Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de subantrepriza. Plata facturii fiscale si a cheltuielilor de judecata

Contract de subantrepriza. Plata facturii fiscale si a cheltuielilor de judecata

  Publicat: 18 Sep 2012       3784 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamanta SC C.F.T. S. SA a chemat in judecata pe parata SC C. S. SRL, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata la plata sumei de 700.000 lei reprezentand c/val. factura fiscala si la plata cheltuielilor de judecata .

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Persoana fizica sau juridica care se obliga, pe baza unor clauze si conditii contractuale, sa execute diferite lucrari (industriale, de constructii etc.)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamantul exprimat de un stat privind numirea unei persoane in calitatea de sef de misiune diplomatica sau de consul al unui stat strain

In motivare a aratat ca la data de 9.09.2008 a incheiat cu parata contractul de subantrepriza nr. 1183, contract al carui obiect consta in executia a 80 coloane si grinzile de rigidizare din capul coloanelor la obiectivul ``Hangar pentru ambarcatiuni si agrement CSC Kaiac Canoe Orsova``.
Pana la sfarsitul anului 2008, societatea reclamanta a efectuat lucrari in valoare de 2527844,18 lei inclusiv TVA, din care societatea parata a decontat doar suma de 1.400.000 lei, cu toate ca beneficiarul lucrarii virase suma de 2.100.000 lei.
S-a mai aratat ca desi s-a incercat solutionarea pe cale amiabila a litigiului, aceasta a ramas fara niciun rezultat.
Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca din situatiile de lucrari prezentate la plata de catre subantreprenor, ea nu a semnat decat una de 400.000 lei, restul nu au fost acceptate la plata datorita faptului ca nu au fost intocmite in conformitate cu devizul oferta si tehnologia de executie adoptata, precum si imposibilitatii de a consemna stadiul fizic al lucrarilor din cauza neevacuarii umpluturii si neaducerea amplasamentului la cotele initiale.
S-a mai aratat ca factura a carei contravaloare se solicita, nu exista in contabilitatea paratei, nefiind semnata si stampilata de aceasta.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu expertiza tehnica de specialitate, expertiza efectuata in cauza de catre expert S. G.
Impotriva raportului de expertiza s-au formulat obiectiuni, obiectiuni ce au fost respinse de catre instanta de judecata pe de o parte pentru ca, desi in virtutea principiului egalitatii, i s-a acordat posibilitatea de a formula propriile obiective la expertiza incuviintata, drept pe care nu a inteles sa si-l exercite, iar pe de alta parte pentru ca obiectiunile formulate reprezinta in fapt noi obiective ce nu puteau fi solicitate pe aceasta cale procedurala, partea nemultumita avand posibilitatea, in conformitate cu articolul 212 C. pr. civ., solicitarii efectuarii unei contraexpertize, proba insa care nu a fost solicitata.
Dupa depunerea raportului de expertiza, la termenul de judecata din 15 decembrie 2009, reclamanta si-a precizat actiunea in sensul majorarii catimii, obiectul cererii, in sensul obligarii paratei la plata sumei de 1.743.888 lei, reprezentand diferenta ramasa neachitata pentru lucrarile efectuate la lucrarea ``Hangar pentru ambarcatiuni si agrement CSS Kaiac Canoe Orsova``, productie realizata in cursul anului 2008-2009.

Tribunalul Mehedinti - Sectia comerciala si de contencios administrativ a admis actiunea precizata formulata de reclamanta si a obligat parata sa-i plateasca reclamantei suma de 1.743.888 lei reprezentand c/val. productie realizata la obiectivul ``Hangar pentru ambarcatiuni si agrement CSS Kaiac Canoe Orsova`` precum si la suma de 26.683 lei reprezentand cheltuieli de judecata, pentru urmatoarele considerente:

La data de 9.09.2008, intre parti se incheie contractul de subantrepriza nr. 1183, prin care reclamanta se angajeaza sa execute 80 coloane D = 900 m.p.si grinzile de rigidizare din capul coloanelor la obiectivul ``Hangar depozit ambarcatiuni si antrenament pentru CSS Kaiac Canoe Orsova``, iar parata sa achite contravaloarea lucrarii in cuantum de 3.468.291,40 lei, valoare fara T.V.A.
Din cuprinsul raportului de expertiza efectuat in cauza, rezulta ca la data de 31.10.2008 s-a incheiat procesul verbal de primire a amplasamentului si a bornelor de repere, data la care parata a inceput efectuarea lucrarii pana la sfarsitul anului 2008, executandu-se lucrari de foraj si betonati 52 piloti, a caror contravaloare este de 2.271.284,44 lei.
De asemenea, datorita schimbarii tehnologiei de lucru, aprobata de proiectant conform contractului de subantrepriza incheiat, se efectueaza lucrari suplimentare, realizandu-se o platforma de lucru prin umplutura de steril in valoare de 197.920,8 lei.
Din totalul sumei de 2.469.205,52 lei parata avea dreptul sa retina un procent de 5% reprezentand garantii de suma executie, respectiv 123.460,26 lei si a achitat cu dispozitie de plata suma de 380.000 lei, iar la data de 5.02.2009, prin dispozitie de plata suma de 999.999,99 lei, ramanand de achitat suma de 965.745,27 lei.
Prin urmare, instanta nu poate retine sustinerea paratei cum ca dintre situatiile de lucrari prezentate la plata de catre subantreprenor, n-ar fi acceptat decat suma singura de 400.000 lei inclusiv T.V.A., restul nefiind acceptate deoarece n-ar fi fost intocmite cu devizul oferta si tehnologia adoptata, raportul de expertiza efectuat in cauza, in baza actelor inregistrate in contabilitatea partilor, relevand plata nu numai a sumei de 380.000 lei ci si a altei sume de 999.999,99 lei.
De altfel, executarea a 52 piloni in cursul anului 2008 rezulta si din procesul verbal incheiat intre reprezentantul reclamantei si reprezentantul paratei, ing. P. L. cu ocazia predarii, respectiv primirii unui numar de 72 fise piloti, incheiat la data de 30.04.2009.
Desi de la sfarsitul anului 2008, intre parti au existat divergente datorita neplatii de catre parata a lucrarilor efectuate, fapt ce a determinat sistarea lucrarilor de catre reclamanta, la data de 25.03.2009 lucrarile au fost reluate, executandu-se inca 24 piloti recunoscuti de catre SC C. S. SRL prin actul nr. 479/18.05.2009, semnat de catre ing. P. L., in calitate de reprezentant al acesteia.
Situatia de fapt nu a fost contestata de catre parata, iar contravaloarea acestei lucrari este de 819.097,68 lei dupa cum rezulta din raportul de expertiza, suma din care parata avea dreptul sa retina garantia de buna executie de 5% stabilita conform clauzelor contractuale, ramanand o diferenta de 778.142,80 lei ce nu a fost achitata.
Este irelevanta nesemnarea si nestampilarea facturilor de catre parata, in conditiile in care in conformitate cu articolul 12.1 din contractul incheiat intre parti, s-a stabilit ca decontarea lucrarilor se face pe baza situatiilor de lucrari lunare emise de subantreprenor, verificate si aprobate de antreprenor in termen de 5 zile de la primirea lor. Prin urmare, prin necomunicarea catre subantreprenor a unui raspuns referitor la situatiile de lucrari transmise de acesta, se considera ca acestea au fost aprobate tacit, in virtutea principiului ``qui tacet consentire videtur``, iar emiterea facturilor s-a facut in mod legal, nefiind necesara semnatura si stampila antreprenorului.
Mai mult decat atat, nimeni nu-si poate invoca propria culpa in neindeplinirea unei obligatii ce-i incumba.
Potrivit articolului 969 C. civ. ``conventiile legal facute intre partile contractante au putere de lege``.
In speta, reclamanta a facut dovada ca a executat pentru parata, in baza contractului de subantrepriza nr. 1183/9.09.2008, un numar de 76 piloni, din totalul celor 80 la care se obligase, pentru care este indreptatita la plata lucrarilor efectuate.
Avand in vedere prevederile legale mentionate si starea de fapt expusa mai sus, instanta urmeaza sa admita actiunea precizata si sa oblige parata sa-i plateasca c/val. lucrarilor prestate la obiectivul ``Hangar pentru ambarcatiuni si agrement CSS Kaiac Canoe Orsova``, in cuantum de 1.743.888 lei.
Pronuntata de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta comerciala nr. 15/COM din data 02.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Mehedinti    Contract de subantrepriza    Subantreprenor    Expertiza tehnica de specialitate    Contraexpertiza    Clauze contractuale    Principiul qui tacet consentire videtur
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Subantrepriza
Sursa: EuroAvocatura.ro