Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Autoritatea de lucru judecat. Respectarea dreptul de proprietate garantat de art.1 din Protocolul 1 Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Autoritatea de lucru judecat. Respectarea dreptul de proprietate garantat de art.1 din Protocolul 1 Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului

  Publicat: 12 Jul 2012       3466 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Exceptiile de procedura constituie mijloace procedurale de aparare pe care orice parte interesata, fara sa angajeze fondul litigios al cauzei, le poate invoca, urmarind sa intarzie sau sa impiedice judecata .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act adoptat de organele de stat,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act adoptat de organele de stat,

Autoritatea de lucru judecat, exceptie retinuta prin sentinta recurata, este mijloc de aparare pe care partea care a obtinut castig de cauza intr-un prim proces il poate opune celeilalte parti si succesorilor ei in drepturi, in cazul in care s-ar porni un al doilea proces impotriva sa, avand acelasi obiect si aceeasi cauza.
Exceptia autoritatii de lucru judecat priveste dreptul la actiune, fiind o exceptie absoluta (care se bazeaza pe caracterul imperativ al normei din art.1201 Cod civil), de fond, intrucat priveste lipsiri legate de exercitarea dreptului la actiune, si dirimanta (peremptorie), tinzand la respingerea actiunii.
Prin urmare, daca se dovedeste existenta triplei identitati - de parti, obiect si cauza - impusa de prevederile art.1201 Cod civil, dreptul la actiune este considerat a fi definitiv stins, si judecata celei din urma actiuni exercitate nu mai poate fi continuata.
Prin hotararea pronuntata nu se poate considera ca reclamantului i s-a incalcat dreptul de proprietate garantata de art.1 din Protocolul 1 Aditional la Conventie .
Principiul consacrat in jurisprudenta CEDO (cauza Kopecky impotriva Slovaciei), potrivit caruia daca statul contractant a adoptat o legislatie care prevede restituirea totala sau partiala a bunurilor confiscate in temeiul unui regim anterior, o astfel de legislatie poate fi considerata ca generatoare a unui nou drept de proprietate protejat de art.1 din Protocolul nr.1, este conditionat de cerinta ca persoana care solicita recunoasterea dreptului, sa indeplineasca acele conditii prevazute de legea nationala,in vederea restituirii.
In acest context, avand in vedere semnificatia acordata notiunii de "bun" in criteriile retinute de jurisprudenta Curtii Europene (cauza Padureanu contra Romaniei, cauza Maria Atanasiu si altii contra Romaniei), era necesar sa se constate existenta unui "bun actual" in patrimoniul reclamantului, ori acesta nu fiinteaza daca prin hotarare definitiva si executorie nu s-a retinut calitatea de proprietar.
Transformarea intr-o "valoare patrimoniala" in sensul art.1 din Protocolul nr.1 a interesului patrimonial invocat de reclamant, se subordoneaza indeplinirii cerintelor legale din cadrul procedurilor prevazute de legea de reparatie, insa in cauza, dreptul reclamantului nu a fost recunoscut printr-o hotarare irevocabila, pentru a putea pretinde existenta unei ingerinte in proprietatea asupra pretinsului bun, astfel incat acesta nu se poate prevala de prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, invocate in motivele de recurs.


La data de 21.06.2011, reclamantul A. G. a chemat in judecata paratul PRIMARUL MUN.CRAIOVA, in dosarul... inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a dispozitiei de respingere a notificarii nr.7783/2008 emisa de parat.
In drept, a invocat Legea nr.10/2001 si Legea nr.247/2005.
Prin incheierea de sedinta de la 29 septembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Dolj, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.15468/63/2011, a fost scoasa cauza de pe rolul Sectiei Contencios Administrativ si Fiscal si inaintata spre competenta solutionare Sectiei Civile din cadrul Tribunalului Dolj.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a constatat ca prezenta cauza are ca obiect actiunea in anularea deciziei de respingere a notificarii privind restituirea in natura sau prin echivalent a unui imobil, in temeiul Legii nr.10/2001, iar potrivit dispozitiilor art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare .
Fata de obiectul actiunii si dispozitiilor art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, s-a constatat ca in speta competenta materiala de solutionare apartine Sectiei Civile a Tribunalului Dolj si nu Sectiei Contencios Administrativ si Fiscal.
Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei Civile al Tribunalului Dolj.
Prin sentinta civila nr.459 din 16 decembrie 2011 pronuntata de Tribunalul Dolj s-a admis exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata din oficiu .
S-a respins actiunea formulata de reclamantul A. G., in contradictoriu cu paratul PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA, in cauza operand puterea de lucru judecat.
S-a retinut ca in cauza opereaza exceptia autoritatii de lucru judecat, in raport de sentinta nr.20/21.01.2010 pronuntata de Tribunalul Dolj, prin care s-a solutionat un litigiu cu obiect, cauza si parti identice.
Impotriva sentintei a declarat recurs reclamantul, invocand incalcarea drepturilor ocrotite de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin lipsirea sa de despagubirile la care este indreptatit pentru imobilele preluate abuziv.
Examinand criticile formulate, se constata nefondat recursul, pentru urmatoarele considerente:
Cauza in litigiu a fost solutionata de instanta pe exceptie, conditii in care, in conformitate cu dispozitiile art.137 Cod pr.civila, cercetarea fondului este de prisos.
Exceptiile de procedura constituie mijloace procedurale de aparare pe care orice parte interesata, fara sa angajeze fondul litigios al cauzei, le poate invoca, urmarind sa intarzie sau sa impiedice judecata .
Autoritatea de lucru judecat, exceptie retinuta prin sentinta recurata, este mijloc de aparare pe care partea care a obtinut castig de cauza intr-un prim proces il poate opune celeilalte parti si succesorilor ei in drepturi, in cazul in care s-ar porni un al doilea proces impotriva sa, avand acelasi obiect si aceeasi cauza.
Exceptia autoritatii de lucru judecat priveste dreptul la actiune, fiind o exceptie absoluta (care se bazeaza pe caracterul imperativ al normei din art.1201 Cod civil), de fond, intrucat priveste lipsiri legate de exercitarea dreptului la actiune, si dirimanta (peremptorie), tinzand la respingerea actiunii.
Prin urmare, daca se dovedeste existenta triplei identitati - de parti, obiect si cauza - impusa de prevederile art.1201 Cod civil, dreptul la actiune este considerat a fi definitiv stins, si judecata celei din urma actiuni exercitate nu mai poate fi continuata.
Conditiile mentionate sunt indeplinite in cauza, tinand seama ca o actiune intre aceleasi parti, cu acelasi obiect si aceeasi cauza a fost solutionata in dosarul nr.11497/63/2009 al Tribunalului Dolj, prin sentinta civila nr.20/21.01.2010, in sensul respingerii contestatiei formulata de A. G., in contradictoriu cu Primaria Municipiului Craiova si primar, pentru anularea dispozitiei nr.7783/4.11.2008.
Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin decizia nr.168/25.05.2010 a Curtii de Apel Craiova si, respectiv, decizia nr.2477/17.03.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Constatand indeplinite cerintele triplei identitati, intemeiat prima instanta a apreciat ca in cauza opereaza autoritatea de lucru judecat.
Prin hotararea pronuntata nu se poate considera ca reclamantului i s-a incalcat dreptul de proprietate garantata de art.1 din Protocolul 1 Aditional la Conventie .
Principiul consacrat in jurisprudenta CEDO (cauza Kopecky impotriva Slovaciei), potrivit caruia daca statul contractant a adoptat o legislatie care prevede restituirea totala sau partiala a bunurilor confiscate in temeiul unui regim anterior, o astfel de legislatie poate fi considerata ca generatoare a unui nou drept de proprietate protejat de art.1 din Protocolul nr.1, este conditionat de cerinta ca persoana care solicita recunoasterea dreptului, sa indeplineasca acele conditii prevazute de legea nationala,in vederea restituirii.
In acest context, avand in vedere semnificatia acordata notiunii de "bun" in criteriile retinute de jurisprudenta Curtii Europene (cauza Padureanu contra Romaniei, cauza Maria Atanasiu si altii contra Romaniei), era necesar sa se constate existenta unui "bun actual" in patrimoniul reclamantului, ori acesta nu fiinteaza daca prin hotarare definitiva si executorie nu s-a retinut calitatea de proprietar.
Transformarea intr-o "valoare patrimoniala" in sensul art.1 din Protocolul nr.1 a interesului patrimonial invocat de reclamant, se subordoneaza indeplinirii cerintelor legale din cadrul procedurilor prevazute de legea de reparatie, insa in cauza, dreptul reclamantului nu a fost recunoscut printr-o hotarare irevocabila, pentru a putea pretinde existenta unei ingerinte in proprietatea asupra pretinsului bun, astfel incat acesta nu se poate prevala de prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, invocate in motivele de recurs.
In consecinta, criticile reclamantului sunt nefondate, urmand sa se respinga recursul, potrivit art.312 alin.1Cod pr.civila.
Pronuntata de: Curtea de apel Craiova - Decizie nr. 2693 din 29.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Autoritatea de lucru judecat    Cauza Kopecky impotriva Slovaciei    CEDO    Dreptul de proprietate    Tribunalul Dolj    Exceptii    Valoare patrimoniala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Revizuire. Caracterul de „inscris determinant” in sensul dispozitiilor Codului procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila - Decizia civila nr. 495 din 19 iunie 2019

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Introducerea concomitenta a doua cai extraordinare de atac. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 307 din 5 februarie 2020

Limitele efectului devolutiv al apelului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 334 din 11 februarie 2020Articole Juridice

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Promovarea actiunii in granituire
Sursa: euroavocatura.ro

Contestatia in anulare. Art. 426 - 432 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exercitarea ocrotirii parintesti de catre ambii parinti
Sursa: EuroAvocatura.ro