Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata sporului de noapte, a sporului de vechime si a salariului

Plata sporului de noapte, a sporului de vechime si a salariului

  Publicat: 06 Sep 2012       3861 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Cu nr. 3606/89 din27-11-2009 s-a inregistrat actiunea formulata de reclamantii I V si M T, in contradictoriu cu parata Primaria comunei Ciocani prin Primarul comunei Ciocani, solicitand obligarea acesteia la plata sporului de noapte, a sporului de vechime, precum si la plata celui de al XIII –lea salariu pentru anii 2007 si 2008.

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii, reclamantii I V si M T arata ca au fost angajati ai paratei Primaria comunei Ciocani, incepand cu octombrie 2007 si pana in noiembrie 2009, ca paznici de noapte.
Potrivit contractului individual de munca, programul incepea la ora 20.oo si se incheia la ora 04.oo, insa nu li s-a platit spor de noapte.
Precizeaza reclamantii I V si MT ca parata nu le-a achitat nici cel de al treisprezecelea salariu pentru anii 2007 - 2008.
In ceea ce priveste sporul de vechime, acesta le-a fost acordat doar 4 luni.
Actiunea nu a fost motivata in drept .
Actiunea este scutita de la plata taxei de timbru, conform art. 285 Codul Muncii.
In dovedirea actiunii, reclamantii I V si M T au folosit proba cu inscrisuri .
Parata Primaria comunei Ciocani prin Primarul comunei Ciocani a depus intampinare, solicitand respingerea actiunii, intrucat reclamantii I V si M T au fost angajati ca paznici de noapte in baza conventiei nr. 2213/22-10-2007 incheiata cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, salariul fiind stabilit la suma de 390 lei, ca singura forma de remunerare a activitatii lor.
Precizeaza parata Primaria comunei Ciocani prin Primarul comunei Ciocani ca sporul de vechime a fost platit reclamantilor pe o perioada de 12 luni, insa din lipsa fondurilor banesti nu a mai fost acordat.
In ce priveste sporul de noapte si al XIII - lea salariu, aceste sporuri nu au fost prevazute in contractele individuale de munca si nici in conventia nr. 2213/2007.
Mai precizeaza parata Primaria comunei Ciocani prin Primarul comunei Ciocani ca reclamantii au savarsit numeroase abateri in timpul serviciului de paza .
In aparare, parata Primaria comunei Ciocani prin Primarul comunei Ciocani a depus inscrisuri .
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamantul I V a fost angajat la Primaria com. Ciocani incepand cu data de 15-10-2007, prin contractul individual de munca nr. 131/12-10-2007, pe durata nedeterminata, ca agent de paza si ordine.
Reclamantul M T a fost angajat la Primaria com. Ciocani incepand cu data de 15-10-2007, prin contractul individual de munca nr. 135/12-10-2007, pe durata nedeterminata, ca agent de paza si ordine.
Reclamantii, potrivit contractelor individuale de munca, aveau un salariu de baza lunar de 390 lei, programul de lucru fiind de 8 ore noaptea.
In continutul contractelor individuale de munca ale reclamantilor, la litera J, punctul 2, litera a, nu este prevazut nici un spor sau alte indemnizatii sau adaosuri .
Insa, conform art. 8 alin. 3 din Legea nr. 130/1996, potrivit carora contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca, instanta va avea in vedere clauzele contractului colectiv de munca la nivel national.
Astfel, in temeiul art. 11 alin. 1 lit. d din Legea nr. 130/1996, clauzele contractelor colective de munca produc efecte pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara, in cazul contractelor colective de munca la nivel national.
Avand in vedere ca in contractele individuale de munca s-a prevazut ca programul zilnic de lucru al reclamantilor este de 8 ore noaptea, instanta apreciaza, raportat la dispozitiile art. 122 Codul muncii, ca activitatea acestora poate fi considerata munca de noapte.
Intrucat contractele individuale de munca ale reclamantilor nu prevad plata unui spor pentru lucrul in timpul noptii, instanta apreciaza ca dispozitiile contractului colectiv la nivel national au aplicabilitate si prioritate, completand astfel clauzele contractului incheiat de parti.
Potrivit art. 41 alin. 3 lit. e din Contractul Colectiv de Munca la nivel National pentru anii 2007 - 2010, sporul minim pentru lucrul in timpul noptii este de 25% din salariul de baza, astfel incat instanta va obliga parata sa achite reclamantilor sporul de noapte in cuantum de 25 % din salariul de baza, aferent anilor 2007 si 2008.
In ceea ce priveste sporul de vechime, se retine ca parata Primaria comunei Ciocani prin Primarul comunei Ciocani a sustinut prin intampinare ca le-a achitat reclamantilor timp de 12 luni, respectiv din octombrie 2007 - noiembrie 2008. Insa, analizand statele de plata depuse de parata Primaria comunei Ciocani se constata ca sustinerile acesteia sunt partial justificate, constatandu-se ca sporul de vechime a fost achitat doar in lunile aprilie si octombrie 2008.
Conform art. 163 Codul Muncii, plata salariului (care cuprinde si sporurile - art. 155 Codul Muncii) se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.
Avand in vedere ca plata sporului de vechime a fost justificata doar pentru lunile aprilie si octombrie 2008, instanta va obliga parata sa achite reclamantilor sporul de vechime pentru perioada 15 octombrie 2007 - 31 decembrie 2008, cu exceptia lunilor aprilie si octombrie 2008.
Referitor la acordarea celui de al XIII - lea salariu, instanta retine ca nici in contractele individuale de munca si nici in Contractul Colectiv de Munca la nivel National pentru anii 2007 - 2010 nu este prevazuta obligatia angajatorului de a plati o astfel de indemnizatie. Drept urmare, se apreciaza ca aceasta cerere este neintemeiata, urmand a fi respinsa.
Fata de acestea, urmeaza a admite in parte actiunea formulata de reclamantii, in contradictoriu cu parata Primaria comunei Ciocani prin Primarul comunei Ciocani, si in consecinta instanta va obliga parata sa achite reclamantilor sporul de noapte in cuantum de 25 % din salariul de baza, aferent anilor 2007 si 2008, precum si sporul de vechime pentru perioada 15 octombrie 2007 - 31 decembrie 2008, cu exceptia lunilor aprilie si octombrie 2008.
Instanta va respinge capatul de cerere solicitat de reclamanti privind acordarea celui de-al XIII - lea salariu .
Instanta:
Admite in parte actiunea formulata de reclamantii I V si M T, ambii cu domiciliul in comuna Ciocani, judetul Vaslui, in contradictoriu cu parata Primaria comunei Ciocani, prin Primarul comunei Ciocani, cu sediul in comuna Ciocani, judetul Vaslui si, in consecinta:
Obliga parata sa achite reclamantilor sporul de noapte in cuantum de 25 % din salariul de baza, aferent anilor 2007 si 2008.
Obliga parata sa achite reclamantilor sporul de vechime pentru perioada 15 octombrie 2007 - 31 decembrie 2008, cu exceptia lunilor aprilie si octombrie 2008.
Respinge capatul de cerere solicitat de reclamanti privind acordarea celui de-al 13 salariu .
Definitiva si executorie.
Cu drept de recurs, in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 150 din data 04.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Vaslui    Spor de vechime    Spor de noapte    Salariu    Legea 130/1996    Contract colectiv de munca    Salariat    Angajator    Angajat    Paznici de noapte    Contract individual de munca    Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL: Decizia ICCJ nr. 4/2019 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Decizie de concediere a salariatilor in baza unor criterii de discriminare. Reorganizare fictiva a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 100 din 19.01.2016

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Procedura administrativ jurisdictionala in materie fiscala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Contencios administrativ Decizie 22/C.A. (29.01.2007)