Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Revocarea masurii de diminuare cu 25% a salariului

Revocarea masurii de diminuare cu 25% a salariului

  Publicat: 05 Sep 2012       2521 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si inregistrata sub nr. 4216/88/ 17 noiembrie 2010, reclamantii N. P., G. N., C. S., I. D., G. C., B. I., RECLAMANT B. S., N. M., I. V., D. S. au solicitat obligarea PRIMARULUI COMUNEI IVOARELE la revocarea masurii de diminuare cu 25% a salariului si la plata drepturilor salariale la zi, actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective, precum si anularea dispozitiilor nr. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 SI 137, emise la data de 19 iulie 2010 de institutia parata.

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acel drept de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie ca apartine simultan si concurent la doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,

In motivare, reclamantii arata ca prin dispozitiile emise au fost instiintati ca incepand cu 5 iulie 2010 se diminueaza cuantumul brut al salariului cu 25%, desi salariul reprezinta o componenta a dreptului la munca si, in acelasi timp, contraprestatia angajatorului in raport cu munca prestata de angajat, in baza raportului de munca, iar restrangerea mentionata constituie o veritabila restrangere a exercitiului dreptului la munca .
Se mai sustine ca masura diminuarii cu 25% a salariului incalca art. 11, art. 16 alin. 1, art. 20, art. 41, art. 44, art. 47 si art. 53 din Constitutia Romaniei ce consacra prioritatea dreptului international asupra celui intern in materia drepturilor fundamentale ale omului, dar si art. 23 pct. 3 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 1 pct. 2 si 4 din Carta Sociala Europeana privind dreptul la munca si Primul Act Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor si Libertatilor Fundamentale, jurisprudenta CEDO statuand ca notiunea de ``bun`` inglobeaza orice interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economica, respectiv si drepturile de natura salariala pot fi asimilate dreptului de proprietate .
In drept, s-au invocat dispozitiile art. 1 si 7 din Legea Nr. 554/2004, art. 117 din Legea nr. 188/1999, art. 40 alin. 2 lit. c din Codul Muncii si art. 110 alin. 2 si 3 Cod proc. civ.
In dovedirea cererii, reclamantii au depus la dosar, in copie, plangerea nr. 2176/23.07.2010 si dispozitiile contestate.
Legal citata, institutia parata nu a formulat aparari in cauza.
La termenul de judecata din 10 decembrie 2010, reclamantii au aratat ca inteleg sa renunte la judecata capatului de cerere privind obligarea paratei la revocarea masurii de diminuare cu 25% a salariului.
Examinand cauza, in raport cu probele administrate, instanta retine ca prin dispozitiile contestate, emise de Primarul comunei Izvoarele, judetul Tulcea, in aplicarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010, s-a dispus ca, incepand cu 5.07.2010, sa se diminueze reclamantilor, angajati in cadrul Primariei izvoarele, cu 25% cuantumul brut al indemnizatiei lunare, stabilindu-se cuantumul salariului de incasat dupa aceasta data .
Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 118/2010, intrata in vigoare la 4 iulie 2010, cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi in lei sau valuta, stabilite in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 si ale O.U.G. nr. 1/2010, se diminueaza cu 25%.
Prin emiterea dispozitiilor atacate s-au incalcat dispozitiile art. 1 din Primul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale care prevede ca orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.
Relativ la incalcarea art. 1 din Protocolul 1, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, printr-o practica constanta, a statuat ca, pentru a se constata o atare incalcare, se impune a fi indeplinite cumulativ urmatoarele cerinte: reclamantii sa aiba un ``bun``, in sensul art. 1 alin. 1 din Protocol, existenta unei ingerinte a autoritatilor publice in exercitarea dreptului cu privire la bun, care sa fi avut drept efect privarea reclamantilor de bunul respectiv, ce poate fi realizata numai in anumite conditii; realizarea conditiilor prevazute pentru a se justifica o privare a proprietatii, respectiv ingerinta sa fie prevazuta de lege, sa urmareasca un scop legitim de interes general, respectiv sa intervina pentru o cauza de utilitate publica si sa fie proportionala cu scopul legitim urmarit, respectiv mentinerea unui just echilibru intre cerintele interesului general si imperativele apararii drepturilor fundamentale ale omului.
De asemenea, in opinia CEDO, notiunea de ``bunuri`` poate acoperi atat bunurile actuale, cat si valorile patrimoniale, intelegandu-se prin aceasta creantele in virtutea carora reclamantul poate pretinde ca are cel putin o speranta legitima de a obtine exercitiul efectiv al unui drept de proprietate .
Mai mult, prin Hotararea din 15 iunie 2010, pronuntata in cauza Muresanu impotriva Romaniei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in mod expres ca salariul reprezinta un bun in sensul art. 1 alin. 1 din Primul Protocol, dupa cum privare de proprietate a fost calificata si pierderea unei pensii complementare - cauza Aizupurua Ortiz contra Spaniei din 2 februarie 2010.
In speta, toate categoriile vizate de Legea nr. 118/2010, aveau cel putin o speranta legitima de a obtine exercitiul efectiv al dreptului de proprietate in contextul in care, in conditii de criza economica in plina desfasurare cu numai 6 luni in urma a intrat in vigoare Legea nr. 330/2009 - ``lege unica de salarizare`` prin care s-au determinat salariile de incasat pentru anul 2010 si in continuare, si la a carei elaborare nu se poate sustine ca nu s-au avut in vedere toate realitatile economice si sociale.
Prin urmare, prin reducerea salariilor s-a produs o ingerinta a autoritatilor publice, a statului in exercitarea dreptului cu privire la bunul lor, respectiv la incasarea unui salariu corespunzator muncii prestate, privarea de proprietate in discutie realizandu-se printr-o lege, accesibila, precisa, dar nu si previzibila, dupa cum s-a aratat intrucat a intervenit dupa o alta modificare legislativa importanta, chiar fundamentala, in materia salarizarii.
Or, o privare de proprietate poate fi justificata doar daca se demonstreaza in mod special ca a intervenit pentru o cauza de utilitate publica si ca raspunde criteriului proportionalitatii.
Admitand chiar ca privarea de proprietate in discutie a servit unui interes public, pe larg invocat in expunerea de motive a Legii nr. 118/2010, in opinia instantei justul echilibru a fost rupt prin procentul foarte mare al reducerii - 25% si prin faptul ca masura adoptata nu a avut un caracter previzibil, in aceleasi conditii de activitate, neverificandu-se, asadar, raportul rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul urmarit, pentru ca reclamantii sunt obligati sa suporte o sarcina disproportionata prin pierderea unei patrimi din salariu, fara a mai sublinia si lipsa totala a modalitatilor de compensare prevazute de legislatia nationala, ce nu se poate justifica nici in context exceptional, obligatia de despagubire fiind instituita tot prin art. 1 din Protocolul 1.
Valorificand argumentele expuse, instanta constata ca a avut loc o incalcare a dispozitiilor art. 1 din Protocolul 1.
Dat fiind aceasta constatare, sunt de relevat prevederile art. 20 din Constitutie ce obliga la aplicarea cu prioritate a prevederilor pactelor si tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte, atunci cand exista neconcordante intre acestea si legile interne, si carora li se va da eficienta in situatia analizata.
Pe de alta parte, prin aceasta constatare, nu se incalca dispozitiile art. 147 alin. 4 din Constitutie ce prevad caracterul obligatoriu al deciziilor pronuntate de Curtea Constitutionala pentru ca, in primul rand, Curtea Constitutionala verifica conformitatea legii cu Constitutia, fara a avea atributii de interpretare si aplicare concreta a legii si nici de determinare a neconcordantei intre legile interne prin raportare la prevederile pactelor si tratatelor relative la drepturile fundamentale ale omului, iar nu in ultimul rand, pentru ca pronuntarea deciziilor nr. 872/25 iunie 2010 si nr. 874/25 iunie 2010, nu exclude competenta instantelor judecatoresti de a verifica concordanta legislatiei nationale cu prevederile internationale si de a aplica art. 20 din Constitutie, dispozitii deopotriva obligatorii.
In consecinta, cum dispozitiile Legii nr. 118/2010 contravin Conventiei Europene a Drepturilor Omului - art. 1 - Protocolul 1 - a carui aplicare are prioritate, se justifica incasarea drepturilor salariale in acelasi cuantum cu cel stabilit anterior intrarii in vigoare a actului normativ in baza caruia a operat diminuarea.
Asa fiind, fata de argumentele prezentate, instanta urmeaza a admite actiunea, a anula dispozitiile nr.128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137 toate emise la 19 iulie 2010 de Primarul Comunei Izvoarele, ca nelegale si a obliga parata sa plateasca reclamantilor diferenta intre drepturile salariale cuvenite si drepturile salariale incasate diminuate cu 25% aferente intervalului 01.07.2010-31 decembrie 2010, actualizate cu rata inflatiei la data platii efective.
Instanta:

Admite actiunea formulata de reclamantii N. P., G. N., C. S., I. D., G. C., B. I., RECLAMANT B. S., N. M., I. V., D. S., cu domiciliul ales la primaria Comunei Izvoarele, judetul Tulcea, in contradictoriu cu parat PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE.
Anuleaza dispozitiile nr.128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137 toate emise la 19 iulie 2010 de Primarul Comunei Izvoarele, ca nelegale.
Obliga parata sa plateasca reclamantilor diferenta intre drepturile salariale cuvenite si drepturile salariale incasate diminuate cu 25% aferente intervalului 01.07.2010-31 decembrie 2010, actualizate cu rata inflatiei la data platii efective.
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 422 din data 10.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Tulcea    Drepturi salariale    Salariati    Salariu    Rata inflatie    Inflatie    Angajat    Angajator    OUG 1/2010    Legea 330/2009    CEDO    Legea 118/2010    Sporuri    Indemnizatie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4957/ 05.11.2019Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu