Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contract individual de munca. Desfiintarea locului de munca

Contract individual de munca. Desfiintarea locului de munca

  Publicat: 31 Aug 2012       3094 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin actiunea in conflict de drepturi inregistrata la Tribunalul Hunedoara sub nr. 3634/97/2009, reclamantul BAO a chemat in judecata pe parata CJH - DGASPC solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna:
-anularea adresei nr. 15555/29.06.2009 emisa de parata, prin care s-a dispune concedierea sa pentru motive care nu tin de persoana salariatului;
-reincadrarea sa si obligarea paratei la plata salariului neacordat;
-obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .
Prin sentinta civila nr. 535/LM/2010, a fost respinsa contestatia reclamantului.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca toate criticile formulate de reclamant cu privire la nulitatea absoluta a concedierii, raportat la disp. art. 76 din Codul Muncii, pentru neindeplinirea procedurilor prealabile mentionate de art. 68 si 69 si urmatoarele din Codul muncii, nu sunt intemeiate intrucat acestea din urma se refera la concedierea colectiva, ori in speta nu a fost vorba despre o concediere colectiva ci despre o concediere individuala.
In speta, prin dispozitia nr. 649/27.07.2009 emisa de Directorul General al DGASPC Hunedoara, contractul individual de munca al reclamantului a incetat incepand cu data de 01.08.2009, conform art. 65 alin. 1 din Codul muncii.
In considerentele acelei dispozitii s-a retinut ca motiv al incetarii raporturilor de munca, desfiintarea postului de referent (educator specializat) treapta III din cadrul Centrului de integrare socio-profesionala pentru copii si tineri Bretea - Strei, ca urmare a reorganizarii DGASPC Hunedoara, conform Hotararii Consiliului Judetean Hunedoara nr. 97/2009.
Dispozitia nr. 649/2009 a fost emisa la data de 27.07.2009.
Potrivit disp. art. 283 alin. 1 lit. a din Codul muncii, dispozitiile de concediere pot fi contestate in termen de 30 zile de la comunicare .
Examinand cuprinsul actiunii introductive, instanta a constatat ca reclamantul a atacat dispozitia de incetare a contractului sau de munca, anterior comunicarii dispozitiei si a solicitat se dispuna reintegrarea si obligarea paratei la plata salariului neacordat, exceptia tardivitatii formularii contestatiei invocata de parata, raportat la data introducerii actiunii, fiind neintemeiata.
Analizand dispozitia nr. 649/27.07.2009 instanta a constatat ca aceasta indeplineste toate conditiile cerute de lege pentru valabilitatea ei, cuprinzand motivele care au determinat concedierea, durata preavizului termenul in care dispozitia poate fi contestata, instanta competenta, etc., asa incat nu exista nici un motiv de nulitate a ei.
Si celelalte critici formulate de reclamant au fost apreciate ca fiind neintemeiate.
Astfel, in cuprinsul dispozitiei nr. 649/2009 s-a aratat ca desfiintarea postului ocupat de reclamant s-a facut ca urmare a reorganizarii DGASPC Hunedoara, conform Hotararii Consiliului Judetean Hunedoara, nr. 97/2009.
Hotararea nr. 97/2009 a Consiliului Judetean Hunedoara s-a emis in baza unei note de fundamentare prin care s-a motivat necesitatea reducerii cheltuielilor de personal si a cheltuielilor pentru bunuri si servicii, precum si reorganizarea unor servicii din subordinea DGASPC Hunedoara, in scopul aplicarii prevederilor art. 2 din OUG nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare conform carora ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice au obligatia sa prevada in proiectul de buget pe anul 2009 cheltuieli pentru achizitionarea de bunuri si servicii cu cel putin 15 % mai mici decat cele aprobate pentru anul 2008.
In acest context, s-a propus reorganizarea activitatii, modificarea organigramei, a statului de functii si a structurii de personal prin reducerea unui numar de 201 posturi de natura contractuala, din care 172 posturi vacante si 20 de posturi ocupate.
In baza acelei note de fundamentare si a rapoartelor de specialitate ale compartimentului de resort si al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean s-a adoptat Hotararea nr. 97/2009 prin care s-a aprobat organigrama, numarul de personal, precum si statul de functii al DGASPC Hunedoara.
Printre cele 29 de posturi desfiintate se afla si cel care a fost ocupat pana la data de 01.08.2009 de catre reclamant.
Faptul ca postul ocupat de reclamant a fost inlaturat din structura DGASPC Hunedoara si nu se mai regaseste in organigrama si statul de functii al acestei institutii rezulta din Structura organizatorica a DGASPC Hunedoara, Anexa I la Hotararea nr. 116/2008 a CJH, din Structura Organizatorica, Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 97/2008 a Consiliului Judetean Hunedoara ulterioara reorganizarii, din Statul de functii intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 10/2008 (Anexa 2/11 la Hotararea nr. 116/2008 a CJH, valabil de la data de 01.09.2008) si din Statul de functii intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 10/2008 (anexa nr. 2/7 la Hotararea nr. 97/2009 a Consiliului Judetean Hunedoara valabil de la data de 01.08.2009).
Desfiintarea locului de munca ocupat de reclamant a fost efectiva, postul fiind eliminat din structura DGASPC Hunedoara.
Cauza a fost reala, obiectiva, concedierea fiind impusa de reorganizarea DGASPC Hunedoara, iar reorganizarea a cuprins intreaga institutie si nu numai centrul de integrare socio - profesionala in care a lucrat reclamantul.
Cauza a fost serioasa, intrucat desfiintarea locului de munca ocupat de reclamant a fost impusa de necesitatea imbunatatirii activitatii institutiei ca urmare a actelor normative adoptate in sensul reducerii cheltuielilor.
In speta, a fost vorba despre o concediere individuala, care nu prevede obligatia angajatorului de a utiliza anumite criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate.
De asemenea, nu s-au impus nici consultari cu sindicatul, acestea impunandu-se doar in cazul concedierilor colective (art. 69 din Codul Muncii).
Potrivit dispozitiilor art. 40 din Codul Muncii, angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii si sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat in conditiile legii si de contractul colectiv de munca aplicabil.
Un argument in plus in sensul celor retinute, este, in opinia instantei si faptul ca, desi in cazul aplicarii disp. art. 65 din Codul muncii, angajatorul nu are obligatia de a solicita sprijinul Agentiei Judetene pentru ocuparea Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatilor, parata a facut demersuri in acest sens, asa cum rezulta din adresa nr. 15531/29.06.2009, aflata la dosarul cauzei.
Sentinta a devenit irevocabila prin nerecurare.
Pronuntata de: Tribunalul Hunedara - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data 10.12.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Hunedara    Contract individual de munca    Salariat    Salariu    OG 10/2008    Exceptia tardivitatii    Nulitate absoluta    Concediere    Concediere colectiva    Concediere individuala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 517 din data de 14 iulie 2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Litigiile intemeiate pe Legea contenciosului administrativ sunt de compenteta tribunalului cand au ca finalitate analiza unui raport juridic de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 192/2020 din 12.03.2020

Existenta unui conflict de munca poate interveni doar ulterior dobandirii statutului de salariat, respectiv angajator, prin intocmirea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 4 din data de 20 Ianuarie 2020

Imposibilitatea intentarii unei actiuni intemeiata pe raspunderea civila contractuala derivata dintr-un contract individual de munca incetat. Raspundere civila delictuala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures - Decizia civila nr. 44R din data de 03 martie 2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului.Caracterul ilicit se analizeaza in functie de cum fapta salariatului a condus la producerea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 5291/2019 din 19.11.2019Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati