Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Desfiintare constructie. Daune cominatorii

Desfiintare constructie. Daune cominatorii

  Publicat: 29 Aug 2012       2158 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta in data de 30.07.2009 reclamanta SC LG SRL a solicitat in contradictoriu cu parata SC VI SRL rezilierea contractului de inchiriere nr. 001LAHO incheiat in data de 21.12.2007 , obligarea paratei la desfiintarea constructiei pe care a ridicat-o pe terenul proprietatea reclamantei, obligarea la plata sumei de 500 de lei pe zi de intarziere, cu titlu de daune cominatorii si a cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.

Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Denumire data monedei unice europene.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

In motivarea cererii, s-a aratat ca intre parti s-a incheiat contractul de inchiriere nr. si prelungit prin actul aditional din data de 25.11.2008, avand ca obiect terenul situat in Bucuresti, PL, nr., sector 1. Ca urmare a neexecutarii obligatiei de plata a chiriei parata datoreaza suma de 82.042,88 lei, in baza art. 1439 alin. 2 C.civ. solicitandu-se rezilierea contractului si desfiintarea constructiei ridicate de catre aceasta pe terenul proprietatea reclamantei conform art. 2.2 din contract .
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1439 alin.2, 1431 C.civ.
Parata prin intampinare a invocat exceptia necompetentei materiale a instantei si a inadmisibilitatii , pe fondul cauzei aratandu-se ca pentru perioada anterioara deschiderii procedurii insolventei creanta reclamantei in suma de 41.637,14 lei a fost inscrisa in tabelul preliminar, iar pentru chiriile ulterioare a fost efectuata plata, mai mult decat atat, administratorul judiciar in baza art. 86 alin.1 1 din Legea nr. 85/2006 nu este de acord cu desfiintarea contractului, intrucat acesta are obligatia de a creste la maxim averea debitorului, in acest sens putand denunta sau putand sa se opuna denuntarii oricarui contract .
In drept, parata a invocat dispozitiile art.11,36,59,86 din Legea nr. 85/2006, 969 C.civ., 244 alin.1 Cpc.
In cauza pentru ambele parti a fost administrata proba cu inscrisuri .
Analizand actele dosarului de fata ,instanta retine urmatoarele :
Intre parti s-a incheiat contractul de inchiriere nr. avand ca obiect terenul situat in Bucuresti, PL nr., sector 1, pentru perioada 1.01.2008-28.02.2009, stabilindu-se o chirie lunara de 6.000 euro +TVA. Contractul a fost prelungit pana in data de 31.08.2011, prin actul aditional nr. din 21.12.2007, stabilindu-se o chirie lunara de 4.000 euro+TVA.
Ca urmare a neachitarii chiriei aferente lunilor februarie, aprilie, mai parata datoreaza reclamantei suma de 41.637,14 lei, creanta inscrisa in tabelul preliminar (f.82) .
Potrivit art.8.2 din contract ``oricare dintre parti poate rezilia unilateral prezentul contract prin anuntarea unei notificari celeilalte parti cu 60 de zile inaintea termenului la care doreste rezilierea. Termenul de 60 de zile curge de la data transmiterii notificarii A.
Fata de neindeplinirea obligatiilor principale contractuale asumate de catre societatea parata, locatarul in baza art. 8.2 din contract, a reziliat contractul incepand cu data de 3.05.2010 prin notificarea din data de 24.02.2010(f.74).
Derogand de la prevederile art. 1021 C.civ, clauzele contractuale privind rezilierea contractului inlatura rolul instantei judecatoresti in pronuntarea rezilierii contractului, asadar inscrierea unui pact comisoriu expres nu mai face necesara interventia instantei judecatoresti si daca totusi se apeleaza la ea ,instanta va putea sa faca numai verificarile pe care clauza conventionala de rezolutiune o permite.
In cauza, partile au prevazut un pact comisoriu de gradul doi, astfel incat instanta nu mai poate acorda termen de gratie, nu mai poate aprecia asupra oportunitatii pronuntarii rezilierii si rezilierea opereaza in baza declaratiei unilaterale de reziliere a reclamantei, ca parte indreptatita.
Luandu-se in considerare declaratia de reziliere unilaterala a contractului din data de 24.02.2010, se retine ca contractul de inchiriere nr. si-a incetat efectele incepand cu data de 3.05.2010, fata de acestea, urmand ca primul capat de cerere, prin care se solicita instantei sa dispuna rezilierea contractului, sa fie respinsa ca fiind lipsit de interes .
In ceea ce priveste apararile paratei intemeiate pe dispozitiile art. 86 din Legea nr. 85/2006, instanta invedereaza ca legea falimentului se aplica potrivit art. 1 din Legea nr. 85/2006 categoriilor de debitori pe care acesta ii enumara aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta si pentru care reprezinta o lege speciala. Ea nu se aplica cu caracter de lege speciala cocontractantilor cu care debitorul a incheiat acte juridice cu respectare legii. Art. 86 din Legea nr. 85/2006 reglementeaza regimul juridic al unor contracte in care ambele parti contractante si-au executat si isi executa obligatiile nu si contractelor in care se pune problema raspunderii contractuale pentru neexecutarea culpabila de catre una din parti.
Numai in acest context se justifica notificarea din partea contractantului catre lichidator in scopul ca acesta sa-si exprime optiunea asupra mentinerii sau denuntarii contractului. Facultatea pe care legiuitorul i-a acordat-o debitorului priveste posibilitatea de a denunta contractul daca el apreciaza masura ca oportuna, iar nu posibilitatea de a mentine contractul de a carei neexecutare se face culpabil.
In aceasta ultima ipoteza a neexecutarii culpabile, cocontractantul poate sa-si valorifice posibilitatile procedurale si substantiale de drept comun pentru tragerea la raspundere a contractantului aflat in faliment, cata vreme contractul a fost incheiat cu respectarea legii, nefiind de conceput sanctionarea celui care isi executa obligatiile prin mentinerea fortata a contractului de a carui neexecutare este culpabila partea aflata in faliment.
Prin art. 2.2 din contract partile au prevazut ca terenul ce a facut obiectul contractului era liber de orice constructii, proprietarul permitand insa chiriasului sa amplaseze pe teren constructii cu caracter provizoriu (care pot fi desfiintate in termen de 48 de ore), terenul urmand sa fie predat la sfarsitul contractului in forma in care a fost primit.
Avand in vedere definitia data de parti constructiilor cu caracter provizoriu prin art. 2.2 din contract ``care pot fi desfiintate in termen de 48 de ore``, se va retine ca fiind aplicabile spetei de fata conditiile raspunderii civile contractuale , iar nu conditiile raspunderii delictuale si art. 494 alin 2 Cpc, ce priveste situatia constructiilor ridicate de chirias in cursul contractului de inchiriere fara acordul proprietarului, cu privire la care nu ar fi aplicabile disp. art. 1431 C.civ.
Astfel, in baza art.2.2 din contract, art 1431 C.civ, instanta va admite capatul doi de cerere obligand parata la desfiintarea constructiei cu destinatia de restaurant ridicata de parat pe terenul situat in Bucuresti, P L, nr., sector 1 si evacuarea paratei ca urmare a rezilierii contractului de inchiriere nr., terenul urmand sa fie predat in forma in care a fost primit.
In conformitate cu art.580 3 alin. 5 Cpc solicitarea de obligare a paratei la plata catre reclamanta a sumei de 500 de lei pe zi de intarziere cu titlu de daune cominatorii va fi respinsa ca inadmisibila.
Facand aplicarea art. 274 si 276 Cpc, parata va fi obligata la plata sumei de 8,3 lei reprezentand cheltuieli de judecata aferente capatul de cerere admis.
Pronuntata de: Judecatoria Sectorului 1 - Sentinta civila nr. 10018 din data 13.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Sectorului 1    Contract de inchiriere    Daune cominatorii    Chirie    Debitor    Creditor    Legea falimentului    Legea nr. 85/2006    Insolventa    Administrator judiciar    Exceptia necompetentei materiale a instantei    Exceptia inadmisibilitatii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

CEDO: Sava impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta proprie a persoanei juridice
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1828 din 6 octombrie 2020

Compensatia legala. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizia civila nr. 3446A din data de 22.11.2019

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 197/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 171/2010 si OG 2/2001
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Inregistrarea contractelor de inchiriere si procedura declararii veniturilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

NCPC: Caracterul executoriu al contractului de inchiriere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Etapele necesare pentru infiintare firma
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Acte necesare pentru emiterea hotararii de autorizare ca mediator
Sursa: EuroAvocatura.ro