Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Prelungirea arestarii preventive. Masura obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile

Prelungirea arestarii preventive. Masura obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile

  Publicat: 21 Sep 2012       3024 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Prin incheierea nr.2 din 21 ianuarie 2011 a Judecatoriei Chisineu Cris in baza art. 159 Cod procedura penala, s-a respins propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu Cris de prelungire a masurii arestarii preventive a inculpatului MDM.

Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota.
Denumire data monedei unice europene.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Denumire data monedei unice europene.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala

S-a dispus punerea in libertate a inculpatului de sub mandatul de arestare preventiva nr. 7/03.012.2010 emis de judecator in dosarul nr. 1263/210/2010 al Judecatoriei Chisineu Cris dupa ramanerea definitiva a prezentei incheieri.
In temeiul art. 136 alin. 1 lit.c si art. 1451 Cod procedura penala s-a dispus luarea masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile incepand cu data de 21.01.2011, ora 11,30, pana la data de 19.02.2011 ora 11,30 fata de inculpatul MDM.
Pe durata masurii obligarii de a nu parasi tara inculpatul a fost obligat sa respecte urmatoarele obligatii prevazute de art.145 al.11 C. pr. pen.: a) sa se prezinte la instanta de judecata, parchet si la organul de urmarire penala ori de cate ori este chemat; b) sa se prezinte la organul de politie - Politia orasului Santana, organ pe care instanta il desemneaza cu supravegherea, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat; Politia Orasului Santana va verifica periodic respectarea masurii si a obligatiilor de catre inculpat, iar in cazul in care constata incalcari ale acestora, are obligatia de a sesiza de indata instanta. c) sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea instantei d) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.
Prezenta incheiere s-a comunicat inculpatului pentru a cunoaste obligatiile stabilite, sectiei de politie in a carei raza teritoriala locuieste inculpatul - Politia orasului Santana, jandarmeriei, politiei comunitare, organelor competente sa elibereze pasaportul, organelor de frontiera, in vederea asigurarii respectarii obligatiilor care ii revin. Organele in drept vor refuza eliberarea pasaportului sau, dupa caz, vor ridica provizoriu pasaportul pe durata masurii.
Instanta a atras atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a masurii sau a obligatiilor care ii revin, se va lua fata de acesta masura arestarii preventive.
Pentru a dispune astfel judecatorul a retinut in fapt:
Prin ordonanta din 03.12.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului MDM, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.282 alin.2 C. pen. rap. la art.284 C. pen., art.215 alin.1, 2 si 3 C. pen., cu aplicarea art.41 alin.2 C. pen., art.25 C. pen. raportat la art.215 alin.1,2,3 C. pen., cu aplicarea art.33 lit.a C. pen.
Prin incheierea nr. 8/P din 03 decembrie 2010, data in dosar nr. 1263/210/2010, Judecatoria Chisineu-Cris a admis propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris si a dispus arestarea preventiva a inculpatului MDM, pe o perioada de 29 de zile, incepand cu data de 03 decembrie 2010 pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv. Prin incheierea de mai sus s-a retinut ca, in urma cu circa 2 luni, inculpatul care locuieste cu parintii in Grecia a cumparat de la un cetatean albanez pe nume ``Iani`` suma de 5.000 euro falsificati in bancnote de cate 50 euro avand seriile identice Z354832184525 in schimbul careia a platit suma de 1.500 euro autentici. Cu suma de euro falsi astfel dobandita, inculpatul a venit in tara unde s-a intalnit cu numitul BM la 01.12.2010 in Arad. Inculpatul i-a inmanat acestuia 50 de euro fara a-i spune ca sunt falsi pe care numitul BM i-a schimbat la o statie OMV din Arad, dupa care s-au deplasat in localitatea Pecica, unde din nou a remis lui B M 50 de euro pentru a-i schimba la o statie ``Petrom``, insa acesta nu a reusit sa-i schimbe spunandu-i-se ca sunt falsi. In continuare inculpatul s-a deplasat la intersectia localitatilor Santana si Curtici unde de asemenea a schimbat in lei 100 euro si apoi la o statie Petrom din Chisineu-Cris a mai schimbat in lei inca 100 euro. In continuare inculpatul si invinuitul BM au ajuns in localitatea Misca unde MDM a mai schimbat la un magazin suma de 50 euro primind in schimb 200 lei. A doua zi respectiv in 02.12.2010, inculpatul insotit de numitul B M si SDC s-au deplasat la magazinul Oly-Vicky din Santana si cand inculpatul M a incercat sa schimbe din nou suma de 100 euro, respectiv cand i-a remis aceasta suma invinuitului S pentru a o schimba administratoarea GM avand suspiciuni a sesizat organele de politie. Dupa sosirea acestora asupra inculpatului au fost gasite 86 de bancnote din cupiura de 50 euro falsificati toate avand seriile Z354832184525.
Cu privire la motivul respingerii propunerii judecatorul a aratat ca: dupa admiterea propunerii de prelungire a arestarii preventive dispuse de judecator la data de 22.12.2010in cauza nu au mai fost audiati alti martori si nici nu s-a efectuat confruntarea dintre martori si inculpati, cu toate ca acesta a constituit motivul primei prelungiri a arestarii preventive. Pe de alta parte instanta a mai avut in vedere si regula potrivit careia cercetarea si judecarea inculpatului trebuie sa se realizeze cu persoana in stare de libertate iar privarea de libertate este exceptia si ca nu trebuie omise nici criteriile legate de persoana inculpatului si date referitoare la fapte . Astfel instanta a retinut lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, faptul ca a recunoscut savarsirea faptei iar infractiunile pentru care este cercetat nu au fost savarsite cu violenta . Pentru a oferi garantiile necesare bunei desfasurari a procesului penal si pentru a impune inculpatului adoptarea unei conduite pozitive s-a apreciat ca restrangerea dreptului fundamental la libertate al inculpatului, poate fi realizata si printr-o alta masura, cu un grad de ingerinta mai scazut, respectiv prin restrangerea dreptului la libera circulatie, dispunandu-se fata de acesta masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara.
Impotriva acestei incheieri a declarat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu Cris care a criticat hotararea ca fiind nelegala. In motivare s-a aratat ca pericolul pentru ordinea publica nu s-a diminuat iar imprejurarea ca inculpatul ar detine o locuinta nu este o garantie ca nu s-ar sustrage de la urmarire penala. Totodata, procurorul a criticat hotararea sub aspectul datei la care s-ar putea dispune punerea in libertate a inculpatului motivat de existenta unei prelungiri anterioare care produce efecte .
Analizand situatia inculpatului MDM, tribunalul retine ca prin incheierea nr. 8/P din 03 decembrie 2010, data in dosar nr. 1263/210/2010, Judecatoria Chisineu-Cris a admis propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris si a dispus arestarea preventiva a inculpatului MDM, pe o perioada de 29 de zile, incepand cu data de 03 decembrie 2010 pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv. Ulterior, prin incheierea nr. 9/P din Camera de Consiliu din data de 23.12.2010 s-a admis propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu Cris de prelungire a arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile incepand cu data de 01.01.2011 pana la data de 30.01.2011. Pentru a pronunta aceasta ultima solutie judecatorul a retinut ca in cauza urmarirea penala nu fusese finalizata intrucat se impunea ridicarea unor inregistrari video, efectuarea de confruntari intre inculpat si martori, precum si expertizarea de catre specialistii B.N.R. a unei parti din valuta in euro contrafacuta. De asemenea, judecatorul a mai avut in vedere faptul ca prin ordonanta din 22.12.2010 procurorul a dispus extinderea cercetarilor in privinta inculpatului MDM si cu privire la alte acte materiale, acte mentionate in referatul cu propunere de extindere a cercetarii penale intocmite de organele de politie la 21.12.2010.
In cauza, pana la aceasta data inculpatul a fost sub puterea mandatului de arestare preventiva timp de 60 de zile .
Totodata, tribunalul constata ca motivele invocate actual de procuror au stat la baza formularii propunerii anterioare de prelungire a masurii preventive si, pe toata durata prelungirii anterioare nu s-a efectuat nici un act de urmarire penala. Parchetul nu a oferit vreo explicatie cu privire la aceasta imprejurare, marginindu-se sa invoce ca inculpatul prezinta pericol pentru ordinea publica si s-ar putea sustrage de la urmarire penala pe motiv ca familia sa ar avea rezindenta in Grecia.
Explicatia oferita de parchet privind necesitatea stabilirii identitatii cetateanului albanez ``Yani`` nu poate fi primita, in conditiile in care nu se poate invoca nici un principiu al aplicarii legii penale in spatiu, iar fata de acest autor necunoscut nici nu a fost inceputa urmarirea penala. Cu privire la pretinsa posibilitate de sustragere de la urmarirea penala pe motivul rezidentei in Grecia, procurorul a facut afirmatii nesustinute de vreun mijloc de proba, rezidenta nefiind o stare de fapt ci de drept, iar inculpatul, conform probelor detinute pana la acest moment, doar a efectuat deplasari in Grecia.
Asa cum s-a statuat si in practica Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Toth c. Austriei), parchetul avea obligatia de a depune diligente speciale in cauzele cu arestati preventiv, in scopul evitarii incetinirii ritmului instructiei si prelungirii nejustificate a masurii preventive. In conditiile in care infractiunea ce face obiectul judecatii nu este o infractiune de violenta, inculpatul a avut o conduita procesuala de recunoastere a faptei, fata de durata masurii arestului preventiv si fata de modul in care se desfasoara urmarirea penala, privarea de libertate a inculpatului nu mai poate fi considerata ca justificata, astfel ca in mod legal prima instanta a apreciat ca nu se justifica o noua prelungire a masurii arestului preventiv.
Cu privire la motivele de nelegalitate, tribunalul constata ca recursul este fondat. Astfel, nelegal prima instanta a dispus punerea in libertate a inculpatului la ramanerea definitiva a prezentei incheieri de respingere a propunerii de prelungire a masurii arestului preventiv, in conditiile in care anterior s-a stabilit in mod legal necesitatea prelungirii masurii arestului preventiv pana la data de 30.01.2011. Desi recursul declarat de procuror impotriva incheierii ce face obiectul judecatii avea ca efect suspendarea executarii acesteia, nelegal prima instanta a dispus fata de inculpat luarea masurii obligarii de a nu parasi tara incepand cu data pronuntarii hotararii, inculpatul ajungand ca prin aceasta modalitate sa se afle sub efectul a doua masuri, din care una privativa de libertate si cealalta restrictiva de drepturi, imprejurarea nepermisa de lege. De asemenea prima instanta a procedat nelegal la stabilirea duratei masurii obligarii de a nu parasi tara atat pe zile cat si pe ore, in conditiile in care art. 1451 raportat la art. 145 alin. 2 Cod procedura penala stabileste un termen pe zile .
Fata de aceste considerente, tribunalul in baza art.38515 alin. 1 lit. d) Cod procedura penala va admite recursul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu Cris, impotriva incheierii penale nr. 2/21.01.2011 a Judecatoriei Chisineu Cris, cu privire la data punerii in libertate a inculpatului si data de la care curge masura obligarii de a nu parasi tara si in rejudecare: - va dispune punerea de indata in libertate, daca nu este arestat in alta cauza, de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 7/3.12.2010 emis de Judecatoria Chisineu Cris, a inculpatului MDM la expirarea duratei de 30 zile dispusa prin incheierea nr.9/P/23 decembrie 2010 a Judecatoriei Chsineu Cris, respectiv la sfarsitul zilei de 30.01.2011. Va dispune luarea fata de inculpat a masurii obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 zile incepand cu data de 31.01.2011 pana la data de 1.03.2011 inclusiv si va mentine restul dispozitiilor cuprinse in hotararea atacata.
Pronuntata de: Tribunalul Arad - Hotarare nr. 5 din data 27.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arad    Arestare preventiva    Judecatoria Chisineu Cris    Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu Cris    Aplicarea legii penale in spatiu    CEDO    Antecedente penale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 51/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Motiv optional de refuz al executarii mandatului european de arestare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, decizia nr. 479 din 9 aprilie 2015

INFRACTIUNEA DE DARE DE MITA. RESPINGEREA PROPUNERII DE ARESTARE PREVENTIVA
Pronuntaţă de: Decizie 105 (12.07.2005)

Arestare preventiva. Durata rezonabila in care se judeca o cauza penala cu inculpati in stare de arest preventiv.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 903 (04.10.2004)Articole Juridice

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Neconstitutionalitatea dispozitiilor referitoare la durata arestului la domiciliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT cu propunere de prelungire a arestarii preventive
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT cu propunere de arestare preventiva
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT cu propunere de prelungire a masurii preventive a arestului la domiciliu
Sursa: EuroAvocatura.ro