termen de 5 zile de la existenta procesului verbal de control ce constituia titlul executoriu.

Recursul este fondat, hotararea fiind data cu incalcarea dispozitiilor art. 969 C.proc.civ., potrivit carora conventiile legal facute au putere de lege pentru parti si pentru instanta.

Clauza convenita de parti la art. 44 din contractul de credit, conform careia "la aparitia oricaruia dintre cazurile de culpa prevazute la art. 43, contractul se considera reziliat de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor" constituie un pact comisoriu expres de ultim grad, modul de redactare al pactului fiind fara echivoc in sensul fortei sale juridice de pact comisoriu expres.

Ca atare, rolul instantei sub aspectul aplicarii sanctiunii rezilierii este inlaturat in totalitate. Daca una din parti sesizeaza instanta, aceasta nu poate decat sa verifice daca au fost indeplinite conditiile prevazute in pactul comisoriu expres, in speta, daca opereaza cauza de culpa prevazuta la art. 43 lit.j) din contract, invocata de catre parata recurenta.

Prin urmare pentru solutionarea legala si corecta a litigiului, in raport cu obiectul cererii si apararile paratei, instantele trebuiau sa examineze clauzele contractului, sa le acorde semnificatia cuvenita, fiind clare si precise, nesusceptibile de interpretare.

Or, in cauza, nici prima instanta, nici curtea de apel, ca instanta de control nu au abordat litigiul din aceasta perspectiva, deoarece pe de o parte, au calificat gresit pactul comisoriu expres iar pe de alta parte, nu au examinat clauza de culpa invocata de parata in raport cu finalitatea urmarita.

Potrivit celor consimtite de parti in art. 43 lit.j), reclamanta, beneficiara creditului, se considera in culpa, daca nu declara, in termen de maximum cinci zile de la aparitie, orice situatie care ar putea determina modificarea conditiilor de acordare a creditului.

Asadar chestiunea ce trebuia clarificata, era de a sti in ce masura datoria la bugetul statului, astfel cum a fost stabilita prin procesul verbal incheiat la 31 mai 2004, constituie o imprejurare care ar putea determina modificarea conditiilor de acordare a creditului.

Faptul ca au fost blocate numai conturile de disponibil ale reclamantei prin poprirea instituita in baza procesului verbal de control, nu are semnificatie unica in aprecierea cauzei de culpa, care are in vedere acele situatii de natura sa afecteze bonitatea reclamantei, posibilitatile sale de restituire a creditului in conditiile si la termenele stabilite.

In acelasi sens se impunea stabilirea imprejurarii daca la data incheierii contractului de credit, 31 mai 2004, banca imprumutatoare cunostea ca urmare a verificarii situatiei financiare a reclamantei, situatia datoriilor acesteia la bugetul de stat, si daca cele stabilite prin procesul verbal de control ce poarta aceeasi data (31 mai 2004) au adus modificari la situatia economico-financiara a reclamantei, de natura sa puna in discutie o reapreciere a bonitatii acesteia.

Asa fiind, Inalta Curte, in temeiul art. 312 alin.(2) C. proc. civ. cu referire la art. 315(1) C. proc. civ. a admis recursul, a casat hotararea atacata si a trimis cauza la Curtea de Apel Craiova, pentru rejudecare.

Instanta de trimitere, pornind de la problemele de drept dezlegate prin prezenta decizie, va ordona chiar si din oficiu, probele necesare pentru clarificarea situatiilor sub aspectul cazului de culpa invocat si totodata va solicita lamuriri si explicatii in legatura cu continutul adresei nr. 1670/2 iulie 2004 prin care reclamata a solicitat bancii imprumutatoare suspendarea (anularea) contractului de credit ca urmare a celor stabilite prin procesul verbal de control din 31 mai 2004.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr. 907 din 2 martie 2006


Citeşte mai multe despre:    Contract de credit    Contract de ipotecta    Specializarea ipotecii    Ipoteca    Pact comisoriu    Pact comisoriu de gradul IV    Biroul Administrarea Marilor Contribuabili
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Incidenta teoriei impreviziunii. Contract de credit. Actiune avand ca obiect adaptarea contractului cu efect retroactiv, de la data incheierii actului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 620 din 11 martie 2020

Divulgarea unor informatii de natura secretului bancar. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 583 din data de 04 februarie 2019

Decizia C.C.R. nr. 36/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii in ansamblul sau
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 798/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 441 din 2 martie 2016Articole Juridice

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro