Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Raspundere patrimoniala. Fisa postului nu stabileste atributiile de gestionare

Raspundere patrimoniala. Fisa postului nu stabileste atributiile de gestionare

  Publicat: 19 Sep 2012       9647 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta SC „V” SA, cu sediul in mun. Vaslui, in contradictoriu cu paratul LGC, avand ca obiect litigiu de munca - actiune in raspundere patrimoniala.
La apelul nominal, facut in sedinta publica la cererea partilor, se prezinta consilier juridic OG pentru reclamanta si avocat PTV pentru parat, ambii cu delegatie la dosar.

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Admiterea probelor propuse in procesul penal.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezinta creantele fata de clientii incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta, sub nr. 5450/89/2010 din data de 12 Noiembrie 2010, reclamanta SC ``V`` SA Vaslui a solicitat obligarea paratului LGC, in baza probelor administrate, sa fie obligat la plata sumei de 5.115 lei - actualizata la data platii efective, reprezentand contravaloare vitrina frigorifica.
A solicitat si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata .
Motivandu-si in fapt actiunea, societatea reclamanta arata ca, L GC a fost salariatul societatii in perioada 01.01.2007 - 07.10.2009 fiind angajat in meseria de agent de vanzari, conform Contractului individual de munca nr.. In zona alocata, paratul avea ca atributii identificarea clientilor in vederea distribuirii produselor societatii. Pentru unii clienti, care comercializau produsele societatii, prin agentii proprii de vanzari le-a repartizat vitrine frigorifice.
Mentioneaza reclamanta ca, prin procesul verbal nr. 6735/29.11.2008 paratul a primit spre gestionare o vitrina frigorifica (avand ca sarcina urmarirea daca beneficiarul foloseste vitrina pentru expunerea in conditii igienico-sanitare corespunzatoare a produselor SC V) si care a fost repartizata de acesta la SC B SRL din, conform Contractului de comodat nr. 3347/09.06.2009. In evidenta contabila a societatii vitrina frigorifica figureaza cu o valoare de inventar de 5.115 lei.
La plecarea din firma, numitul LGC trebuia sa prezinte si o situatie din care sa reiasa amplasamentul vitrinelor frigorifice date in exploatare clientilor nostri fapt neindeplinit de catre acesta.
In urma convorbirilor telefonice cu SC B SRL din Racaciuni a reiesit faptul ca numitul LGC a ridicat vitrina frigorifica depozitand-o intr-o locatie pe care a refuzat sa ne o comunice.
Sustine reclamanta ca, in acelasi context si tot in urma convorbirilor telefonice cu paratul, acesta conditiona restituirea vitrinei frigorifice cu plata de catre noi a drepturilor salariale.
Considera ca paratul a incalcat prevederile Regulamentului de Ordine Interioara al societatii care prevede la art. 4, alineatul in legatura cu salariatii din vanzari, ca ``salariatii, la plecarea din societate, sunt obligati sa predea clientii din zona alocata, locatia clientilor care exploateaza vitrine frigorifice, proprietate a SC V, masina de serviciu, telefonul, foile de parcurs, chitantiere, bani alte bunuri si valori pe care le-au primit in timpul desfasurarii contractului individual de munca .", considerand ca poate fi antrenata raspunderea patrimoniala a paratului, deoarece sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- paratul a avut calitatea de salariat si a fost parte a unui raport juridic de munca tipic, pentru o durata a muncii cu norma intreaga, conform Contractului individual de munca nr.
- pe data de 07.10.2009, conform Deciziei nr. 31/27.01.2010 Contractului individual de munca a incetat conform art.79 (7) din Codul muncii.
- fapta ilicita a fostului salariat a fost savarsita in legatura cu munca sa.
Mai considera reclamanta ca in baza probelor ce vor fi administrate se va putea stabili ca prejudiciul adus societatii noastre este real si cert, atat in ceea ce priveste existenta cat si evaluarea sa, precum si material conditie care rezulta din cuprinsul art. 270 alin. 1 din Codul muncii, unde se prevede expres ca salariatii raspund patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
In drept, si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 270, 272, 281, 284 din Codul muncii, art. 112 Cod de procedura civila.
A solicitat incuviintarea probelor cu interogatoriul paratului, inscrisuri conforme cu originalul, precum si orice alt mijloc de proba util cauzei .
A anexat urmatoarele documente, conforme cu originalul: Contractul individual de munca nr. V012138/2007, Fisa postului, extras din ROI; corespondenta cu paratul; Procesul verbal nr. 6735/29.11.2008; contractul de comodat nr. 3347/09.06.2009.
Prin intampinarea formulata in cauza, paratul a solicitat respingerea actiunii societatii reclamante ca fiind nefondata, aratand ca: a fost angajatul SC V SA in perioada 01.01.2007 si pana la data de 07.10.2009, cand raporturile de munca au incetat ca urmare a demisiei.
Arata paratul ca, in toata aceasta perioada a indeplinit atributiile functiei de ``agent vanzari, atributii ce fost stabilite prin fisa postului care mi-a fost adusa la cunostinta in data de 31.03.2007. Asa cum reiese din fisa postului, fisa care este specifica functiei pe care a fost angajat atributiile erau legate numai de identificarea de noi clienti; indeplinirea targhetelor de vanzare; respectarea termenelor de vanzare, etc. Toate atributiile functiei erau legate de cresterea vanzarilor firmei si cresterea numarului de clienti .
Invedereaza sa se observe ca nicaieri in continutul fisei postului, angajatorul nu a stabilit agentului de vanzari, atributii privind gestionarea vitrinelor frigorifice. Este adevarat ca in Regulamentul de Ordine Interioara este precizat ca ``salariatii plecarea din societate, sunt obligati sa predea clientii din zona alocata, locatia clientilor
exploateaza vitrine frigorifice, proprietate SC V SA , masina de serviciuaa‚¬A¦etc``
dar considera ca obligatia este una generica fara a preciza expres categoria de salariati care face predarea. Mai mult decat atat in ROI se prevede in mod expres ca se va preda ``locatia clientii care exploateaza vitrine frigorifice,, si nu vitrina in materialitatea sa.
Mai arata paratul ca, de altfel, in data de 20.08.2009, au fost incheiate doua procese verbale nr. 00005590 00005591, din cere nu reiese cu certitudine cine a predat si cine a primit vitrina frigorifica.
Procesul verbal 00005590 este semnat si stampilat de primire din partea SC BAROLS SRL iar pentru predare semneaza ``Vasile,,. Procesul-verbal cu nr. 00005591 este semnat de primire de MG, iar pe predare nu este semnat.
In alta ordine de idei, din continutul contractului de comodat nr. 3347 din 09.06J rezulta ca de deteriorarea sau pierderea bunului este responsabil COMODAT ARUL.
Ori, prin referatul nr. 7234 din 18.12.2009 intocmit de angajatul SC V SA, dor AA Min data de 27.11.2009, a constat ca vitrina frigorifica nu se afla la sediul din Racaciuni al SC B SRL si ca din discutii a reiesit ca vitrina a fost ridicata de domnul LC, dar nu a putut prezenta un act doveditor in acest sens.
In aceste conditii raspunderea patrimoniala invocata de SC VASCAR SA nu este probata de nici unul din documentele depuse la dosar deoarece:
- fisa postului nu stabileste atributii de gestionare a vitrinelor frigorifice;
- obligatiile din ROI au caracter generic fiind aplicabile oricarui salariat, nu oblig predarea locatiei unde se afla vitrina frigorifica nu si la predarea acestei; materialitatea ei.
- Simpla afirmatie a angajatului SC B SRL ca vitrina a fost ridicata de L C nu poate crea o prezumtie de vinovatie,
- Daca nu exista un document de predare de la SC B SRL catre un reprezentant al SC V SA este evident ca raspunderea este a SC B SRL asa reiese din contractul de comodat nr. 3347 din 09.06.2009.
In cauza au fost administrate probe: inscrisuri, proba cu expertiza tehnica de specialitate, interogatoriul paratului.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta de judecata retine urmatoarele:
Paratul a fost salariatul societatii reclamante in perioada 01.01.2007 - 07.10.2009 fiind angajat in meseria de agent de vanzari, conform Contractului individual de munca nr..
Din actele dosarului rezulta ca la data de 09.06.2009 s-a incheiat intre reclamanta SC V SA si SC B SRL contractul de comodat nr. 3347 prin care reclamanta a transmis folosinta temporara si gratuita a unei vitrine frigorifice.
La cap. V din contract s-a stipulat ca cel care raspunde pentru deteriorarea sau pierderea bunului este comodatarul.
Din continutul contractului individual de munca, al fisei postului de agent de vanzari si al ROI nu rezulta ca paratul avea obligatia de a primi in gestiune bunuri mobile apartinand societatii reclamante.
De altfel, fata de contractul de comodat se constata ca nici macar nu a primit in gestiune vitrina frigorifica.
Singura obligatie ce rezulta din ROI este cea referitoare la informarea societatii cu privire la locatia clientilor care exploateaza vitrine frigorifice ori societatea reclamanta a stiut de la momentul incheierii contractului de comodat locatia clientului care exploata acest bun al societatii.
Singura obligatie contractuala a paratului era aceea de a informa cu privire la locul in care se afla vitrina frigorifica, obligatie care, dupa cum s-a retinut, a fost indeplinita.
Conform prevederilor art. 270 din Codul Muncii salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.
Pentru existenta raspunderii patrimoniale este necesara intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii: calitatea de salariat, fapta ilicita, prejudiciul, legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia salariatului.
Lipsa uneia dintre conditiile enumerate inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului.
Fapta salariatului prin care acesta aduce un prejudiciu angajatorului se considera a fi ilicita in masura in care salariatul nu isi respecta obligatiile de serviciu astfel cum rezulta ele din lege, contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, regulamentul intern sau fisa postului.
Antrenarea raspunderii se poate realiza doar in masura in care angajatorul indica si dovedeste ce sarcini de serviciu avea salariatul, sarcini a caror indeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a creat prejudiciul in patrimoniul angajatorului.
Caracterul ilicit al faptei se analizeaza, asadar, in raport cu obligatiile de serviciu si dupa cum s-a retinut in contractul individual de munca, fisa postului de agent de vanzari si ROI nu era prevazuta o astfel de obligatie a paratului de a primi in gestiune vitrine frigorifice, de a le preda catre clientii societatii si, la incetarea contractului de munca, de a le restitui angajatorului.
Singura obligatie a acestuia era de a informa clientii care au primit vitrine frigorifice insa, in acest caz reclamanta incheind contractul de comodat avea cunostinta despre locatia in care se afla vitrina.
Cum paratul nu a avut nicio responsabilitate in ceea ce priveste vitrina frigorifica nu se poate retine ca exista o fapta ilicita savarsita in legatura cu munca sa. Acestuia nu i-a fost data in administrare sau conservare vitrina pentru a se putea retine neindeplinirea sarcinilor de serviciu .
Sustine societatea reclamanta ca vitrina ar fi fost luata de la SC B SRL de catre parat insa nu face nicio proba in dovedire. Chiar si dovedita fiind aceasta sustinere nu ar fi condus la admiterea actiunii intemeiata pe dispozitiile art. 270 Codul Muncii, reclamanta avand la indemana alte mijloace legale pentru recuperarea prejudiciului, respectiv cele prevazute de dispozitiile art. 1349 Cod civil.
Avand in vedere aceste considerente va fi respinsa ca neintemeiata actiunea formulata.
In temeiul dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, reclamanta va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata .
Instanta:
Respinge actiunea civila formulata de reclamanta SC ``V`` SA, in contradictoriu cu paratul, ca fiind neintemeiata.
Obliga reclamanta la plata sumei de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata catre parat.
Cu drept de recurs, in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 2164 din data 13.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Vaslui    Actiune in raspundere patrimoniala    ROI    Raspundere patrimoniala    Raspundere civila contractuala    Regulament de Ordine Interioara    Comodatar    Consilier juridic    Prejudiciu    Agent de vanzari    Fisa postului    Salariu    Salariati    Drepturi salariale    Contract de comodat    Contract individual de munca    Angajat    Angajator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispozitiilor referitore la achiesarea la pretentiile formulate de reclamant. Inexistenta justului titlu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 5/9.01.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Refuz nejustificat. Indemnizatia pentru cresterea copilului. Notiunea de venituri realizate. Recalcularea indemnizatiei. Adeverinta emisa ulterior de angajator cuprinzand un cuantum diferit al veniturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 134/27 ianuarie 2021

Actiune in constatarea intervenirii prescriptiei extinctive a raspunderii pentru faptele constatate printr-un raport de evaluare al ANI. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Sentinta nr. 1/12 ianuarie 2021

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021