Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Functionari publici. Acordarea tichetelor de masa, sporului de 25% la salariul de baza

Functionari publici. Acordarea tichetelor de masa, sporului de 25% la salariul de baza

  Publicat: 17 Sep 2012       4115 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin actiunea formulata de reclamantii : A I-A , A O A , A N , A M, s.a.m.d. reprezentati de FEDERATIA SINDICALA a VETERINARILOR din ROMANIA, s-a solicitat in contradictoriu cu parata D.S.V.S.A Sibiu:

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Legea privind Statutul funcţionarilor publici
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

- acordarea tichetelor de masa pentru anii 2004 - 2007, conform prevederilor art.1 din Legea 142/1998 si art.23 din Legea 435/2006;
- acordarea sporului de 25 % la salariul de baza pentru luna decembrie 2006, conform art.38 din Legea 435/2006;
- plata sumelor de bani reprezentand actualizarea cu rata de inflatie a drepturilor banesti.
In motivarea cererii reclamantii arata ca sunt functionari publici in cadrul D.S.V.S.A si sunt in drept sa primeasca tichete de masa, sporul de 25% pentru luna decembrie 2006.
In drept actiunea s-a motivat pe dispozitiile art.28 din Legea 54/2003, Legea 188/1999, Legea 142/1998, Legea 435/2006, Codul civil, Codul muncii si Codul de procedura civila.
S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa .
Prezenta este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform art.15 lit.a din Legea 146/1997.
S-a depus la dosarul cauzei copia carnetelor de munca ale reclamantilor , .
Dovada de reprezentant a Federatiei Sindicale a Veterinarilor din Romania, practica judiciara.
Parata nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a-si prezenta pozitia fata de cererea de chemare in judecata .
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
Reclamantii sunt functionari publici in sensul art.2 alin.2 din Legea 188/1999 in cadrul institutiei publice parate .
Potrivit dispozitiilor art.31 alin.3 din Legea 188/1999, salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.
Actele normative ce au reglementat sistemul de salarizare pana in 2006, respectiv OUG 192/2002, OUG 82/2004, OUG 92/2004 aprobata prin Legea 76/2005, OG 2/2006 aprobata prin Legea 417/2006 si OG 6/2007 pentru 2007 au prevazut ca solutionarea contestatiilor in legatura cu orice drepturi de natura salariala ale functionarilor publici sa fie de competenta ordonatorilor de credite, dupa o procedura administrativa prealabila.
Potrivit art.48 din OG nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, dispozitiile OG nr.6/2007 se completeaza cu prevederile Legii 188/1999R., precum si cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea si alte drepturi pentru personalul bugetar.
Art. 36 alin.2 din Legea 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar stabileste ca dispozitiile legii salarizarii personalului din sistemul sanitar-veterinar se completeaza cu prevederile legii muncii, civile si administrative, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice.
Cum reclamantii sunt functionari publici in sensul Legii 188/1999R, prevederile Legii 435/2006 se completeaza cu dispozitiile de drept comun in materia salarizarii acestei categorii socio-profesionale.
In cauza reclamantii nu au probat ca impotriva deciziei de stabilire a drepturilor salariale, notata in carnetul de munca s-a formulat contestatie si nici nu s-a facut dovada ca s-a solicitat ordonatorului de credite, acordarea unor drepturi salariale noi, precum tichetele de masa si majorarea salariului conform art.38 din Legea 435/2006.
Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal si-a exprimat punctul de vedere cu privire la respectarea conditiilor prevazute de actul normativ in materia contenciosului administrativ, in sensul ca este necesara formularea unei contestatii la angajator ordonator de credite, potrivit dispozitiilor OG 2/2006, respectiv OG 6/2007, iar in urma solutionarii nefavorabile a contestatiei, functionarii publici se pot adresa instantei de contencios administrativ.
Fata de lipsa procedurii administrativ prealabila, prevazuta de OG 2/2006, respectiv OG 6/20007, instanta, in baza art.137 C.pr.civila a respins actiunea reclamantilor ca inadmisibila.
Curtea Constitutionala, in jurisprudenta sa, in acord si cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului a statuat in mod constant ca accesul liber la justitie nu constituie un drept absolut, al carui exercitare nu ar putea fi conditionata prin lege de indeplinirea anumitor cerinte de fond si forma, iar stabilirea unei proceduri administrative prealabile sesizarii instantei judecatoresti, nu este de natura sa aduca atingere principiului de ``acces liber la justitie``.
Acest considerent de principiu si-a gasit valabilitatea si in cauza de fata.
Cum aspectul inadmisibilitatii a primat, potrivit art.137 C.pr.civila si din moment ce actiunea a fost respinsa pentru acest considerent fondul litigiului nu a mai putut fi solutionat.
Pronuntata de: Tribunalul Sibiu - Sentinta comerciala nr. 472/CA din data 09.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sibiu    Tichete de masa    Legea 76/2005    Sistem unitar de salarizare    Cresteri salariale    Ordonator principal de credite    Curtea Constitutionala    CEDO    OG 2/2006    OG 6/2007    Legea 417/2006    Legea 142/1998    Legea 146/1997    OUG 192/2002    OUG 82/2004    OUG 92/2004    Federatia Sindicala a Veterinarilor din Romania    Carnet de munca    Legea 54/2003    Legea 188/1999    Legea 435/2006    Inflatie    Rata inflatiei    Functionar public    Sport    Salariu de baza    Salariu    Salariat    Angajat    Angajator    Drepturi banesti    Drepturi salariale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Restituire sume nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia civila nr. 603/05.03.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU Sentinta nr. 462/21.09.2020

Anuntarea angajatorului despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere.Neincidenta interdictiei concedierii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 201 din data de 06 Martie 2019

Interdictia de concediere pe durata incapacitatii temporare de munca nu opereaza in ipoteza in care angajatorul a fost anuntat despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 201/06.03.2019 Tribunalul Ilfov

Atitudinea necorespunzatoare si jignitoare a salariatului poate atrage concedierea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43 din 05.02.2019

Atitudinea necorespunzatoare a salariatului in relatiile de munca poate atrage sanctiunea concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43/05.02.2019

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna cu dosarul administrativ, direct catre Secretariatul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Refuzul salariatului de a efectua examinarea medicala periodica. Optiunile angajatorului
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Efectele contractului individual de munca pe durata termenului de preaviz
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Acordarea tichetelor de masa pentru salariatii angajati cu norma partiala
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Acordarea tichetelor de masa in cazul stipularii exprese in contractual individual de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati