din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1896 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune

  Publicat: 17 Jul 2021       890 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Raportul de drept civil reglementat prin dispozitiile art. III alin. (24) din Legea nr.169/1997 este un raport juridic obligational in continutul caruia intra dreptul creditorului, fostul proprietar ramas fara teren, de a cere debitorului, cel care a vandut terenul, sa-i remita pretul actualizat (obligatie de a face), sub sanctiunea de a recurge la forta de constrangere a statului in caz de neexecutare de bunavoie.

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Depasire a legalitatii,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe vre-un temei juridic.
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.

Actiunea in justitie intemeiata pe acest text de lege apara un drept de creanta si nu un drept real, intrucat partea reclamanta, creditor in raportul obligational, este titularul unui drept de creanta iar partea parata este titulara unei obligatii de a face, anume a obligatiei de a remite pretul actualizat. Asa fiind, o astfel de cerere nu este supusa termenului de prescriptie prevazut de dispozitiile art. 2518 pct. 1 Cod civil (de 10 ani), ci termenului de prescriptie instituit prin dispozitiile art. 2517 din acelasi cod (de 3 ani).


I. Circumstantele cauzei


1. Obiectul cauzei


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Barlad la data de 16 martie 2017 (a carei


competenta materiala de solutionare a fost declinata in favoarea Tribunalului Vaslui), reclamantii A., Primarul comunei X si Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei X, prin Primar, au solicitat, in contradictoriu cu paratii B., C., D., E., F. Si G., obligarea, in solidar, a acestora la plata unei despagubiri reprezentand pretul actualizat estimat la suma de 1.350.000 euro, echivalentul a 6.075.000 lei al terenului arabil in suprafata de 5 ha, situat in T 119, parcelele 23, 24 si 25 in punctul denumit ``Y`` de pe raza comunei Perieni.


2. Sentinta pronuntata de tribunal


Prin sentinta nr. 258 din 26 martie 2019, Tribunalul Vaslui, Sectia civila a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune si a respins actiunea, ca prescrisa. I-a obligat pe reclamanti la plata catre paratul C. A sumei de 200 lei, cheltuieli de judecata, in temeiul art. 451 alin. (2) Cod procedura civila.


3. Decizia pronuntata de curtea de apel


Prin decizia nr. 432 din 19 septembrie 2019, Curtea de Apel Iasi, Sectia civila a respins apelul principal declarat de catre A., in calitate de Primar al comunei X si Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei X impotriva sentintei tribunalului. A respins apelul incident declarat de E. impotriva aceleiasi sentinte. I-a obligat pe apelantii A., in calitate de Primar al comunei X si Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei X sa plateasca intimatului C. Suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata efectuate in apel, reprezentand onorariu de avocat redus de la 3000 lei.


4. Calea de atac a recursului formulata in cauza


Impotriva acestei decizii au declarat recurs, intemeiat pe dispozitiile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedura civila, reclamantii A., Primarul comunei X, in calitate de reprezentant legal al UAT Comuna X si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna X.


Recurentii-reclamanti au invederat urmatoarele:


- In mod gresit instanta de apel a apreciat ca termenul de prescriptie este termenul general de 3 ani prevazut de art. 2517 Cod civil si a inceput sa curga de la data de 25 aprilie 2012, implinindu-se la data de 25 aprilie 2015, raportat la data introducerii actiunii, respectiv 16 martie


2017.


Contrar celor retinute de catre instanta de apel, in cauza nu sunt incidente dispozitiile art.


2517 Cod civil, ci cele ale art. 2518 pct. 1 Cod civil, fiind vorba de contravaloarea unui drept real, care se prescrie in termen de 10 ani, iar nu in termen de 3 ani;


- Contrar celor stabilite in decizia recurata, UAT Comuna X este indreptatita sa pretinda si sa primeasca despagubirile solicitate, care reprezinta pretul actualizat al terenului de 5 ha care a iesit din patrimoniul sau in mod ilegal, dupa cum au constatat si motivat irevocabil instantele de judecata cu ocazia examinarii legalitatii titlului de proprietate obtinut de B. Si a actelor autentice ulterioare de vanzare succesiva a terenului;


- UAT Comuna X se afla intr-o imposibilitate obiectiva de a revendica terenul iesit ilegal din patrimoniul sau prin instrainare si de a-l primi in natura, deoarece dispozitiile speciale ale Legii nr. 169/1997 nu acorda aceasta posibilitate in cazul dobanditorilor de buna-credinta.


Potrivit art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997, in cazul unor instrainari succesive ale terenurilor, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren . Aceste dispozitii legale trebuie raportate la considerentele deciziilor Curtii Constitutionale nr. 746/2008 si nr. 1893/2008, date in solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a textului legal anterior mentionat, potrivit carora optiunea legiuitorului de a-i prefera pe subdobanditorii instrainarilor succesive nu vine in contradictie cu spiritul Legii nr. 18/1991, iar in situatia in care restituirea in natura nu mai poate opera, devin aplicabile dispozitiile referitoare la remiterea pretului actualizat, fiind de competenta instantelor sa constate, in functie de probele administrate, buna sau reaua-credinta a celui care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul sau a subdobanditorului terenului si, dupa caz, sa faca aplicarea art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 sau a celor care constituie dreptul comun in materia contractelor civile, respectiv art. 966-968 din vechiul Cod civil sau art. 1235-1239 din noul Cod civil;


- In mod gresit instanta de apel a constatat ca in cauza nu a intervenit intreruperea cursului prescriptiei, raportat la formularea de plangeri penale si efectuarea unei cercetari penale cu privire la faptele de fals intelectual, uz de fals, abuz in serviciu si altele, care au fost finalizate definitiv la data de 25 iulie 2017 de catre Judecatoria Barlad prin respingerea plangerii impotriva Ordonantelor de clasare din 6 octombrie 2016 si a celei cu nr. 1/11/2 din 25 ianuarie 2017.


5. Apararile formulate in cauza


Intimata-parata G. A formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului. Recurentii au formulat raspuns la intampinare, prin care au solicitat respingerea apararilor


cuprinse in actul procedural.


Intimatul-parat C. A formulat intampinare, prin care a invocat exceptia nulitatii recursului, pentru neincadrarea criticilor formulate in dispozitiile art. 488 Cod procedura civila (cu referire la motivul de recurs privind gresita aplicare a termenului de prescriptie de 3 ani), iar in subsidiar, a solicitat respingerea, ca nefondat, a recursului.


Recurentii au formulat raspuns la intampinare, prin care au solicitat respingerea exceptiei de nulitate a recursului, respectiv respingerea apararilor cuprinse in actul procedural.


Intimata-parata E. a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia tardivitatii recursului, iar in subsidiar, a solicitat respingerea acestuia.


Recurentii au formulat raspuns la intampinare, prin care au solicitat respingerea exceptiei de tardivitate a recursului, despre care au aratat ca a fost formulat in termenul legal, potrivit dovezilor de la dosar, precum si respingerea apararilor cuprinse in actul procedural.


II. Solutia si considerentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie Analizand recursul, Inalta Curte constata ca este nefondat.


Dreptul real este un dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul caruia titularul sau poate sa


exercite anumite prerogative asupra unui bun determinat, in mod direct si nemijlocit, fara interventia altei persoane .


Dreptul de creanta este acel drept subiectiv pe temeiul caruia titularul sau, denumit creditor in raport juridic obligational, poate pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei ce ii incumba.


Actiunea prin care se solicita plata unei despagubiri este o actiune prin care se valorifica un drept de creanta, fiind indiferent ca despagubirea se pretinde pentru pierderea unui bun mobil sau a unui bun imobil.


Potrivit normei de drept prevazuta de art. III alin. (24) din Legea nr.169/1997, cel care a vandut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren .


Raportul de drept civil reglementat prin norma de drept mentionata este un raport juridic obligational in continutul caruia intra dreptul creditorului, fostul proprietar ramas fara teren, de a cere debitorului, cel care a vandut terenul, sa-i remita pretul actualizat (obligatie de a face), sub sanctiunea de a recurge la forta de constrangere a statului in caz de neexecutare de bunavoie.


In speta, instantele de fond au constatat ca partea reclamanta a solicitat, prin cererea dedusa judecatii, sa se dispuna obligarea, in solidar, a paratilor la plata unei despagubiri reprezentand pretul actualizat, estimat la suma de 1.350.000 euro, echivalentul a 6.075.000 lei (Ron), incasat in urma instrainarii terenului arabil in suprafata de 5 ha, situat in Punctul denumit ``Y`` pe raza comunei Perieni, invocand incidenta dispozitiile art. III al. (24) din Legea nr. 169/1997, cu trimitere la dispozitiile art. 1349 si 1347 din noul Cod civil (dispozitii prin care se reglementeaza aspecte relative la imbogatirea fara justa cauza si raspunderea civila delictuala).


Actiunea in justitie intemeiata de dispozitiile art. III alin. (24) din Legea nr.169/1997 apara, astfel cum s-a aratat, un drept de creanta si nu un drept real, intrucat partea reclamanta, creditor in raportul obligational, este titularul unui drept de creanta iar partea parata este titulara unei obligatii de a face, anume a obligatiei de a remite pretul actualizat.


Concluzia se impune, pentru aceleasi argumente, si prin raportare la dispozitiile art. 1349 si ale art. 1347 din noul Cod civil, respectiv, la deciziile Curtii Constitutionale prin care s-a verificat constitutionalitatea normei de drept continute de art. III alin. (24) din Legea nr.169/1997, indicate de partea reclamanta.


Asa fiind, in mod corect instantele de fond au constatat ca actiunea prevazuta de dispozitiile legale mentionate nu este supusa termenului de prescriptie prevazut de dispozitiile art. 2518 pct. 1 Cod civil (de 10 ani), ci termenului de prescriptie instituit prin dispozitiile art. 2517 Cod civil (de 3 ani) care, depasit fiind, a impus admiterea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune, cu consecinta respingerii cererii de chemare in judecata .


Referitor la cauza de intrerupere a prescriptiei prevazuta de dispozitiile art. 2537 pct. 3 Cod civil, se constata ca legiuitorul a statuat in sensul ca poate fi invocata de persoana care face dovada ca s-a constituit parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata pana la inceperea cercetarii judecatoresti.


Cum partea reclamanta nu a putut dovedi un asemenea fapt, al constituirii sale ca parte civila in procesul penal finalizat la data de 25 ianuarie 2017, in mod corect instantele de fond au constatat ca nu poate fi primita apararea intemeiata pe dispozitia art. 2537 pct. 3 Cod civil, intrucat data mentionata este lipsita de relevanta juridica in ceea ce priveste calcularea termenului de prescriptie .


Asa fiind, constatand ca in cauza nu este incident motivul de recurs prevazut de dispozitiile art. 488 alin.(1) pct. 8 Cod procedura civila, Inalta Curte, in baza dispozitiilor art. 496 alin. (1) Cod procedura civila, a respins recursul, ca nefondat.
Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020


Citeşte mai multe despre:    Legea 169/1997
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro