Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestatie impotriva deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul detinut

Contestatie impotriva deciziei de concediere. Reintegrarea pe postul detinut

  Publicat: 06 Sep 2012       2415 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Cu nr. 2858/89 din 31-08-2009, s-a inregistrat contestatia formulata de contestatoarea U C, in contradictoriu cu intimata S.C.D S S.R.L., impotriva deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009, solicitand anularea acesteia, reintegrarea pe postul detinut si plata salariilor neachitate de la data desfacerii si pana la reintegrarea efectiva.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea contestatiei, contestatoarea U C arata ca la data de 05-11-2007 a incheiat cu intimata S.C.``D S`` S.R.L. contract individual de munca . In luna iulie 2007 a solicitat concediu de odihna, astfel incat la data intocmirii deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009 nu se afla in localitate si nu a putut da curs convocarii.
Precizeaza contestatoarea ca adresa pentru convocare trebuia trimisa recomandat cu confirmare de primire, iar cercetarea disciplinara era obligatorie.
Apreciaza contestatoarea U C ca prestarea muncii in cadrul unei alte societati nu este in masura a produce grave consecinte asupra bunei desfasurari a activitatii intimatei S.C.``D S`` S.R.L.
In drept, contestatoarea U C a invocat dispozitiile art. 263 - 268, art. 284 alin. 2 Codul Muncii.
In dovedirea contestatiei, contestatoarea U C a folosit proba cu inscrisuri .
Prin intampinare, intimata S.C.``D S`` S.R.L. solicita respingerea contestatiei. Precizeaza intimata S.C.``D S`` S.R.L. ca in perioada 20 iulie - 25 iulie 2009 contestatoarea U C a efectuat o parte din concediul de odihna. La data de 22 iulie 2009, administratorul intimatei S.C.``D S`` S.R.L. a fost informat de catre o clienta ca U C a invitat-o la un alt salon pentru a-i presta diverse servicii de coafura.
In urma acestui incident, intimata S.C.``D S`` S.R.L. a convocat-o pe contestatoarea U C in vederea cercetarii disciplinare, aceasta semnand confirmarea de primire.
Deoarece contestatoarea U C nu s-a prezentat la convocare, intimata S.C.``D S`` S.R.L. a hotarat desfacerea contractului individual de munca .
Apreciaza intimata S.C.``D S`` S.R.L. ca U C avea obligatia de fidelitate fata de angajator si de respectare a secretului de serviciu .
In aparare, intimata S.C.``D S`` S.R.L. a depus inscrisuri .
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin contractul individual de munca inregistrat la ITM Iasi sub nr. 346067/20-11-2007, contestatoarea U C a fost angajata la intimata S.C.``D S`` S.R.L., punct de lucru Copou, in meseria de coafor.
Contractul individual de munca al contestatoarei a incetat la data de 28-07-2009 prin decizia nr. 23/28-07-2009 emisa de intimata S.C.``D S`` S.R.L., in temeiul art. 61 lit. a Codul muncii. In motivarea deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009 se arata ca la data de 22-07-2009, contestatoarea U C a fost gasita de organele de control ITM Iasi, lucrand fara forme legale in cadrul altei societati, ceea ce a produs grave consecinte asupra bunei desfasurari a activitatii.
Cu adresa nr. 19/22-07-2009, intimata S.C.``D S`` S.R.L. a convocat-o pe contestatoarea U C la cercetarea disciplinara pentru data de 27-07-2009 (fila 7 dosar), convocarea fiind comunicata cu recomandata cu confirmare de primire (fila 26 dosar).
Din cuprinsul procesului - verbal nr. 22/27-07-2009 (fila 31 dosar) rezulta ca UC nu s-a prezentat in fata comisiei de disciplina in vederea efectuarii cercetarii disciplinare si nici nu a comunicat motivele absentei sale.
Analizand continutul contractului individual de munca se retine ca la litera M pct. 2 a fost inserata obligatia de fidelitate a salariatei U C fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu, precum si obligatia de a respecta secretul de serviciu .
Din continutul declaratiei date de numita C M (fila 30 dosar), depusa de intimata S.C.``D S`` S.R.L., rezulta ca la data de 22-07-2007, contestatoarea U C presta servicii de coafura in cadrul salonului ``Unisex``, salon ce nu apartine societatii intimate S.C.``D S`` S.R.L.
Acest fapt este recunoscut chiar si de contestatoarea U C, care in cuprinsul contestatiei precizeaza ca nu a incheiat cu intimata clauze de neconcurenta sau de confidentialitate, iar faptul de a lucra la mai multi angajatori nu este interzis de lege.
Potrivit art. 61 lit. a Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara.
Instanta retine ca U C nu a respectat clauzele din contractul individual de munca referitoare la obligatia de fidelitate si de respectare a secretului de serviciu, prin prestarea acelorasi servicii in cadrul altei societati cu acelasi profil, precum si prin indrumarea clientelei intimatei S.C.``D S`` S.R.L. catre salonul ``Unisex``.
In ceea ce priveste sustinerile contestatoarei cu privire la neregularitatile convocarii la cercetarea disciplinara, se constata ca sunt nefondate, intrucat adresa nr. 19/22-07-2007 indeplineste conditiile prevazute de art. 267 alin. 2 Codul muncii, care prevede ca: ``in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii``.
Potrivit mentiunilor inscrise in confirmarea de primire a adresei referitoare la convocare, se constata ca aceasta corespondenta a fost primita de soacra contestatoarei, astfel incat, raportat la dispozitiile art. 92 alin. 2 Cod procedura civila, procedura de comunicare indeplineste cerintele impuse de art. 267 alin. 2 Codul Muncii.
Referitor la incalcarea dispozitiilor art. 268 Codul Muncii se observa ca decizia de concediere nr. 23/28-07-2009 cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, astfel incat nici aceste aparari ale contestatoarei nu pot fi retinute.
Fata de acestea, instanta apreciaza ca U C a savarsit o abatere grava, constand in incalcarea obligatiei de fidelitate fata de angajator si a obligatiei de respectare a secretului de serviciu, prin aceea ca a prestat servicii in favoarea unei firme concurente si a desfasurat activitati de preluare a clientelei S.C.``D S`` S.R.L.
Drept urmare, instanta va respinge contestatia formulata de contestatoarea U C, in contradictoriu cu intimata S.C.``D S`` S.R.L., impotriva deciziei de concediere nr. 23/28-07-2009.
Instanta va lua act ca intimata S.C.``D S`` S.R.L. nu solicita cheltuieli de judecata .
Contestatia este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si timbrul judiciar, conform art. 285 Codul Muncii.
Instanta:
Respinge contestatia formulata de contestatoarea U C, domiciliata in, in contradictoriu cu intimata SC ``D S`` SRL Iasi, cu sediul in
Ia act ca intimata nu solicita cheltuieli de judecata .
Definitiva.
Cu drept de recurs, in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 170 din data 11.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Vaslui    Contract individual de munca    Concediere    Concediu de odihna    Angajat    Angajator    Desfacerea contractului individual de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Clauza contractuala. Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru neprezentarea la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Sentinta Civila nr. 1616/2019 din 18.06.2019

Trimiterea unei cereri de incetare a contractului de munca prin acord nu justifica absentele de la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 619 din data de 14 mai 2019

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 Tribunalul Iasi

Angajatorul este obligat sa plateasca drepturile salariale inaintea oricaror alte obligatii banesti
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 213/25.06.2019 Tribunalul Bucuresti

Prescrierea dreptului de a solicita plata drepturilor salariale neachitate
Pronuntaţă de: Decizia Civila nr. 213/25.06.2019 Curtea de Apel Constanta

Prestarea muncii in lipsa incheierii in forma scrisa a contractului individual de munca. Sanctiune contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Pitesti - Sentinta civila nr. 3023 din data de 10 Mai 2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Deghizarea contractului individual de munca cu norma intreaga in contract individual de munca cu timp partial. Constatare raport de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 143/05.02.2020

Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta Civila nr. 186, din 02.04.2019Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Contractul de munca si lucratorul au pair
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati