Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Diminuarea salariului cu 30% pe o perioada de 3 luni. nelegala compunere a completului de judecata

Diminuarea salariului cu 30% pe o perioada de 3 luni. nelegala compunere a completului de judecata

  Publicat: 05 Sep 2012       2753 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea adresata acestei instante si inregistrata sub nr. 3823/88/2010, contestatorul ........ a formulat contestatie impotriva deciziei emisa de Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA - Directia Silvica Tulcea solicitand anularea acesteia ca fiind nelegala si netemeinica, cu consecinta repunerii sale in situatia anterioara, plata tuturor drepturilor salariale pana la momentul repunerii in functia si locul de munca avute anterior emiterii deciziei atacate sau aplicarea unei sanctiuni mai usoare.

(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

In motivarea contestatiei, contestatorul a aratat ca prin Decizia atacata s-a luat masura suspendarii contractului individual de munca pe timp de 1 an din functia de sef de district in cadrul Ocolului Silvic ..........
S-a sustinut ca, in urma unui control al Directiei Silvice Tulcea la Ocolul Silvic ......... in perioada 03 - 08.03.2010 s-a emis raportul 1824, constatandu-se ca se face vinovat de efectuarea defectuoasa a lucrarilor de punere in valoare la partizile 1288, 1289 si 1290 prin lasarea unor suprafete cu arbori neinventariati, favorizarea taierii ilegale de material lemnos, neinregistrarea cioatelor de arbori taiati ilegal in condica de serviciu a padurarului titular, neluarea masurilor de identificare a faptasilor si neluarea masurilor ca numitul ........ sa-si indeplineasca sarcinile de serviciu .
Ca urmare a acestui raport, s-a propus Consiliului de disciplina sanctionarea contestatorului cu diminuarea salariului cu 30 % pe o perioada de trei luni. Consiliul de disciplina, dupa o analiza superficiala si neprofesionala a situatiei de fapt schimba propunerea Comisiei de control si propune conducerii Directiei Silvice Tulcea sanctionarea cu suspendarea contractului individual de munca pe timp de un an de zile .
S-a mai aratat ca nu se face vinovat pentru fapta retinuta, si ca a semnalat anterior efectuarii controlului, a unor iregularitati si a solicitat luarea masurilor corespunzatoare prin raportul nr. 1594, 325/22.02.2010.
A solicitat in subsidiar inlocuirea sanctiunii aplicate cu una mai usoara.
In dovedirea contestatiei, contestatorul a depus la dosar comunicarea cu nr. 5648 din 7 septembrie2010, nr. 98 din 21.07.2010.
Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA - Directia Silvica Tulcea a formulat intampinare, solicitand respingerea contestatiei ca nefondate.
In principal, a invocat nelegala compunere a completului de judecata avand in vedere ca a fost repartizata cauza completului specializat pe litigii de munca, iar conform art. 58 alin. 1 din Statutul personalului silvic si art. 109 din Legea nr. 188/1999, competenta litigiului de fata revine instantei de contencios administrativ.
Pe fond s-a aratat ca, prin decizia nr. 279/13.09.2010, fata de petent s-a luat masura sanctionarii disciplinare in conformitate cu art. 48 alin. 2 din O.U.G. nr. 59/2000, motivat de neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu specifice functiei.
S-a sustinut ca au fost constatate o serie de nereguli in districtul aflat sub conducerea contestatorului, prin efectuarea defectuoasa a lucrarilor de punere in valoare a unor partizi care urmau sa faca obiectul valorificarii, prin neinventarierea tuturor arborilor ce trebuiau exploatati si ca prin aceasta actiune au fost create conditiile pentru taierea ilegala de arbori cu un volum de 230,03 m.c. si o valoare de 50.433,34 lei.
S-a mai aratat ca masura sanctiunii disciplinare mai grave decat cea propusa prin raportul nr. 1824 din 31.03.2010 isi gaseste justificare in gravitatea faptelor savarsite catre contestator.
In sustinerea intampinarii, intimata a depus la dosar toate actele ce au stat la baza emiterii deciziei de sanctionare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In urma controlului efectuat la Ocolul Silvic ........., in perioada 3 - 18 martie 2010, Comisia de control numita in baza Deciziei directorului Directiei Silvice Tulcea nr. 57/3.03.2010 s-a intocmit raportul nr. 1824 din 31.03.2010 prin care s-a propus sanctionarea contestatorului ........., sef de district in cadrul Ocolului Silvic ........., cu diminuarea salariului cu 30% pe o perioada de 3 luni pentru deficientele mentionate in raport, respectiv efectuarea defectuoasa a lucrarilor de punere in valoare la partizile 1288, 1289, 1290, lasarea unor suprafete cu arbori neinventariati, favorizarea taierii ilegale de material lemnos, neinregistrarea cioatelor de arbori taiati ilegal, in condica de serviciu a padurarului, neluarea masurilor de identificare a faptasilor si neluarea masurilor ca padurarul ........ sa-si indeplineasca atributiile.
Consiliul de disciplina a analizat raportul nr. 1824 din 31.03.2010 si documentatia aferenta precum si alte rapoarte intocmite si dupa audierile efectuate ale persoanelor implicate, a considerat ca masura de sanctionare propusa de catre Directia Silvica Tulcea nu este suficienta avandu-se in vedere gravitatea faptelor astfel ca s-a propus sanctionarea contestatorului ........ cu suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de 1 an conform art. 48 alin. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 59/2000 privind aprobarea Statului personalului silvic, art. 100 alin. 2 lit. e) din Contractul colectiv de munca si art. 68 alin. 2 lit. e) din Regulamentul de ordine interioara a Regiei Nationale a Padurilor "ROMSILVA".
Prin Decizia nr. 279 din 13.09.2010 a Directiei Silvice Tulcea a fost sanctionat contestatorul cu suspendarea din functie pe o durata de 12 luni.
In conformitate cu art. 68 alin. 1 din Regulamentul intern, personalul silvic care incalca legile si regulamentele specifice domeniului silviculturii, indatoririle ce ii revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de comportare, aducand astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului unitatii pe care o reprezinta, raspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, in functie de natura si gravitatea faptei savarsite.
Conform alineatului 2, sanctiunile disciplinare ce se aplica sunt cele prevazute la lit. a - g, in raport cu gravitatea abaterii comise, la lit. e) fiind prevazuta si sanctiunea aplicata contestatorului, respectiv suspendarea din functie pe o durata de 1 - 12 luni.
La art. 69 - 75 din Regulament, este definita fiecare sanctiune disciplinara si sunt prevazute situatiile in care se aplica, astfel ca pentru indisciplina la serviciu, nerealizarea sarcinilor de serviciu se aplica diminuarea salariului cu 5 - 30% pe o durata de 1 - 3 luni, iar pentru savarsirea repetata a unor abateri care prejudiciaza grav activitatea, a unor fapte cu un grad ridicat de periculozitate, cum ar fi: trimiterea in judecata pentru o fapta penala savarsita in timpul serviciului sau in legatura cu serviciul, folosirea nelegala a dispozitivelor de marcat arbori, rotund, triunghiular si pentagonal, avand drept consecinte producerea de pagube, nerespectarea prevederilor, amenajamentelor in procesul de gospodarire a padurilor, nerespectarea regimului silvic.
Raportand gama sanctiunilor disciplinare prevazute in Regulament in functie de gravitatea abaterii comise, la faptele retinute in sarcina contestatorului, constand in principal in neindeplinirea ori indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu, conform fisei postului, instanta constata ca sanctiunea aplicata contestatorului este disproportionala in sensul ca este prea severa, contestatorul neaflandu-se in niciuna din situatiile in care se aplica sanctiunea suspendarii din functie pe o durata de 12 luni, ci dimpotriva, faptele retinute in sarcina sa incadrandu-se la art. 68 alin. 2 lit. c) raportat la art. 71 din Regulament.
Este evident ca rezulta o activitate defectuoasa din partea contestatorului, din inscrisurile depuse la dosar, dar tot atat de evident este si faptul ca in anumite etape contestatorul a sesizat conducerea ocolului silvic despre anumite situatii care au generat disfunctionalitati in cadrul sistemului dar nicio persoana din structurile de conducere nu a dispus masuri concrete pentru a preintampina situatii prejudiciabile pentru unitate .
Astfel, contestatorul a facut cunoscut sefului de ocol prin raportul nr. 1594 din 14 septembrie 2009 despre producerea de delicte la Cantonul nr. 9, ca urmare a constatarii cioatelor, a solicitat sprijin pentru stabilirea cauzelor si prinderea faptasilor, dar aceasta sesizare a ramas fara efect, si fara implicarea serioasa a persoanelor competente.
De asemenea, prin raportul nr. 325 din 22.02.2010, contestatorul a avertizat faptul ca padurarul ........ nu-si indeplineste atributiile de serviciu in sensul ca nu intocmeste acte de constatare cu privire la partizi si prin acelasi raport s-a solicitat sprijin in vederea stabilirii metodei de predare a masei lemnoase exploatate catre cumparator dar si acest referat a ramas fara efect.
Dar, din probele administrate rezulta insa ca neinregistrarea cioatelor de arbori taiati ilegal in condica de serviciu se datoreaza contestatorului, in calitate de sef de district, conform art. 7 lit. e) din H.G. nr. 1076/2009 si nu s-a stabilit prejudiciul produs prin taiere ilegala, ceea ce inseamna ca nu si-a indeplinit atributiile, fapta ce a prejudiciat activitatea institutiei.
Fata de toate aceste considerente, cum s-a dovedit in cauza ca a avut loc o indeplinire insuficienta, necorespunzatoare a unor sarcini de serviciu din partea contestatorului, dar cum a rezultat ca sanctiunea disciplinara aplicata este mult prea aspra fata de faptele retinute si in raport de faptele pentru care a fost prevazuta sanctiunea in Regulament, ca nu s-a constatat o repetabilitate a faptelor imputabile ori a sanctionarii repetate ori progresive a contestatorului, instanta constata ca decizia de sanctionare este netemeinica si nelegala doar in ce priveste sanctiunea aplicata.
In consecinta, se va anula in parte Decizia nr. 273/13.09.2010 a Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA - Directia Silvica Tulcea in sensul inlocuirii sanctiunii suspendarii din functie pe o durata de 12 luni aplicata contestatorului ........ - Sef district silvic in cadrul Ocolului Silvic ........., cu sanctiunea diminuarii salariului si a indemnizatiei de conducere cu 30% pe o durata de 3 luni.
Urmeaza a fi mentine celelalte dispozitii ale deciziei contestate.
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 779 din data 10.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Tulcea    Drepturi salariale    HG 1076/2009    Contract individual de munca    Suspendarea din functie    OUG 59/2000    Legea 188/1999    Contract colectiv de munca    Diminuare salariu    Salariu    Nelegala compunere a completului de judecata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de „spor”. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI – Decizia nr. 4957/ 05.11.2019Articole Juridice

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) – Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu