Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Validarea contract de vanzare-cumparare. Plata contravalorii lipsei de folosinta a imobilului. Reintabularea dreptului de proprietate

Validarea contract de vanzare-cumparare. Plata contravalorii lipsei de folosinta a imobilului. Reintabularea dreptului de proprietate

  Publicat: 21 Sep 2012       3280 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei O., reclamantii C. D. si C. S. in contradictoriu cu paratii C. Hl. si R. E., au solicitat instantei de judecata ca prin hotararea ce o va pronunta sa se dispuna validarea conventiei de vanzare-cumparare, incheiata in anul 2000, intre C. H. si C. D. si C. S., privind imobilul situat administrativ in localitatea O., inscris in C.F. nr…., nr. top…., Casa ncc…, curte si gradina, cu intindere de…. m.p., sa se constate nulitatea absoluta a contractului de donatie autentificat sub nr. …/2007, de B.N.P. …., prin care C. H. a donat imobilul situat administrativ in localitatea O. catre parata R. E.; sa se restabileasca situatia anterioara incheierii contractului de donatie, in sensul rectificarii C.F.; sa se radieze dreptul de proprietate inscris pe R. E.; sa se dispuna autorizarea inscrierii in C.F. a dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilului dobandit, urmare a conventiei de vanzare, cu titlu de cumparare.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este legatura juridica
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Sintagma ce desemneaza domiciliul stabilit de lege pentru anumite persoane, in vederea ocrotirii lor.
Cuvant care, impreuna cu numele de familie, alcatuieste numele persoanei fizice.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara

Fata de actiunea promovata de reclamanti, parata R. E. a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat instantei de judecata ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa se dispuna obligarea paratilor reconventionali C. D. si C. S., fata de reclamanta reconventionala R. E., la plata sumei de a€¦.lei, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului in litigiu. Prin Sentinta civila nra€¦./2010, pronuntata de Judecatoria Oa€¦..s-a respins actiunea principala, formulata de reclamanti si a fost respinsa cererea reconventionala formulata de reclamanta reconventionala R. E.. Impotriva Sentintei civile nra€¦./2010, pronuntata de Judecatoria O. a declarat recurs parata R. E. solicitand admiterea cererii reconventionale. Tribunalul, examinand recursul declarat de parata reclamanta R. E., l-a respins motivandu-se ca, verificand modul in care instanta de fond a solutionat cererea reconventionala, se retine ca aceasta s-a raportat la probatoriul administrat si a dat o interpretare corecta normelor legale incidente in cauza, nefiind depistat niciun motiv de ordine publica, cu consecinte reformarii hotararii atacate. In ce priveste recursul declarat de reclamantii C, tribunalul a retinut ca reclamantii au sustinut ca, anterior inscrierii dreptului de proprietate al intimatei parate R. E., cu titlu de donatie, in CF nra€¦.O., nr. top. a€¦, proprietara tabulara a imobilului a fost intimata-parata C. H. (nascuta Spack), si ca, in baza contractului de donatie autentificat sub nra€¦./2007 de B.N.P. a€¦, fosta proprietara tabulara, respectiv intimata-parata C. H. a instrainat imobilul in litigiu intimatei-paratei R. E., cu care se afla in raporturi de afinitate. S-a mai retinut ca, anterior insa inscrierii acestui contract de donatie, respectiv in anul 2000, reclamantii au convenit cu intimata parata C. H., sa li se instraineze imobilul in litigiu proprietatea acesteia, cu pretul dea€¦.DM, conventia transpusa in actul sub semnatura privata denumit ``nota de intelegere``. Oferta reala de achitare a pretului si consemnarea lui la dispozitia promitentei-vanzatoare, nu era realizabila decat la domiciliu legal al acesteia, avand in vedere ca suma se achita doar titularului acestui drept,a carui identificare se face prin datele personale: nume, prenume si domiciliului, atestate de actul de identitate. Ori, recurentii - familia C, au cunoscut domiciliul promitentei vanzatoare C. H. numai dupa declansarea litigiului. Mai mult, in conventia incheiata cu promitenta vanzatoare nu s-a prevazut locul platii. Natura juridica a actiunii in constatarea valabilitatii antecontractului de vanzare-cumparare este aceea de actiune reala imobiliara, in acest sens practica judiciara statuand ca `` actiunea in constatarea valabilitatii antecontractului de vanzare-cumparare si pronuntarea unei hotararii care sa tina loc de act de vanzare-cumparare autentic este o actiune reala imobiliara, prin ea nevalorificandu-se un drept de creanta,ci cumparare autentic este o actiune reala imobiliara, prin ea nevalorificandu-se un drept de creanta, ci solicitandu-se instantei sa dispuna transferarea dreptului de proprietate din patrimoniul paratului in patrimoniul reclamantilor``. Din perspectiva conditiilor de admisibilitate ale actiunii in constatarea conventiei de vanzare-cumparare, prin prisma cerintelor textului art.1294 cod civil, in cauza, s-a probat ca vanzarea este perfecta, avand in vedere ca partile s-au inteles asupra bunului vandut si a pretului si ca acest pret a si fost achitat, necomportand momentul in care s-a realizat faptul respectiv, de vreme ce se situeaza anterior pronuntarii hotararii care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Din continutul actului de donatie contestat autentificat sub nr. a€¦/2007 rezulta ca acesta a fost incheiat dupa 7 ani, de la data incheierii antecontractului de vanzare-cumparare,iar potrivit dispozitiilor art.1295 alin.1 cod civil ,,vinderea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, in privinta vanzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului,desi lucrul inca nu se va fi predate si pretul inca nu se va fi numarat``. Semnificatia acestor termeni denota ca vanzatoarea din cauza, in calitate de promitenta are obligatia respectarii conventiei incheiate, cu excluderea posibilitatii de tranzactionare a unor angajamente contractuale posterioare, cu titlu oneros sau gratuit. Sub acest aspect, instrainarea facuta cu titlu gratuit unei alte persoane are la baza o cauza ilicita care lipseste actul juridic incheiat in aceste conditii de efectele juridice pe care le-ar fi produs in masura inexistentei unei obligatii contractuale asumate anterior de donatoare. Aceasta deoarece in cazul donatiei facute donatorului s-a tins la prejudicierea drepturilor beneficiarilor promisiunii de vanzare-cumparare. Sanctiunea care loveste actul liberal este nulitatea absoluta, avand in vedere ca are la baza o cauza ilicita. Cum donatia imobilului catre intimata-parata R. E. s-a facut in contextul existentei unei promisiuni oneroase anterioare de vanzare-cumparare, actul de donatie incheiat cu ignorarea acestei promisiuni este nul si, ca atare, neproducator de efecte juridice.Avand in vedere considerentele aratate, Tribunalul a respins recursul declarat de recurenta R.E., a admis recursul declarat de recurentii C. D. si C. S. si a modificat sentinta in sensul ca a admis actiunea civila formulata de reclamantii C. D. si C. S. impotriva paratelor C. H. si R. E., constatandu-se ca reclamantii C. D. si C. S. au dobandit dreptul de proprietate, prin cumparare, asupra imobilului din cauza; a dispus restabilirea situatiei anterioare din CF, in sensul radierii dreptului de proprietate al paratei R. E. si reintabularii dreptului de proprietate al paratei C. H..,a autorizat reclamantii sa se adreseze Biroului de Carte funciara pentru intabularea dreptului lor de proprietate
Pronuntata de: Tribunalul Caras-Severin - Decizie nr. 68 din data 14.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Caras-Severin    Contract de donatie    Intabulare    Radiere    Carte funciara    Nulitate absoluta    Antecontract de vanzare-cumparare    Drept de proprietate    Act sub semnatura privata    Contract de vanzare-cumparare    Lipsa de folosinta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 80/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 din Codul de Procedura Civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procesul verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei trebuie comunicat in 2 luni de la data constatarii contraventiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002Articole Juridice

Donatia. Incheierea contractului (Art. 1.011 - 1.016 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza de preciput in noul Cod civil roman
Sursa: EuroAvocatura.ro

Model Contract de Donatie.
Sursa: EuroAvocatura.ro

Forma contractului de donatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Model Contract de donatie
Sursa: EuroAvocatura.ro