Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exceptia coparticiparii procesuale fortate

Exceptia coparticiparii procesuale fortate

  Publicat: 20 Sep 2012       4895 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin sentinta civila nr. 485 din 15.02.2011 pronuntata de Judecatoria ViŽseu de Sus s-a admis exceptia coparticiparii procesuale fortate invocata de inŽsŽtanta din oficiu . S-a anulat cererea formulata de petentul M.S. in contradictoriu cu Comisia Locala Bistra de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia Judeteana Maramures pentru anularea hotararii nr. 1180/14.04.2008.

Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Participarea in acelasi litigiu a mai multor persoane,in calitate de reclamanti sau parati, daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatie comuna ori daca drepturile si obligatiile lor au aceeasi cauza.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

In considerentele sentintei se retine ca:
La termenul din 25.01.2011 s-a prezentat fiul petentei care a declarat ca petenta a decedat, a depus certificatul de deces al acestuia aratand ca el este sinAŽgurul mostenitor al acesteia, fiind introdus in dosar in calitate de mostenitor . I s-a pus in vedere sa depuna precizarea obiectului plangerii in sensul sa arate ce anume solicita, dupa ce autor deposedat, de ce probe intelege sa se foloAŽseaAŽsAŽca in cauza si daca intelege sau nu sa cheme in judecata si pe ceilalti solicitanti inAŽdreptatiti a solicita reconstituirea dreptului de proprietate dupa acelasi autor.
Petentul a depus la dosar arbore genealogic, acte filiatie, extrase CF, un plan de situatie si amplasament pentru suprafata de 69.642 mp, un alt plan de situatie si amplasament pentru suprafata de 220.200 mp la care se considera inAŽdreptatit.
La termen, instanta din oficiu a pus in discutia partilor exceptia coparticiparii procesuale fortate, avand in vedere toate persoanele care au soAŽliAŽciAŽtat reconstituirea dupa acelasi autor, petentul precizand expres ca nu intelege sa mai cheme in judecata si alte persoane, cauza fiind retinuta in pronuntare pe aAŽceasta exceptie .
Vazand hotararea atacata cu nr. 1180/14.04.2008 in care dupa acelasi auAŽtor au formulat cereri de reconstituire M.M., M. Al. si M. G., instanta a retinut, in esenta ca, in cadrul unei plangeri aAŽvand ca obiect anularea unei hotarari a Comisiei judetene, avand in vedere ca hoAŽtararea va produce efecte constitutive, au calitate procesuala activa toti creAŽdiAŽtorii obligatiei, in speta petentul dar si toate persoanele enumerate mai sus.
Niciuna dintre acestea nu poate introduce plangere in lipsa celorlalti, fiind vorba despre o coparticipare procesuala fortata activa, subiectiva. Fiind vorAŽba de litisconsortiu, intrucat toate persoanele enumerate se afla intr-o leAŽgaAŽtuAŽra indisolubila care impune solutionarea unitara a litigiului, cu privire la toti parAŽticipantii, printr-o singura hotarare .
In speta, desi s-a pus in discutia partilor obligativitatea chemarii in juAŽdeAŽcata a tuturor creditorilor obligatiei, acestea explicit au refuzat chemarea in juAŽdecata si a altor persoane si cum instanta din oficiu nu are dreptul de a chema in judecata alte persoane pentru ca ar incalca principiul disponibilitatii, sens in care s-a pronuntat si instanta suprema: ``In dreptul roman, nefiind cunoscuta inAŽstitutia introducerii in cauza, din oficiu, a unor persoane, instanta nu poate sa disAŽpuna din oficiu citarea altei persoane decat cea indicata prin cererea de cheAŽmaAŽre in judecata, care sa dobandeasca astfel calitate procesuala pasiva si sa fie oAŽbligata fata de reclamant. (Sectia civila, decizia nr. 494/08.02.2002).
In speta nu este vorba asadar de un drept exclusiv ce ar putea fi valoAŽriAŽfiAŽcat, in mod separat de una din partile indreptatite ci numai impreuna, prin raAŽporAŽtare la notiunea de consortium litis.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul solicitand adAŽAŽmiterea acestuia, casarea sentintei recurate si trimiterea cauzei spre reAŽjuAŽdeAŽcaAŽAŽre instantei de fond .
In motivarea recursului se arata ca, din patru persoane care au depus o ceAŽrere de reconstituire ce a fost respinsa de Comisia Judeteana Maramures, nuAŽmai o singura persoana a promovat plangere la judecatorie, in ipoteza admiterii planAŽgerii, hotararea judecatoreasca va anula doar dispozitia hotararii comisiei juAŽdetene privitoare la petent, restul prevederilor ramanand valabile. Este greAŽsiAŽta ideea ca au calitate procesuala activa toti creditorii obligatiei, in speta peAŽtenAŽtul si toate celelalte persoane ce au depus cerere de reconstituire si care sunt cuAŽprinse in hotararea atacata. Dreptul de a ataca hotararea comisiei judetene este un drept personal al fiecarei persoane care se considera nemultumita de soAŽluAŽtie.
Analizand recursul declarat prin prisma motivelor de recurs si a preveAŽdeAŽrilor art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul constata urmatoarele:
In dosarul inregistrat sub nr. 2229/336/2008 la Judecatoria Viseu de Sus, M.J. a solicitat anularea hotararii nr. 1180/2008 a Comisiei JuAŽdeAŽteAŽne Maramures si reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suAŽprafata de 15 ha, teren cu vegetatie forestiera.
Prin sentinta civila nr. 2133 din 26.08.2008 Judecatoria Viseu de Sus a resAŽpins plangerea petentei deoarece aceasta nu a facut dovada descendentei din auAŽtorul deposedat.
Tribunalul Maramures prin decizia nr. 1076/R din 24.11.2010 a admis reAŽcursul declarat de petenta M. J., a casat in temeiul art. 312 alin. 5 Cod procedura civila sentinta judecatoriei si a trimis cauza spre rejudecare aAŽceAŽleiasi instante. In considerentele deciziei de casare se retine ca, plangerea a fost solutionata fara citarea legala a partilor, fara a se pune in discutia partilor proAŽbele existente la dosar, aspecte ce reprezinta motive de casare potrivit alin. 5 al art. 312 Cod procedura civila.
In rejudecare dosarul a fost inregistrat sub nr. 2229/336/2008. In cursul proAŽcesului a decedat petenta M. J., procesul fiind continuat de mosAŽteAŽniAŽtoAŽrul acesteia, M. S.
Din actele de la dosar se retine ca, la data de 16.04.2005 M. J. a depus cerere la Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar Bistra soAŽliAŽcitand reconstituirea dreptului de proprietate si cu privire la terenul in suAŽpraAŽfaAŽta de 15 ha cu vegetatie forestiera conform Legii nr. 247/2005. Ca probe s-au aAŽtasat copii dupa mai multe extrase CF. Comisia Judeteana Maramures de aAŽpliAŽcaAŽre a legilor fondului funciar prin Hotararea nr. 1180 din 14.04.2008 a invaAŽliAŽdat cererea petentei, precum si a altor persoane .
Potrivit dispozitiilor art. 8 alin. 3 si art. 11 din Legea nr. 18/1991 staAŽbiAŽliAŽAŽrea dreptului de proprietate se face la cerere, iar potrivit art. 11 din HG nr. 890/2005 cererea poate fi formulata de fiecare persoana indreptatita personal sau prin mandatar, Cand sunt mai multi mostenitori cererea se poate face si in coAŽmun, fiind semnata de fiecare dintre ei. Stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele persoanelor indreptatite, iar pentru cei decedati pe numele mosAŽteAŽnitorilor. Cand sunt mai multi mostenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor mostenitorilor. Cand cerere la comisii au depus mai mulAŽte categorii de mostenitori comisia va proceda conform dispozitiilor art. 13 alin. 2 din HG nr. 890/2005. Cei nemultumiti de hotararea Comisiei judetene pot face plangere la judecatorie in termen de 30 de zile (art. 27 alin. 8 din aceeasi hotarare).
Din textele de lege mai sus redate reiese ca, cererea adresata comisiei chiar si atunci cand sunt mai multi mostenitori dupa acelasi autor, se poate face fie individual, fie in comun de catre mostenitori.
Prin nesocotirea acestor dispozitii legale, instanta de fond a solutionat caAŽuza pe exceptie, ceea ce echivaleaza cu necercetarea fondului.
Pronuntata de: Tribunalul Maramures - Decizie nr. 427/R din data 02.06.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Maramures    Judecatoria ViŽseu de Sus    Drept de proprietate    Exceptia coparticiparii procesuale fortate    Creditori    Legea 247/2005    Legea 18/1991    HG 890/2005    Mandatar    Debitori    Comisia Judeteana Maramures    Mostenitor   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro