Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de intretinere cu uzufruct viager. Neindeplinirea obligatiilor contractuale

Contract de intretinere cu uzufruct viager. Neindeplinirea obligatiilor contractuale

  Publicat: 30 Aug 2012       14884 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. ........ din 24.03.2011, reclamantul G.D in nume propriu si in calitate de mostenitor al defunctei G.I. au solicitat in contradictoriu cu paratii C.S. si C.T., rezilierea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1000/07.09.2006 de B.N.P. ,,.........,, Macin.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Act, livret oficial care atesta identitatea unei persoane. Adeverinta oficiala prin care se consemneaza ceva.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Depasire a legalitatii,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca intre parti s-a incheiat un contract de intretinere cu constituirea dreptului de uzufruct viager in care s-a prevazut ca trensferul proprietatii asupra imobilului indicat in contract sa se realizeze la data incheierii contractului, iar transferul folosintei si a posesiei s-a prevazut sa se realizeze la decesul ultimului creditor .
S-a mai prevazut in continutul contractului de intretinere ca in schimbul imobilului, debitorii intretinerii sa asigure creditorilor, intretinerea completa pe timpul vietii si obligatia de a se ocupa de cheltuielile de inmormantare si de pomenile ulterioare decesului.
A mai precizat reclamantul ca paratii nu si-au indeplinit obligatiile contractulale motiv pentru care solicita rezilierea contractului ce a fost incheiat intre parti. In drept, cererea nu a fost motivata.
In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, in copie: buletin de identitate (fila 17), certificat de deces (fila 18), legitimatie pentru persoane cu handicap (fila 19), contract de intretinere cu constituirea dreptului de uzufruct viager din 7 septembrie 2006 (filele 21-22), certificat de incadrare in grad de handicap nr. 3161 din 18.06.2008 (fila 23), ancheta sociala (fila 24).
Legal citati, paratii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.
Pentru solutionarea cauzei au fost administrate pentru parti proba cu inscrisuri si proba testimoniala, fiind audiati martorii B.L. si T.P. (propusi de reclamant) si martorii P.E si D.V (propusi de parati).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin contractul de intretinere cu constituirea dreptului de uzufruct viager, autentificat sub nr. 1000/07.09.2006 de B.N.P.,,.........,, Macin, reclamantii au transmis paratilor dreptul de proprietate asupra imobilului situat in comuna Vacareni, jud. Tulcea cu nr. cadastral 45 format din casa de locuit si suprafata aferenta totala de 1556,25 m.p.
Conform contractului, transmiterea proprietatii imobilului a avut loc la data incheierii contractului, iar transmiterea folosintei si a posesiei s-a stipulat ca va avea loc la data decesului ultimului dintre reclamanti, beneficiari ai dreptului de uzufruct viager constituit asupra imobilului.
In schimbul imobilului, paratii s-au obligat sa asigure creditorilor intretinere completa, conform mentiunilor din alin. 7 al contractului.
Reclamantul a precizat ca nu au fost respectate obligatiile prevazute in contract de catre parati si a investit instanta cu cererea de rezilierea a contractului de intretinere cu constituirea dreptului de uzufruct viager.
Instanta, cercetand fondul cauzei, respectiv daca s-a executat sau nu obligatia de intretinere asumata prin contract de parati, retine faptul ca din probele administrate nu se justifica rezilierea contractului amintit deoarece situatia de fapt prezentata in actiune nu este sustinuta de probatoriu administrat.
Astfel, din declaratiile martorilor audiati in cauza se retine ca reclamantul, a refuzat fara o justificare reala sa primeasca ajutor din partea paratilor, punand astfel pe parati in imposibilitate de a-si mai executa obligatiile ce izvorau din contractul de intretinere.
Martorii P.E. si D.V. au declarat in fata instantei de judecata ca paratii au intentionat sa ii duca de mancare reclamantului si sa contribuie la inmormantarea si pomenile ulterioare ale sotiei reclamantului insa reclamantul a fost cel care a refuzat orice ajutor .
De altfel, nici din declaratiile celorlalti doi martori, propusi de catre reclamant, sau din alte probe administrate nu a rezultat faptul ca reclamantul s-a aflat in nevoie, a solicitat ajutorul paratilor, iar acestia au refuzat sa isi indeplineasca obligatiile prevazute in contract .
Or, in contract se precizeaza la alin. 7 ca intretinerea se datoreaza de parati in functie de nevoile reclamantilor si posibilitatile paratilor. Cata vreme s-a dovedit ca reclamantul a refuzat intretinerea paratilor, iar din declaratia martorei B.L. a reiesit ca acesta are o pensie din care isi permite sa isi asigure cele necesare, rezulta ca nici conditia ca reclamantul sa fi fost in nevoie nu a fost indeplinita.
Totodata, rezilierea contractului de intretinere se dispune numai daca, din culpa debitorului nu a primit intretinerea, prevazuta in contract .
Astfel ca rezilierea contractului de intretinere se poate dispune numai daca, din culpa debitorului, creditorul nu a primit intretinerea cuvenita, nu si in cazul in care obligatia nu s-a executat, in tot sau in parte, din culpa beneficiarului intretinerii, care solicita desfiintarea conventiei.
Refuzul de a primi intretinerea cuvenita, fara un motiv temeinic ("pentru ca doreste sa il otraveasca", fara a putea dovedi aceasta situatie), constituie un abuz al creditorului, acesta neputand obtine rezilierea contractului, prevalandu-se de propria-i culpa.
De esenta contractului de intretinere, cat priveste obligatia intretinatorului, aceasta este o obligatie de a face, respectiv de a asigura hrana, imbracaminte, medicamente, etc. In principiu, aceasta intretinere se presteaza in natura .
In lipsa unui impediment legal, partile pot conveni, insa, la data contractului sau ulterior, ca intretinerea sa fie convertita, permanent sau temporar intr-o suma de bani pe care debitorul-intretinator trebuie sa o plateasca creditorului-intretinut, pentru acoperirea, total sau partial, a obligatiei de intretinere cuvenita, aspect care nu se regaseste in prezenta cauza, partile au prevazut ca prestarea obligatiilor sa se faca in natura si nu s-a produs novatia obligatiei de intretinere intr-un contract de renta viagera prin nicio manifestare de vointa a creditorului (cu atat mai mult cu cat in contract se prevede in concret, in ce situatie si in ce conditii creditorii obligatiei de intretinere pot solicita transformarea obligatiei de intretinere intr-un contract de renta viagera), astfel ca sustinerea aparatorului reclamantului, prin concluzii scrise, cum ca paratii ar fi putut depune lunar la CEC sau la banca o suma de bani nu poate fi retinuta de catre instanta.
Fata de considerentele expuse anterior, instanta va respinge cererea de chemare in judecata, ca nefondata.
Pronuntata de: Judecatoria Macin - Sentinta civila nr. 633 din data 09.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Macin    Reziliere    Contract de vanzare-cumparare    Contract de renta viagera    Mostenire    Debitor-intretinator    Creditor-intretinut    Mostenitori    Defunct    Debitor    Novatie    Contract de intretinere    Uzufruct viager    Creditor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

Actiune in constatarea rezlierii contractului de leasing. Repunerea partilor in situatia anterioara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 827 din data de 20 aprilie 2016

Conditiile si efectele competentei teritoriale alternative
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1718 din 19 iunie 2015

Contract de intretinere. Reziliere. Evacuarea debitorului din imobilul a carui nuda proprietate a dobandit in schimbul intretinerii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 536 din 27 ianuarie 2005Articole Juridice

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de a fi uitat. Pastrarea datelor cu caracter personal in lipsa consimtamantului persoanei vizate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cum se incheie corect un contract de comodat
Sursa: Avocat Cristian Darie

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Fideiusiunea definitie, caractere juridice, parti, tipuri, forma, efecte
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro