Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Insolventa. Neinscrierea creantei in tabelul creditorilor

Insolventa. Neinscrierea creantei in tabelul creditorilor

  Publicat: 10 Sep 2012       3830 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Denumire data monedei unice europene.
Prin cererea formulata la aceasta instanta la data de 26.04.2011, creditoarea SC M SA, a formulat contestatie impotriva masurii luate de lichidatorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA - de neinscriere in tabelul creditorilor a creantei sale in cuantum de 51.307,49 Euro.

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca, intre ea si societatea debitoare au fost incheiate mai multe contracte de leasing avand ca obiect transmiterea dreptului de folosinta asupra mai multor bunuri proprietatea sa, in schimbul platii ratelor de leasing .
Mai arata creditoarea ca aceste contracte de leasing au fost reziliate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor de plata de catre debitoare.
Se mai arata ca printr-o adresa fara numar primita la data de 20.04.2011, lichidatorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA -, i-a adus la cunostinta faptul ca nu au fost inscrisi in tabelul definitiv intrucat cererea de inscriere la masa credala a fost depusa dupa termenul limita fixat de judecatorul sindic . Considera ca aceasta solutie adoptata de lichidatorul judiciar este netemeinica si nelegala intrucat nu au fost notificati conform normelor legale aplicabile.
In dovedirea contestatiei formulate, creditoarea a inteles sa se foloseasca de actele aflate la dosar.
Lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa - a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei formulata ca fiind neintemeiata aratand ca procedura de comunicare s-a realizat in conformitate cu prevederile legii, in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 4154/04.09.2009, creditorii bugetari au fost notificati cu adresa cu confirmare de primire in vederea depunerii declaratiilor de creanta, procedura de publicare realizandu-se si printr-un ziar de circulatie nationala.
Mai arata lichidatorul judiciar ca termenul de admitere a cererilor de creanta a fost stabilit la data de 23.10.2009, creditoarea formuland cerere de inscriere a creantei sale la data de 04.06.2010, iar la data intocmirii tabelului preliminar al creantelor nu a avut cunostinta de existenta acestei creante si de calitatea sa de creditoare, astfel ca a apreciat creanta ca fiind tardiv formulata transmitand si creditoarei prin adresa masura de a nu fi acceptata in tabelul creditorilor, fiindu-i aplicabile prevederile art. 7 alin. 3 teza II, care statueaza `` pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta de art. 28 alin. (1) lit. c procedura notificarii prevazuta la art. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul Procedurilor de Insolventa``.
Analizand actele existente la dosar in raport de contestatia formulata de creditoarea SC M SA, tribunalul retine urmatoarele:
Prin sentinta comerciala nr. -/F/26.08.2009 a Tribunalului Calarasi s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei SC M SRL desemnandu-se administrator judiciar Cabinet Individual de Insolventa - si stabilindu-se termenele prevazute de art. 61-62 din Legea 85/2006, termenul de depunere a creantelor fiind fixat la 23.10.2009 iar de depunere a tabelului preliminar al creditorilor la 21.11.2009.
Sentinta comerciala -/2009 a Tribunalului Calarasi a fost publicata in Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 4234/11.09.2009 (conform dovezii de comunicare de la pag. 82 din vol.I al dosarului).
De asemenea, notificarea prevazuta de art. 61 - 62 din Legea 85/2006 cu termenele stabilite prin sentinta comerciala nr. -/2009 a Tribunalului Calarasi, a fost publicata de administratorul judiciar in Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 4154/04.09.2009 (conform dovezii de comunicare aflata in vol. II al dosarului).
Din rapoartele intocmite de catre administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa -, rezulta ca debitoarea nu a depus actele prevazute de art. 28 alin. 1, astfel ca administratorul judiciar nu a putut cunoaste creditorii debitoarei SC M SRL, pentru a fi notificati in conditiile art. 61 alin. 1 din Legea 85/2006.
Creditoarea SC M SA a formulat cerere de admitere a creantei sale in prezenta cauza la data de 04.06.2010, cu mult peste data de 23.10.2009 - termenul stabilit prin sentinta comerciala nr. -/2009 a Tribunalului Calarasi pentru depunerea cererilor de creanta si chiar dupa depunerea de catre administratorul judiciar la 20.11.2009 a tabelului preliminar al creditorilor.
Potrivit art. 7 alin. 3 din Legea 85/2006, pentru creditorii care nu au fost identificati, procedura notificarii prevazuta de art. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul Procedurilor de insolventa, iar potrivit art. 9 din acelasi articol, publicarea actelor de procedura sau a hotararilor judecatoresti inlocuieste de la data publicarii lor,notificarea actelor de procedura efectuate individual fata de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii.
Ori, sentinta comerciala -/2009 a Tribunalului Calarasi prin care s-a deschis procedura insolventei SC M SRL si s-a stabilit termenul pentru depunerea declaratiilor de creanta de creditori la 23.10.2009, a fost publicata in Buletinul Procedurilor de insolventa, respectandu-se dispozitiile art. 7 alin. 3 si 9 din Legea 85/2006. In raport de aceste dispozitii legale se prezuma ca si creditoarea SC M SA trebuia sa cunoasca atat deschiderea procedurii insolventei impotriva acestei debitoare, cat si termenul in care trebuia sa formuleze declaratiile lor de creanta .
Respectandu-se in cauza dispozitiile art. 7 din Legea 85/2006, aceasta creditoare nu poate invoca in favoarea ei exceptia prevazuta de art. 76 din Legea 85/2006.
Fata de aceste considerente, tribunalul urmeaza a respinge contestatia formulata de creditoarea SC M SA impotriva masurii lichidatorului judiciar de neincludere in tabelul creditorilor debitoarei SC M SRL - societate in insolventa a creantei acestei creditoare.
Pronuntata de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 158 din data 18.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Calarasi    Insolventa    Creditori    Debitori    Legea 85/2006    Lichidator judiciar    Contract de leasing    Drept de folosinta    Judecator sindic    Deschidere procedura de insolventa    Administrator judiciar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Convocarea nelegala a salariatului la cercetarea disciplinara atrage nulitatea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2834 din 27.05.2019

Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin referiri la acte emise in cursul cercetarii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2871/2019

Caracterul inform si nelegal al deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 69/2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 Tribunalul Iasi

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Dovada calitatii de salariat - suficienta pentru recuperarea drepturilor salariale restante. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 286/2019 din data de 09 Aprilie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor