Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Schimbarea numelui persoanei pe cale administrativa. Minor. Motive

Schimbarea numelui persoanei pe cale administrativa. Minor. Motive

  Publicat: 20 Jul 2011       7110 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr. 2262 din 24 iunie 2009 Tribunalul Maramures, a respins actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta M. E. in contradictoriu cu paratul Consiliul judetean Maramures.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin dispozitia nr. 568 din 31. X. 2008 emisa de paratul Consiliul Judetean Maramures, a fost respinsa ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta privind schimbarea prenumelui minorului M. I. L. nascut la 7 ianuarie 2002 din I. L. in M. I. .
Impotriva acesteia, reclamanta a depus plangere prealabila iar prin adresa nr. 6. 999/2008 paratul i-a comunicat ca motivul invocat de aceasta nu este unul intemeiat in sensul prevederilor O. G. nr. 41/2003 modificata, iar minorul nu poate fi asimilat persoanei care a folosit in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina.
Potrivit dispozitiilor art. 4 al. 2 lit. b si m din O. G. nr. 41/2003, modificata, texte de lege invocate de reclamanta, cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie sau a prenumelui, in conditiile prezentei ordonante, cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate cu acet nume, sau alte cazuri temeinic justificate.
Reclamanta a incercat sa dovedeasca faptul ca fiul minor prescolar este cunoscut la gradinita de colegi si cadrele didactice precum si in afara acesteia cu prenumele de M. I. insa in cauza trebuie indeplinite cumulativ cele doua conditii prevazute de art. 4 al. 2 lit. b, respectiv sa fi folosit numele in exercitarea profesiei, imprejurare ce presupune exercitarea unei ocupatii permanente, ori prescolarul nu poate fi asimilat persoanei ce exercita o profesie.
Nu poate fi primita apararea reclamantei conform careia cererea sa indeplineste cerintele prevazute la lit. m din acelasi articol, motivat de inregistrarea eronata a prenumelui in actele de stare civila, avand in vedere ca minorul s-a nascut la l7 ianuarie 2002, ori, pana la formularea cererii au trecut sase ani si jumatate, situatie in care daca exista un interes, acesta ar fi trebuit sa fie imediat.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta M. E. , sentinta pe care o considera nelegala si netemeinica.
In motivele de recurs, reclamanta arata ca a solicitat instantei de fond, anularea dispozitiei privind respingerea cererii de schimbare a prenumelui nr. 568/31. 10. 2008 a Consiliului judetean Maramures si admiterea pe cale judecatoreasca a schimbarii prenumelui fiului sau M. I. L. in M. M. I. Arata ca interpretarea si motivarea sentintei sunt in contradictoriu cu prevederile legale, respectiv OG 41/2003, cu probele administrate in cauza si dictionarul explicativ al limbii romane. Solicita anularea ca nelegala si netemeinica a sentintei de fond si admiterea pe cale judecatoreasca a schimbarii prenumelui fiului sau minor conform art. 7 si 8 coroborat cu art. 4 alin. 2 lit. b) si m) din O. G. nr. 41/2003, modificata.
Prin intampinarea depusa la dosar, Consiliul judetean Maramures a solicitat instantei respingerea recursului formulat de reclamanta M. E. si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei civile nr. 2262/2009 a Tribunalului Maramures.
Paratul-intimat arata ca motivele invocate de recurenta pentru schimbarea numelui minorului nu sunt intemeiate in intelesul prevederilor OG nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, intrucat prevederile pct. b) al alin. 2, art. 4 din OG nr. 41/2003, se refera la o persoana care a folosit in exercitarea profesiei numele pe care doreste sa il obtina. In ceea ce priveste pct. m) al alin. 2, art. 4 din OG nr. 41/2003, paratul considera ca ``eroarea`` constatata dupa sase ani de la inregistrarea datei nasterii nu poate constitui un motiv intemeiat pentru schimbarea numelui in intelesul prevederilor actului mai sus amintit.
Asupra recursului declarat in cauza, Curtea va retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Maramures, reclamanta M. E. a solicitat anularea Dispozitiei nr. 568/31. 10. 2008 emise de Consiliul Judetean Maramures, prin care i s-a respins cererea prin care solicita, pentru fiul sau minor M. I. L. , schimbarea prenumelui din I. L. in M. I.
Potrivit dispozitiilor invocate de reclamanta, respectiv art. 4 alin. 2 lit. b si m din OG nr. 41/2003, cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie sau a prenumelui, in conditiile prezentei ordonante, cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate cu acest nume, sau in alte cazuri temeinic justificate.
Astfel cum corect a retinut si instanta de fond, pentru a putea fi admisa cererea de preschimbare a numelui in conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. 2 lit. m din OG nr. 41/2003, trebuie sa fie indeplinite cumulativ ambele conditii prevazute de textul legal, respectiv folosirea, de catre persoana interesata, a numelui pe care doreste sa il obtina, in exercitarea profesiei, precum si dovedirea faptului ca este cunoscuta in societate cu acel nume.
Daca cea de-a doua conditie poate fi apreciata ca dovedita de reclamanta, prin inscrisurile depuse la dosar care atesta ca minorul este cunoscut in societate cu prenumele M. I. si nu de I. L. , astfel cum este mentionat in certificatul de nastere, in speta nu este indeplinita si prima conditie impusa de lege, respectiv folosirea acestui nume in exercitarea profesiei.
Curtea nu poate retine alegatiile reclamantei potrivit carora profesia minorului ar fi cea de elev, iar ocupatia cea de prescolar.
Astfel, profesia reprezinta specialitatea (calificarea) detinuta de o persoana prin studii, fiind unul dintre principalele criterii pentru determinarea felului muncii.
Asa fiind, daca profesia reprezinta specialitatea obtinuta prin studii, nu se poate afirma ca activitatea de prescolar sau cea de scolar este echivalenta cu exercitarea unei profesii, in sensul legii.
Prin urmare, nefiind indeplinite cumulativ conditiile cerute de lege, din perspectiv dispozitiilor art. 4 alin. 2 lit. b din OG nr. 41/2003, cererea apare ca fiind neintemeiata.
In ceea ce priveste cazul temeinic justificat, cerut de dispozitiile art. 4 alin. 2 lit. m, Curtea constata ca nici acesta nu este dovedit in speta. Astfel, asa cum a retinut si instanta de fond, Curtea constata ca inregistrarea eronata a prenumelui in actele de stare civila nu poate constitui un caz temeinic justificat, in conditiile in care reclamanta nu a efectuat nici un demers in vederea indreptarii acestei erori timp de 6 ani. De asemenea, nu sunt dovedite in cauza nici afirmatiile reclamantei privind urmarile psihice asupra minorului in cazurile in care acesta este strigat cu numele cu care este inregistrat in actele de stare civila.
Prin urmare, pentru toate considerentele expuse anterior, Curtea constata ca recursul formulat este nefondat, motiv pentru care, in temeiul dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila, va dispune respingerea acestuia.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 139 din 21 ianuarie 2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Maramures    Schimbarea numelui    OG 41/2003    Starea civila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro